ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกะหรอ

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช        วันที่ 17 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.00 น.–16.00 น.อาคารวิจัยและบริการวิชาการ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

    

  วันนี้ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เป็นครั้งแรก ได้เชิญคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านมาทุกหมู่บ้าน กล่าวเปิดประชุมโดย อ. บัว หลังจากนั้นอ.หญิง พูดเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและเป้าหมายของชุมชน ต่อด้วย อ.โรจน์ ตัวแทนหมู่บ้านพูดเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง และให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้ ทีมชุมชนให้ความมั่นใจว่าจะต้องทำได้และสำเร็จแน่นอน ภายในเวลาของโครงการ

หลังจากนั้นก็แจกตารางอิสรภาพ ชุดที่ 1 มองภาพรวมของชุมชนตนเอง เพื่อวิเคราะห์ชุมชนทั้งตำบล

1.ความรู้เรื่องธนาคารตำบลและชุมชน

2.ความรู้สึกต่อกองทุนสวัสดิการ

4.สมาชิกมีวินัยในการใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน

5.อาชีพของสมาชิกและอาชีพหลักมั่นคงแค่ไหน

6.คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของสมาชิก ปลอดภัยแค่ไหน

ให้แต่ละคนวิเคราะห์หมู่บ้านของตนเอง ( ตอนนี้เราอยู่ตรงไหน อนาคตจะไปถึงจุดไหน )

เมื่อทำตารางอิสรภาพชุดที่ 1 เสร็จแล้ว ก็พักเบรค 15 นาที อ.หญิง อ.โรจน์ เอาตารางอิสรภาพ ไปลงเป็นแผนภูมิแม่น้ำ และแผนภูมิขั้นบันได เพื่อเปรียบเทียบให้ดูว่า คนที่ให้และคนที่รับเป็นใครบ้าง หลังจากนั้นก็แบ่งกลุ่มกัน ทำร่างตารางอิสรภาพ ชุดที่ 2 หัวข้อคือ ปัจจัยที่ทำให้กองทุนหมู่บ้านของตนเองประสบความสำเร็จ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิด ก็มีทั้งหมด 7 ปัจจัย คือ

1.คณะกรรมการ

2.สมาชิก

3.กฎระเบียบ ข้อบังคับ

4.เอกสาร ข้อมูล มีความโปร่งใส

5.ระบบการตรวจสอบ และการติดตามผล

6.ระบบการบริหารงาน

7.มีความร่วมมืออย่างดีกับผู้นำชุมชน

และให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอว่าในกลุ่มของตนเองมีเรื่องเล่าอะไรดีบ้าง เอาเฉพาะเรื่องดีๆๆ

ช่วงท้ายก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตลาดนัดความรู้ แล้วก็หารือกันต่อในเรื่องการประชุมคณะกรรมการทั้ง 9 หมู่บ้าน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ว่าจะจัดกันที่ไหน มีใครรับผิดชอบอะไรบ้าง สุดท้ายก็ให้แต่ละคน เขียนว่าได้อะไรบ้างจากการเข้าประชุมในวันนี้ และประทับในเรื่องอะไรสิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์มีอะไรบ้าง หลังจากนั้นประมาณ 4 โมงครึ่งก็แยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)