NEC รุ่น ๑/๒๕๔๙

  ติดต่อ

  แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ผู้ประกอบการ  

ลปรร ผู้ประกอบการ

 เช้าวันเสาร์ทีมงานศูนย์บริการวิชาการเดินทางไปจัดการอบรม โครงการผู้ประกอบการใหม่ (คลิก) โดยใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เนื่องผู้ที่เข้ารับการอบรมมีหลากหลายทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และ ประสบการณ์ ผมจึงได้กระบวนการ " แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ร่วมกัน " เป็นตัวกิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรม Action Learning และ ใช้บัตรคำ เพื่อ สอบถามความความหวัง  ฝึกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทดลองเป็นคุณลิขิต และ ใช้การเล่าเรื่อง ผลสำเร็จ หรือ ล้มเหลว โดยกระบวนการ Story Telling ท้ายสุด คือ การสร้างเครือช่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 19768, เขียน: , แก้ไข, 2013-05-12 09:06:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บริการวิชาการ#ศูนย์บริการวิชาการ#nec#ผู้ประกอบการใหม่

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)