Contact

การปรับพฤติกรรมการการกินอาหารรสจัด

  น้ำปลาในห้องทำเรื่อง  
เนื่องจากเดิมอย่างที่รู้กันว่าเป็นคนชอบทานรสจัดมาก ก็เลยซื้อน้ำปลาเอามาไว้ในห้องเมื่อก่อนก็จะเอามาใส่ก่อนกินข้าวทุกมื้อเลย บางครั้งก็ใส่จนถึงคำสุดท้าย เพื่อนก็บอกว่าจะใส่ให้หมดขวดหรืองัย ตอนนี้ที่ทำได้คือเอามาใส่บ้างแต่ลดปริมาณลง ใส่แค่ครั้งเดียวแล้วปิดฝาเก็บเลย  เอาฝากไว้กับเพื่อน ช่วงนี้ไม่ค่อยได้บันทึกก็สอบทุกวันเลย แต่ก็ยังคงปรับพฤติกรรมอยู่นะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 1968, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)