การจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

oryoryory
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อครูประถมกลับใจ (งงหล่ะซิ...อึ้งกิมกี่)

หลังจากจบการอบรมระยะที่ 1 มาหลายวันแล้ว ยังมัวสาละวนอยู่กับการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับเขตพื้นที่และเตรียมตัวไปแข่งขันระดับเขตตรวจราชการที่จ . ราชบุรี ก็เลยไม่ได้เล่ารายละเอียดการอบรมให้ฟังอย่างต่อเนื่อง (มีบางคนทำแทนแล้วหล่ะ …?.. )

       สิ่งหนึ่งที่เราเป็น Educator ต้องพึงระวังคือ เมื่อเราทำหน้าที่เป็นผู้ให้การศึกษาในขั้นต้นนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงเป็นสิ่งแรกคือเราต้อง รู้เขา(วิเคราะห์ผู้เรียน) หมายความว่าเราต้องรู้จัก Learner ของเราเสียก่อน  และ รู้เรา(เตรียมการให้การศึกษาอบรม) ก่อนจึงจะมาเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ด้วยกัน 

       ในการอบรมครูภาษาอังกฤษในวันที่ 25-26 . .51      ก็เช่นกัน อ . ดร . ขจิต ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินตนเองก่อนการอบรมซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างมากกกก (ใช้คำว่าต้องทำจึงจะเหมาะสมกว่านะ เพราะทำแล้ว ใช่เลย)

       จากการสังเคราะห์ออกมาพอจะสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ได้ดังนี้

 1. ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการภาษาอังกฤษ

    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 16   ระดับน้อย ร้อยละ 73.33 ระดับน้อยมากร้อยละ 29.33 และน้อยที่สุดร้อยละ 5.3 และเป็นที่น่าตกใจมากคือระดับมาก ถึงมากที่สุดไม่มีเลย (ครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบเอก และต้องสอนประจำชั้นสอนหลายวิชา …. เก่งจริงเล้ยครูไทยเราทำได้ทุกอย่าง บางท่านบอกว่าใช้ความรู้ตั้งแต่เรียน .5 มาสอนเด็ก (เฮ้อ เรื่องจริงนะเนี่ย)

2. ลำดับความสำคัญของครูที่อยากเรียนรู้มากมากดังนี้

   J เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย ง่ายๆ ที่เหมาะสมกับระดับช่วงชั้นที่ 1 หรือ 2 หรือปฐมวัยที่ทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยเริ่มจากง่ายๆ ไปหายาก โดยใช้สื่อใกล้ ๆตัว

     J การสอน เกม เพลง  การสอนคำศัพท์

J       การจัดทำสื่อ การใช้สื่ออย่างง่าย ๆ

J       การออกเสียง   Conversation

J       การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีทำให้นักเรียนเรียนแล้วสนุก ไม่เบื่อหน่าย

J       ตัวอย่างการสอนที่ประสบความสำเร็จ  

และสุดท้ายที่ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่บอกว่า ทุกอย่างที่วิทยากรถ่ายทอดให้

 1. สิ่งอื่น ๆ ที่ท่านอยากรู้ ประมวลแล้วได้ใจความดังนี้

S เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบง่าย  สนุก

S การจัดทำสื่อภาษาอังกฤษง่าย สื่อ CAI สื่อแบบใหม่ๆ

S   การสอนเกมและเพลงและคำศัพท์ที่ทำให้เด็กจำได้และต้องใช้สอนช่วงชั้น 1

S  สื่อการสอนในรูปเอกสาร CD หลายกิจกรรมเพื่อจะนำไปใช้ได้เลย

S   บทเรียนหรือชุดบทเรียนสำเร็จรูป

S   Best Practice ที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่ให้ครู

S   วิธีการที่สื่อสารและเป็นเครือข่ายกับวิทยากร ครูแกนนำ

S Best Practice ที่หลากหลาย

S   ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ วิจัยในชั้นเรียน

S       การวัดประเมินผล   

S       การแปลเนื้อเรื่องให้สละสลวย

สุดท้ายแถมมาอีกว่า ทุกอย่างที่ฝ่ายอบรมจัดให้ (แสดงว่าเชื่อใจฝ่ายจัดการอบรมมากนะเนี่ย)

และซึ่งใจมาก ๆ สุด บางท่านบอกว่า จัดช้าเกินไป เพราะเหลืออายุราชการเพียง 3 ปี เศษ (ก็ถือว่ายังไม่สายไปนะ)

S       แถมด้วย ว่า ต้องการให้อบรมบ่อยๆ

 

หลังจากนั้นได้มีการประเมินครูหลังการอบรมซึ่งทั้งสองวันผลการประเมินใกล้เคียงกันดังนี้

1.     มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 27 ระดับมากร้อยละ 51 และระดับปานกลาง ร้อยละ 12  

2.     มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ท่านเรียนรู้ : ระดับมากที่สุดร้อยละ 24.3  ระดับมากร้อยละ 53.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 21.9

3.     สิ่งใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้คือ

 วิธีการสอนที่เคยปฏิบัติมาก่อน

  เกม เพลง ที่วิทยากรถ่ายทอดให้

  กิจกรรมกลุ่ม

  การค้นข้อมูลทาง Website

   การทำ Power point การใช้ ICT

  กิจกรรม Peer Assist

สุดท้ายผู้เข้ารับการอบรมบอกว่า ทุกกิจกรรมที่จัดให้ (ชื่นใจจริงจริ๊ง ยกนิ้วให้คณะ Leader และ หน . คณะ(หมอลำ) (เด็กมก . ล้อเล่น)

4.     กิจกรรมที่ชอบมากที่สุด

กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ทุกฐาน วิทยากรเก่งทุกคนเยี่ยมมากกกก

Ice Breaking

Simon say

Bird in the Nest

Hot Potato

การฟังเพลงแล้วเติมคำศัพท์

และทั้งหมดนั่นแหล่ะที่อ . ขจิตสอน(เขาบอกอย่างนั้นนะ .. ตัวเอง)

5.     เนื้อหาที่ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่บอกว่า ได้เรียนรู้คือกิจกรรมทั้งหมดที่เรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์สอนเด็ก ได้ทั้งหมดเพราะจะทำให้นักเรียนชอบภาษาอังกฤษและรักที่เรียนภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัว

6.     ด้านความคิดเห็นอื่น ๆ

ผู้อบรมส่วนใหญ่บอกว่าพอใจมากที่สุดถึงมากที่สุด จัดกิจกรรมดีมาก สนุก ไม่เครียด รูปแบบการอบรมดีมากผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ สอนทักษะให้ครูง่าย ๆ ดีแล้ว วิทยากรเก่งมาก เป็นกันเอง อยากเชิญไป ร . . เขาบ้างจัง  อยากให้จัดฐานการเรียนรู้แบบนี้และมีสื่อแจกด้วย

อยากให้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีละครั้งไม่ซ้ำ ก่อนเปิดเทอมก็ดี( บางท่านบอกว่า เก็บเงินก็ได้ยินดีมา ฮือ ๆๆๆๆสงสารครูหนูจังประชดหรือเปล่าเนี่ย)

กิจกรรมดีมาก เวลาแต่ละฐานน้อยเกินไปต้องมีเวลาให้มากขึ้น

วิทยากรทุกท่านตั้งใจปฎิบัติงานและถ่ายทอดได้ดีนำไปใช้ได้หมด

ติดใจมากอาทิตย์หน้าคิดว่าจะหยุด  คงจะหยุดไม่ได้เสียแล้ว

อาหารดีมีประโยชน์ บรรยากาศดี ไม่ร้อนเป็นการอบรมที่สนุกที่สุด วิทยากรมีความสามารถทุกคน

 

โอ้ย …. ไม่ไหวแล้ว เกินคำบรรยายจริง ๆ แค่นี้ก่อนนะ …. (ง่วงงงงงงงง)     จริงๆ แล้วไม่ได้ขยันเขียนหรอกนะเบื่อคนทวง คงรู้นะว่าคือใคร ???????….. ล้อเล่น) บายค่ะ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไทยกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารความเห็น (18)

เขียนเมื่อ 

Morning ka, P' Or

   อ่านเรื่องการอบรมครูภาษาอังกฤษตั้งหลายครั้ง แต่น่าแปลกนะคะ ที่รู้สึกดีทุกครั้งแถมยังได้มุมที่เพิ่มขึ้น เพราะแต่ละคนจะนำเสนอแง่มุมต่างๆในสายตาและสิ่งที่ตนเองสัมผัส

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอชื่นชมท่าน ศน. อรไท มาก
 • รออยู่นานนะเนี่ย ฮ่าๆๆ
 • เป็นเพราะทีมวิทยากร ทีมศน. ทำงานเป็นหนึ่งเดียว มีความเสียสละ เตรียมเอกสาร เตรียมกิจกรรมที่มาจากความต้องการของครู
 • เลยเกิดคำชมอันนี้
 • ชอบกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ทุกฐาน วิทยากรเก่งทุกคนเยี่ยมมาก
 • ขอบคุณทุกๆๆท่านที่เกี่ยวข้องมากครับ
เขียนเมื่อ 
 • "เยี่ยมมากน้องรัก..."
 • อ่านแล้วชื่น.....ใจ.....
 • หายเหนื่อยแทนทีมงานวิทยากร
 • บอกทีมนะ ช่วยกันออกแบบ แบบสอบถาม
 • ติดตามผล การนำความรู้ จากการอบรมไปใช้ ของผู้ผ่านการอบรม
 • ตามรายฐานการเรียนรู้ และตามประเด็นที่เรียนรู้จากวิทยากรหลัก
 • นำรายงานนี้เสนอนายด้วยนะคะ
เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

*  เป็นประสบการณ์ที่น่าภาคภูมิใจชิ้นหนึ่งที่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม

* ความตั้งใจและจริงใจย่อมได้รับความสำเร็จ

* การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการได้รับประโยชน์ที่มีค่า

เขียนเมื่อ 

ความสำเร็จทั้งหมดขอยกให้ผู้เข้ารับการอบรม ทีมงาน อาจารรย์ขจิต และสุดท้ายผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างคือหัวหน้าลำดวนที่ให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา พี่กุ้งที่น่ารักของชาวG2K ท้ายที่สุดบุคคลที่ควรขอบคุณที่สุดที่เปิดโอกาสให้มีเวที่ที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันอบอุ่น ฉันท์พี่ฉันท์น้องระหว่างวิทยากรและผู้อบอรมคือผอ.อนุสรณ์ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • งานนิเทศต้องนิเทศ  ติดตาม ชี้แนะ  วิเคราะห์ วิจัย
 • งานสอน  ต้องหาวิธีการให้เขาเข้าใจ เด็กมีปัญหา  ต้องใช้จิตวิทยา อดทน
 • งานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต
 • เหนื่อยนัก  พักหน่อย เดี๋ยวก็หายนะจ๊ะคนดี
 • Positive thinking  ทำให้โลกสวยงาม
 • สพท.สพ.2 ร้อนแรง
 • เปรี้ยงปัง......
 • ไม่ใช่ไฟไหม้ฟาง
 • แต่มันเป็นของจริงๆ
 • นอกจาก หัวกระดิก
 • ตลอดเวลา
 • อย่างต่อเนื่อง
 • ตัว(ศน.)ที่จะนำพา
 • ทำไปสู่เป้าหมาย
 • อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นี่แหละสำคัญมากๆ
 • จนทำให้หางบังเกิดประสิทธิผล
 • จนทำให้เป็นแชมป์ประเทศ
 • จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
 • ถึง 2 ปีซ้อน และกำลังจะเป็นปีที่ 3
 • ขอชื่นชม

เขียนเมื่อ 

น้องศน.Or..

* ขอบคุณที่ประสานงานจนเกิดผล

* ทำด้วยใจ ได้เพื่อน ได้งาน

* สู้ เพื่อ..เด็กไทย น้อง

เขียนเมื่อ 
 • มาบอกว่า
 • ลองใช้โปรแกรมนี้ย่อภาพและแต่งภาพนะครับ

มาร่วมเป็นกำลังใจให้ค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • เอามาฝาก
 • ขอให้ทำงานทุกอย่างเสร็จโดยไวครับ
 • ที่นี่ครับ
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
 • เอา Rating scale มาฝากก่อน
 • ที่นี่นะ
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Rating_scale
 • แนะนำให้หาหนังสือของคนนี้
 • ถ้าจะหาค่าสถิติ
 • Cronbach, L. J.
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านในที่นี้ค่ะ

 

เขียนเมื่อ