การสอนขับร้องเพลงประสานเสียงเบื้องต้น

ผลการทดลองสอนขับร้องประสานเสียงโดยวิธีผสมผสาน ของนายนุรักษ์ สิงห์ศิลป์

       ปีการศึกษา 2551  ผู้วิจัย(นายนุรักษ์  สิงห์ศิลป์ มือถือ 089-7174088,087-2485992)ได้ทดลองสอนการขับร้องประสานเสียงแบบสองแนว  กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านศาลา  อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง 2  กลุ่ม คือ

1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน  20 คน

      กลุ่มตัวอย่างนี้ได้มาโดยวิธีการให้นักเรียนสมัครใจ  ไม่มีการคัดเลือกหรือทดสอบความสามารถทางดนตรีใดๆ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนนักเรียนมีน้อย   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ไม่เคยมีการเรียนโน้ตสากลมาเลย ทดลองสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบให้นักเรียนร้องตาม และจดจำ  ทำตามแบบ  สอดคล้องกับแนวการสอนของซูซูกิ  คือใช้หลักการให้ผู้เรียนเลียนแบบครูผู้สอนทุกอย่าง ฝึกจนคล่องจนชำนาญ แต่ผู้วิจัยประยุกต์ใช้โดยยังไม่สอนโน้ตสากลเนื่องจากเวลาน้อย เน้นให้ผู้เรียนจดจำว่า  ช่วงใดเสียงสั้น เสียงยาว เสียงสูง เสียงต่ำ   ผู้วิจัยทดลองสอน 1 สัปดาห์ (7 วัน) วันละ 1 ชั่วโมง  โดยสอนขับร้องเพลงประสานเสียงสองแนวเพลงพระราชนิพนธ์  สายฝน(คีย์ซีเมเจอร์)  และ พรปีใหม่(คีย์ซีเมเจอร์) 

ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้

     1.1  นักเรียนควบคุมจังหวะหลัก(BEAT)ไม่ได้  ยิ่งเพลงใกล้จบ  นักเรียนยิ่งเร่งจังหวะ

     1.2   ทำนองทั้งแนวหลักและแนวประสานเพี้ยนบ้างบางช่วงบางตัวโน้ต

     1.3   นักร้องแนวประสานสอดรับแนวหลักไม่กลมกลืน และขับร้องไม่ครบตามอัตราจังหวะของตัวโน้ต

     1.4   การออกเสียงระดับเสียงต่ำ(LOW  PITCH) ตั้งแต่เสียง B1 ลงมา  ยังออกเสียงเพี้ยนอยู่มาก

     1.5  แนวประสานชอบตะโกนในขณะร้องเพลง ทำให้คุณภาพเสียงไม่ไพเราะ

     1.6   นักเรียนส่วนมาก  มีความสุข และสนุกสนานในการร้องเพลง

ข้อเสนอแนะ

     1.1   จังหวะหลัก(BEAT)  เป็นหัวใจของดนตรี ดังนั้นผู้สอนต้องสอนเรื่องจังหวะให้นักเรียนเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรก  เน้นเสมอว่า จังหวะต้องดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆ จนจบเพลง

     1.2   การฝึกออกเสียงให้ถูกต้องตามระดับเสียงของโน้ตแต่ละตัว  ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างมาก ดังนั้นเสียงเพี้ยนจะพบได้ตลอดเวลา  ถ้านักร้องไม่มีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องและจริงจังเท่าที่ควร

      1.3   ความสั้น-ยาว  ของอัตราจังหวะตัวโน้ตสากลจึงมีความสำคัญ การเรียนรู้เรื่องอัตราจังหวะจึงมีความสำคัญ ถ้านักเรียนอ่านโน้ตได้ เข้าใจอัตราจังหวะ  ก็สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามไปด้วย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสอนโน้ตสากลให้ผู้เรียนด้วย

       1.4  นักเรียนระดับประถมศึกษาจะมีปัญหาเรื่องเสียงต่ำเป็นส่วนมาก ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการประสานเสียงที่มีเสียงต่ำมากๆ มาใช้ฝึกผู้เรียนในระดับประถมศึกษา

        1.5   นักเรียนชอบตะโกน(ร้อง)เพลง ทั้งนี้เพราะนักเรียนกลัวจะร้องไม่ทันจึงตะโกน  และปัญหาที่ตามมาคือ เร่งความของอัตราจังหวะ(TEMPO)ไปด้วย ผู้สอนต้องเน้นย้ำบ่อยๆ ว่า การร้องเพลงให้ใช้พลังจากภายในของร่างกาย โดยเฉพาะการใช้กระบังลม ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องถึงหลักวิชาการ  การฝึกการหายใจ  การฝึกควบคุมลม ในการร้องเพลงไปด้วยโดยอัตโนมัติ

        1.6   ถึงอย่างไรก็ตามนักเรียนก็ยังมีความสุขในการร้องเพลง  ถือเป็นจุดประสงค์หรือเป้าหมายของการสอนขับร้องเพลง อีกข้อหนึ่ง จากในอีกหลายๆข้อ  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของดนตรี ในทางวิชาการน่าจะเรียกว่า สุนทรียทางดนตรี   ครูผู้สอนจึงค่อยๆสอดแทรกสาระการเรียนรู้ด้านวิชาการทางดนตรีไปเรื่อยๆ ต่อไป ดีกว่าไม่เริ่มต้นอะไรเลย

        ผู้วิจัยหวังว่า  ประสบการณ์เล็กๆ น้อยๆ ที่นำเสนอคงจุดประกายให้ครูผู้สอนดนตรีได้มีกำลังใจและมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านสาระศิลปะ(สาระดนตรี)ให้พัฒนายิ่งๆ ต่อไป  โอกาสหน้าจะนำเสนอผลการทดลองสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับ  ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับร้องเพลงประสานเสียงท่านใดที่มีเวลา กรุณาเสนอแนะเพิ่มด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุรักษ์ สิงห์ศิลป์

คำสำคัญ (Tags)#ข้อคิดในการสอนขับร้องเพลงประสานเสียง#ความสำคัญของจังหวะหลัก(beat)#ผลการทดลองสอนขับร้องเพลงประสานเสียง

หมายเลขบันทึก: 196870, เขียน: 27 Jul 2008 @ 08:45 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

น้ำตาล
IP: xxx.172.48.218
เขียนเมื่อ 

ชอบร้องเพลงค่ะ

เป็นนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนที่เชียงใหม่

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

นุรักษ์ สิงห์ศิลป์
IP: xxx.128.54.145
เขียนเมื่อ 

สวัสดี น้องน้ำตาล

ขอบคุณที่สละเวลาศึกษาข้อมูลการขับร้องประสานเสียงเบื้องต้น

ขอโทษด้วยครับที่ตอบความเห็นช้าไปหน่อย เพราะไม่ค่อยมีเวลาเปิดเน็ต(NET) ครูคิดว่า น้องน้ำตาลคงจะเรียนอยู่ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) อารมณ์ดี มีเสน่ห์ในตัวเอง และเสียงไพเราะทีเดียว เพราะชอบร้องเพลง แสดงว่าเป็นผู้มีสุนทรียทางดนตรีอย่างแน่นอน

ทางโรงเรียนของน้องน้ำตาล คุณครูผู้สอนมีเทคนิคการเรียนการสอนร้องเพลงอย่างไรบ้าง บอกครูหน่อยนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คนมีดนตรีในหัวใจจะต้องแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กันและกัน เพื่อพัฒนาคนไทยที่รักดนตรีในทุกหนแห่งให้รักดนตรีและมีสุนทรียทางดนตรีต่อๆ ไป ( ครูจะได้เอาไปปรับใช้ที่โรงเรียนด้วย )

หวังว่าคงเสอแนะติชมมาอีกนะครับ ขอบคุณครับ

ครูนุรักษ์

กวาง
IP: xxx.26.88.226
เขียนเมื่อ 

อยากทำวงประสานเสียงให้นักเรียนชั้น ป.3 ที่โรงเรียนเหมือนกันครับ

แต่ไม่มีความรู้ด้านการประสานเสียง จะมีก็แค่เปียโน

ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน

เลยเสริชกูเกิลมาเจอเวบนี้ครับ แต่ตั้งแต่ปี 51 ไม่รู้เจ้าของเวบจะได้กลับมาอ่านอีกไหม

หวังว่าอาจจะมีโอกาสได้แชร์ความรู้กันในไม่ช้านะครับ

ขอบอกว่าเก่งมากๆเลยครับ ที่ทำวงประสานเสียงของ ป.4 ได้เนี่ย

นุรักษ์ สิงห์ศิลป์
IP: xxx.31.32.10
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์กวาง

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ครับ ขอให้รักดนตรีจริงๆ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเสมอๆ ผมอาจารย์นุรักษ์ สิงห์ศิลป์ ยินดีให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะพอช่วยได้

ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้ครับ

1. อาจารย์ทำเป็นหนังสือสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายครูสนดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของโคดายมาที่ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170 โดยผ่านผู้บริหารโรงเรียนทั้งสองโรง(โรงเรียนของท่านกับโรงเรียนของผม)

2. แล้วอาจารย์ติดต่อผมเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเมล์ : [email protected] หรือ มือถือ 089-7174088

3. แล้วอาจารย์แจ้งที่อยู่ที่มารถติดต่อได้สะดวกพร้อมมือถือ และเมล์ เพื่อจะได้ประสานงานกันคล่องตัวขึ้น เพราะเอกสารบางอย่างอาจส่งไปให้ทางเมล์ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าทางไปรษณีย์

4. หวังคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

นุรักษ์ สิงห์ศิลป์

มือถือ 089-7174088

mail : [email protected]

เอก
IP: xxx.173.3.7
เขียนเมื่อ 

อาจารครับ...

อยากรู้จักอาจารย์ พอดีอยากทำนักร้องประสานเสียง

สักวง เป็นเด็กม.ต้นตอนนี้แค่เริ่มฝึกออกเสียงอยากเป็นสมาชิกกลุ่มของอาจาร

แต่ผมไม่ไช่ครูดนตรี...แต่เป็นนักดนตรีที่มีพื้นฐานนิดหน่อยเท่านั้นเอง

ที่สุราดมีความรู้เกียวกับการร้องเพลงประสานน้อยมากๆ

ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ

นุรักษ์ สิงห์ศิลป์
IP: xxx.49.133.1
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์เอก

ยินดีครับขอให้อาจารย์ทำหนังสือราชการ ขอสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายครูสอนดนตรีมาที่ นายนุรักษ์ สิงห์ศิลป์ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผ่านผู้บริหารทั้งสองโรงเรียน และติดต่อทางเมล์ผมได้เลย Email : [email protected] มือถือ 089-7174088 ไม่เป็นครูดนตรีโดยตรงไม่เป็นไรขอให้มีใจรัก ความรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ การฝึกเสียงเบื้องต้นถุกต้องแล้วครับ แต่ต้องอื่น ๆ เพิ่มด้วยเช่น การบังคับลมหายใจเพือให้สามารถขับร้องได้เสียงที่มีคุณภาพมากขึ้นเป็นต้น อาจารย์กรุณาแจ้งเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสะดวกมาด้วยก็แล้วกัน หวังว่าคงมีโอกาสได้รับใช้นะครับ

ครูป๊อป
IP: xxx.175.153.250
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมเป็นอีกคนที่ได้อ่านผลการทดลองสอนขับร้องประสานเสียงโดยวิธีผสมผสาน ของครูนุรักษ์ นะครับซึ่งตอนนี้ผมทำทีมขับร้องประสานเสียงอยู่ นักเรียนของผมอยู่ ชั้น ป.4 ป.5นะครับ ก็ลองผิดลองถูก มาหลายวิธีที่จะควบคุมนักเรียนได้ ผมสอนอยู่โรงเรียนประถมใน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ครับมีโอกาสจะ โทรไปรบกวนปรึกษานะครับ

หลินๆ
IP: xxx.118.141.254
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจาร์ยทุกท่าน

หลินเป็นคนหนึ่งที่ชอบเพลงประสานเสียงมากๆ แต่สมัยนี้หาเพลงแนวนี้ฟังยากมากเลยค่ะ หลินเคยเป็นนักร้องประสานเสียงตอนสมัยเด็กๆ หลินขอให้อ.นุรักษ์ ทำเวบดีๆอย่างนี้ต่อไปนะค่ะ จริงๆแล้วถ้าหลินมีโอกาสก็อยากจะกลับไปร้องเพลงอีกครั้งเหมือนกัน ถ้ามีการประกวด อย่าลืมมาอัพเดทกันบ้างนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

นุรักษ์ สิงห์ศิลป์
IP: xxx.49.60.248
เขียนเมื่อ 

เรียน ครูป๊อบ

ขอบคุณครับที่แวะเยี่ยม ถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ ครูดนตรีที่ดีควรเปิดใจกว้าง อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว อาจารย์จะได้อะไรมากๆ จากคนอื่น ๆ เพราะแต่ละคนมีดีไม่เหมือนกัน

ครับยินดีรับใช้ครับ มีอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ยินดีเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์ทำถูกทางแล้วครับ ลองดูหลายๆ วิธี เพราะไม่มีสูตรสำเร็จ บางท้องถิ่นอาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันไป แต่พื้นฐานสำคัญคือ การฝึกอย่างต่อเนื่อง ใจเย็นๆ โดยเฉพาะ การควบคุมลมหายใจ การออกเสียงที่ถูกต้องโดยไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีคลอ ใช้เฉพาะช่วงเทียบเสียงจะดีที่สุดครับ

ครูนุรักษ์

นุรักษ์ สิงห์ศิลป์
IP: xxx.49.60.248
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณหลิน

ขอบคุณครับ ที่ให้ข้อเสนอแนะ จะพยายามเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประสานเสียงต่อๆ ไป เท่าที่เวลาจะอำนวยครับ

ปัจจุบันมีนักเรียนร้องประสานเสียงแนวนี้มากขึ้นแล้วครับ โรงเรียนต่างๆ เริ่มสนใจมากขึ้น ครูอาจารย์ที่เก่งๆ มีเทคนิคดีๆ มีมากขึ้น

บางท่านก็จบเอกดนตรีโดยตรงสอนเก่ง มีเทคนิคแตกต่างกันไป ควรหาโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านเหล่านั้น จะได้เทคนิคการร้องเพลงประสานเสียงอย่างหลากหลายทีเดียว

บางท่านอาจไม่จบเอกดนตรีแต่มีความพยายาม รัก สนใจ ศึกษาเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอก็มีมาก และสามารถสอนได้ไม่แพ้ครูดนตรีโดยตรงก็มีเยอะ สมควรได้รับการยกย่องไม่แพ้ครูดนตรีโดยตรงเช่นกันครับ

ยินดีอย่างยิ่งครับ ที่ได้มีโอกาสรู้จักนักร้องประสานเสียงที่รักการขับร้องประสานเสียงตัวจริงเสียงจริง คงได้มีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับ สวัสดีครับ

ครูนุรักษ์

ครูวิสาร ญ.ส. คอรัส
IP: xxx.19.25.226
เขียนเมื่อ 

เก่งและมีประโยชน์มากครับ

การร้องประสานเสียง หรือการเล่นดนตรี หากนักเรียนมีพื้นฐานดนตรีจะทำให้ฝึกง่ายขึ้น

หลายประเทศที่นักร้องอ่านโน้ตไม่ออก แต่เขาเข้าใจจังหวะและระดับเสียงจึงร้องเพลงยากได้อย่างเป็นธรรมชาติ

หรือในประเทศไทยหลายวงที่ฝึกแบบเดียวกันนี้ หากใช้เวลานานขึ้นผลการวิจัยอาจจะออกมาว่า

นักเรียนขับร้องได้ อย่างถูกต้องทั้งจังหวะ เสียงประสาน หรือแม้แต่ ความดัง-เบาก็ได้ตามต้องการครับ

ความสามารถส่วนตัวของนักเรียนก็มีผลเป็นอย่างมากครับ

ท่านลองวิจัยแบบใช้กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือกเรื่องการขับร้องที่ดีมาแล้ว

แม้จะอ่านโน้ตไม่ออกก็ตาม จะพบว่าผลของการขับร้องจะแตกต่างกันครับ

ขอให้กำลังใจครับ

ปุญ
IP: xxx.67.148.212
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูทุกท่าน

เทอมหน้านี้ หนูกำลังจะเรียน ร้องเพลงประสานเสียงค่ะ หนูไม่รุ้ว่าเ้้ค้ามีการเรียนการสอนอย่างไร

หนูควรจุเริ่มจากตรงไหนคะ เพื่อที่จะได้มีพื้นฐานก่อนไปเรียนบ้างค่ะ

หนูเล่นดนตรีพอเป็น (กีตาร์, อิเล็กโทน) ค่ะ

นุรักษ์ สิงห์ศิลป์
IP: xxx.49.205.131
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณปุญ

ไม่ทราบว่า คุณปุญ เรียนระดับใด แต่การเตรียมตัวพื้นฐานน่าจะเตรียมดังนี้ครับ

1) ฝึกบังคับลมหายใจเข้าให้ท้องป่อง กักลมไว้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วค่อยๆปล่อยลมออกทางปากช้าๆ ออกเสียงเอส(s) เมื่อปล่อยออกหมดก็สูดลมเข้าทางปากอีกครั้ง ทำเช่นเดิมจนชินไม่รู้สึกเหนื่อย ให้เป็นอัตโนมัติ

2) ฝึกออกเสียงให้ได้ระดับเสียงโน้ตที่ถูกต้องตามโน้ตเทียบเสียงกับอิเล็กโทน ขึ้นลงสัก 1 ช่วงเสียงก่อนคือ C D E F G A B C/ C B A G F E D C โดยฝึกให้สัมพันธ์กับการบังคับลมตามข้อ 1)

3) ฝึกความคล่องของเสียงเป็นกลุ่มๆ โดยออกเสียงให้ต่อเนื่องและจบเพียงลมหายใจครั้งเดียว (ตามข้อ 1) เริ่มจากโน้ต 3 ตัว(C D E E D C) เพิ่มเป็น 4 ตัว (C D E F F E D C) เพิ่มเป็น 5 ตัว (C D E F G G F E D C) เพิ่มเป็น 7 ตัว(C D E F G A B B A G F E D C) และเพิ่มเป็น 8 ตัว (C D E F G A B C C B A G F E D C)

และขั้นตอนมีมากมาย ครูผู้สอนจะให้รายละเอียดการฝึกที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเข้าเรียนตามหลักสูตร

หวังว่า ข้อเสนอแนะเล็กๆน้อยๆ คงเป็นแนวทางให้คุณปุญ ได้ศึกษาปรับประยุกต์ในการขับร้องประสานเสียงได้บ้าง

ขอบคุณครับที่แวะเยี่ยมชม

นุรักษ์ สิงห์ศิลป์

ฐิติคุณ
IP: xxx.181.200.86
เขียนเมื่อ 

เด็กชั้นอนุบาล (5-6 ขวบ) สอนให้ร้องเสียงประสานได้ไหมครับ ในประเทศไทยมีที่ไหนสอนเด็กระดับนี้บ้างไหมครับ