7th HA (2)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Competency ของคนดี และ คนเก่ง

คนดี และ/หรือ คนเก่ง

 อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา ได้บรรยายในการประชุมประจำปีที่ พรพ จัดครั้งที่ ๗ ถึง สมรรถนะคนดี และ สมรรถนะคนเก่ง ลองศึกษาดูครับ

คนดี รับผิดชอบ ต่อ หน้าที่ และ ผลงาน

คนดี คำนึงถึงผลประโยชน์ ขององค์กร

คนดี มีจรรยาบรรณ

คนเก่ง คิด และ มองปัญหาอย่างเป็นระบบ

คนเก่ง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว

คนเก่ง มีภาวะผู้นำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

JJ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เห็นจากภาพ คนดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ซื่อสัตย์ วิริยะ อุตสาหะ ด้วย

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 
รับทราบครับ สายตาดีเยี่ยม ผมคัดแค่ สามข้อ ตติยัมปิ ครับ