GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

7th HA (2)

Competency ของคนดี และ คนเก่ง

คนดี และ/หรือ คนเก่ง

 อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา ได้บรรยายในการประชุมประจำปีที่ พรพ จัดครั้งที่ ๗ ถึง สมรรถนะคนดี และ สมรรถนะคนเก่ง ลองศึกษาดูครับ

คนดี รับผิดชอบ ต่อ หน้าที่ และ ผลงาน

คนดี คำนึงถึงผลประโยชน์ ขององค์กร

คนดี มีจรรยาบรรณ

คนเก่ง คิด และ มองปัญหาอย่างเป็นระบบ

คนเก่ง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว

คนเก่ง มีภาวะผู้นำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

JJ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): k-sharingha
หมายเลขบันทึก: 19770
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(2)

เห็นจากภาพ คนดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ซื่อสัตย์ วิริยะ อุตสาหะ ด้วย

รับทราบครับ สายตาดีเยี่ยม ผมคัดแค่ สามข้อ ตติยัมปิ ครับ