การสอบประมวลความรู้

วันอาทิตย์แล้วนะครับพี่น้อง ป.โท บริหารการศึกษา ม.บูรพา ก็จะสอบประมวลความรู้แล้ว เฮ้อ เหนื่อยจัง ยังไม่มีเวลาอ่านมากเท่าไหร่เลย

 

การสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examination

          คือ การสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถของนักศึกษาในการนำหลักวิชาการ  (ทฤษฎี แนวคิด) และประสบการณ์ในการเรียน

    ระดับบัณฑิตศึกษาไปประยุกต์ใช้         

ลักษณะของการสอบประมวลความรู้

          1. ข้อเขียน (Written)

          2. ปากเปล่า (Oral)

             บางสาขา/ คณะ/มหาวิทยาลัยอาจมี                การดำเนินการสอบประมวลความรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง    หรือใช้ทั้งสองลักษณะร่วมกัน

ความครอบคลุมของการสอบประมวลความรู้

          ทุกรายวิชาที่ต้องเรียนหรือกำหนดไว้ในหลักสูตร

          หรือเฉพาะวิชาแกนอันเป็นหัวใจของแต่ละสาขาหรือหลักสูตร

ขอบเขตของการสอบประมวลความรู้

          ในแต่ละสาขา/หลักสูตรมักมีขอบเขตของการสอบโดยเน้นให้นักศึกษา

       นำทฤษฎีหลัก ๆ ที่เป็นทฤษฎีแกนของสาขา            มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันที่

     เกี่ยวข้องกับงานที่ทำหรือสาขา

    ทำหน้าที่ในส่วนนั้นอยู่ (ผลิตบุคลากร)

ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบ

        พี่น้องต้องศึกษาทบทวนแต่ละกระบวนวิชาหรือวิชาแกนของหลักสูตร เริ่มจากศึกษา …….       

        คำอธิบายรายวิชา Course description

        หาคำสำคัญ Keywords ของกระบวนวิชานั้น ๆ

        หาทฤษฎี/แนวคิดที่สำคัญ (Main theories/concepts) ในกระบวนวิชานั้น ๆ

พร้อมกันนั้นให้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาในสังคม

       ที่เกี่ยวข้องกับสาขาหรือหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ (เหมือนตัวเองจะทำแต่เปล่าง่ะ)

        ต้องวิเคราะห์ เพื่อนำเอาทฤษฎี แนวคิด หลักการมาแก้ไขปัญหานั้น ๆ เขียนเป็นร่างก่อน แล้วหัดแต่งข้อสอบ แล้วตอบคำถาม ให้อ่านตรวจทานหลาย ๆ รอบ  อ่านออกเสียง คอยฟังเสียง

        ถ้าเขียนได้เชื่อมโยงสละสลวย   ฟังแล้วจะลื่น ๆ

        ถ้าเขียนไม่ดี ฟังแล้วจะสะดุด  ไม่รื่นหู

ลักษณะของการสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า Oral presentation

        อาจมีการนำข้อสอบเขียนมาสอบอีกครั้งก็ได้

        หรือกรรมการกำหนดเรื่อง  แล้วให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างมีพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี ประมาณ 10-15 นาที แล้วกรรมการซักถามเพิ่มเติม

        หรือกรรมการซักถามร่วมกันไป เช่น นักศึกษาได้เรียนรู้ไปอะไรบ้างจากการเรียน เป็นอย่างไร และนักศึกษาจะนำความรู้ ประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนางานที่ทำ หรือพัฒนาองค์กรที่สังกัดด้านใดบ้าง อย่างไร  หรือแก้ปัญหาในสังคมขณะนี้ได้อย่างไรบ้าง

        เกณฑ์ให้คะแนนจะเฉลี่ยน้ำหนักไปทุกข้อ    ฉะนั้นต้องทำทุกข้อ บริหารเวลาให้ดี

อันนี้น่ากังวลจัง ผมพูดเรื่องมีสาระไม่ค่อยจะเก่งซะด้วยสิ

#####สาเหตุที่นักศึกษาสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน

        1. จับหัวใจสำคัญของหลักสูตรที่เรียนไม่ได้

        2. คำตอบที่เขียนไม่ครอบคลุม แคบเกินไป

        3. ทักษะการนำเสนอ ไม่ว่าการเขียน การพูด ขาดการจัดลำดับ ขั้นตอน (ไม่เตรียมตัว ไม่ฝึกซ้อมการคิดวิเคราะห์มาล่วงหน้า)

        4. ด้วยมีการให้คะแนนเป็นกลุ่ม หาค่าเฉลี่ย นักศึกษาบางคนจัดการในการตอบไม่ดี

เช่น ไม่ตอบทุกข้อ หรือให้น้ำหนักข้อใดข้อหนึ่งเกินไป

        5. ขาดการเตรียมตัวที่ดี ไม่อ่านทบทวนเนื้อหาวิชาแกนของหลักสูตร

ตลอดจนปรากฏการณ์ในสังคม

        6. ขาดการวิเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิด  ให้ไปเชื่อมโยงกับปัญหาหรือปรากฏการณ์ในสังคม

คำคมจากท่านซุนยัดเซ็น

หากท่านคิดว่าทำได้

ต่อให้ถล่มภูเขาถมทะเลก็ย่อมทำได้

แต่หากท่านคิดว่าทำไม่ได้

แค่ยกฝ่ามือพลิกก็รู้สึกว่ายากแล้ว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HAPPY CENTER

คำสำคัญ (Tags)#การสอบ#ประมวลความรู้#ความรู้ทั้งหมด

หมายเลขบันทึก: 198136, เขียน: 01 Aug 2008 @ 20:56 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

โชคดีค่ะ

        ไปอ่านหนังสือได้แล้วค่ะ :)

                 แต่..ชอบอ่านตอนดึกๆค่ะ  รู้สึกสมองok

                           รักษาสุขภาพ   โชคดีในการสอบ...

                                    Good Luck