การนวดและการกดจุดอาทิตย์ละครั้งเป็นการผ่อนคลาย และทำให้เราสามารถลดความเครียด
จากการทำงานได้ ฉะนั้นเราควรจะมีการผ่อนคลายกันด้วยการนวดและกดจุดนะนะ
การเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายในแต่ละอาทิตย์เช่น วิ่ง ทุกๆ วันอาจจะทำให้เบื่อ เราอาจเปลี่ยนเป็นมา เต้นแอโรบิค สักอาทิตย์ รำพลอง สักอาทิตย์ เพื่อเราจะได้ตื่นตัว และ ตื่นเต้นกับการออก
กำลังกาย และเป็นการลดน้ำหนักที่ได้ผลดีที่สุด ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองมาทำกันดูนะ