เทคนิคการทำงานวิจัยให้สำเร็จ


เรื่องนี้พิมพ์ไว้ตอนกลางวัน พึ่งจะมีเวลาครับ

เทคนิคการทำงานวิจัยให้สำเร็จ

 

        1. วางแผนการทำงานวิจัย จัดสัดส่วนของเวลาให้เหมาะสม

        ชีวิตครอบครัว

        สังคม

        ส่วนตัว

        การศึกษา

        การงาน

        สัดส่วนของมนุษย์ 5 ส่วน แบ่งหรือให้น้ำหนักไม่เท่ากันหรือไม่คงที่ แล้วแต่สถานการณ์หรือการให้ความสำคัญ

        สร้างทัศนคติที่ดีให้กับตนเอง ภาคภูมิใจที่ได้เรียน ได้ทำวิจัย

        มองเห็นเป็นความท้าทาย สนุก ได้เรียนรู้มากมาย

        2. อ่านหนังสือ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราสนใจให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ อ่านติดตามฉบับใหม่ ๆ ด้วย

    โดยไม่ปิดกั้นการอ่านเพิ่มเติมในเรื่องที่เป็นร่มคันใหญ่           คือ แนวคิด ทฤษฏีหลัก ๆ ด้วย ต้องอ่านทุกวันจนเป็นนิสัยถาวร

      3. อ่านแล้วต้องทำกรอบในการเขียน ว่าจะเริ่มต้นอะไร อย่างไร

   หรือทำผังความคิดไว้ (Mind map)    ทักษะการเขียนต้องฝึกฝนทุกวัน โดยการอ่านมาก ๆ ดูตัวอย่างการเขียนที่ดี เพื่อให้ได้ตัวอย่าง และอ่านการเขียนที่ไม่สละสลวยเพื่อจะได้ตระหนัก จะเขียนใส่กระดาษหรือพิมพ์ในคอมฯ เลย

                    เหนื่อยก็พัก แล้วเริ่มใหม่

        4. กำหนดระยะเวลา Dead line ไว้ให้กับตนเอง

        ว่างานนี้ควรเสร็จเมื่อไร เพื่อการตรวจทาน แก้ไข

        โปรดอย่าเอาเวลาของหลักสูตรมากำหนด (โปรดสงสารหรือเกรงใจผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการอ่าน)

        5. ขณะทำโปรดตระหนักสิ่งที่ได้เรียนรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการอ่าน การเขียน กระบวนการทำงาน กระบวนการวางแผน

        6. ผลการศึกษาควรตอบคำถามในการวิจัยได้อย่าง

           ครอบคลุม

        7. การพิมพ์ โครงสร้างการพิมพ์ การสะกดคำต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความมีคุณภาพของงาน

        ขอให้คนอ่านเพื่อพิจารณาภาพรวมของการเขียน   ขอให้คนอ่านเพื่อตรวจหาคำที่สะกดผิด หรือพิมพ์ผิด

        8. ประสานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

        9. ฝึกทักษะการนำเสนอด้วยปากเปล่า & Power point

        ทำอย่างไรให้พูดได้อย่างมีศิลปะการพูด พูดตรงประเด็น ภายในเวลาที่จำกัด สื่อประกอบก็ต้องมีคุณภาพ

ประเทศชาติของเรา

        ต้องการบุคลากรของชาติที่มีระดับการศึกษาดี มีคุณภาพ คิด วิเคราะห์ ได้ ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อร่วมกันสร้าง รักษาชาติไว้ในท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง ทรัพยากรธรรมชาติสูญเสีย

        และมีอย่างจำกัด……

      ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสและทำได้…..

คำสำคัญ (Tags): #วิจัย#เทคนิค
หมายเลขบันทึก: 198137เขียนเมื่อ 1 สิงหาคม 2008 21:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:22 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

ขอบคุณค่ะ

        จะลองไปทำดูนะคะ

                 โชคดีในการสอบ

           

                                  เฟื่องฟ้าที่โรงเรียน

กำลังทำวิจัยอยู่ แต่แบ่งเวลาไม่ค่อยถูกค่ะเลยมีปัญหากับครอบครัวมากมาย จะลองนำหลักการไปใช้ดู ขอบคุณที่แนะนำมาค่ะ

อยากทำงานวิจัยนะคะแต่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะคะ...แปลผลไม่เป็นคะ

ขอบคุณงานเขียนดีและมีสาระเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน จะนำไปใช้ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท