ความเห็น 16581

7th HA (2)

บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เห็นจากภาพ คนดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ซื่อสัตย์ วิริยะ อุตสาหะ ด้วย