การยกระดับคุณภาพการคิด ตอน ๓

พิสูจน์

การยกระดับคุณภาพการคิด ตอน ๓


      ตอนเย็นวันอาสาฬหบูชา ดร.โกวิทย์ ประวาลพฤกษ์ มาให้ความรู้และมอบหมายงานให้ส่ง๔ ชิ้น คือ

๑ แผนภาพหน้าเดียวแสดงผลงานการสอนที่ประสบผลสัมเร็จ
๒.บันทึกว่าในเรื่องการสอนคิด ก่อนมาประชุมรู้อะไรมาแล้ว ต้องการรู้อะไร และได้รู้จริงอะไรไป เรียกย่อว่า K-W-L
๓.แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด ที่มีคุณภาพ
๔.ตอบคำถาม ๔ ข้อ ว่ารู้อย่างไรว่านักเรียนคิดเป็น รู้ได้อย่างไรว่าเป็นผลจากการสอนคิดของครู รู้ได้อย่างไรว่าเป็นผลจากการบริหารของผู้บริหาร รู้ได้อย่างไรว่าเป็นผลจากการนิเทศของฝ่ายนิเทศก์
จากนั้นก็ให้แนวทางการสอน  แบบ GPAS
๑.G คือGathering เป็นการรวบรวมและเลือกข้อมูล ข้อนี้ นับตั้งแต่การกำหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูล  กำหนดเป้าหมาย สังเกตด้วยประสาทสัมผัส รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต เลือกข้อมูลมาใช้ บันทึกข้อมูล ดึงข้อมูลเดิมมาใช้และย่อความ
๒.P คือ Processing เป็นการจัดกระทำข้อมูล โดยการจำแนก เปรียบเทียบ
จัดกลุ่ม จัดลำดับ สรุปเชื่อมโยง ไตร่ตรองด้วยเหตุผล วิจารณ์ ตรวจสอบ
๓.A คือ ApplyinG เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  โดยประเมินทางเลือก เลือกทางเลือก ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ขยายความรู้ให้รู้จริงมากขึ้น การวิเคราะห์   การสังเคราะห์การตัดสินใจ การนำความรู้ไปปรับใช้ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดสร้างสรรค์
๔.S คือ Self-regulating เป็นการกำกับตนเอง /เรียนรู้ได้เอง
โดยตรวจสอบและควบคุมการคิด  การสร้างค่านิยม การสร้างนิสับการคิดอ่านดูแล้วครูก็คงอึดอัดไม่น้อยเพราะถ้อยคำมันยุ่งยากซับซ้อน ท่านจึงสรุปโดยใช้คำง่ายๆ
เป็นขั้นตอนที่อาจมีการทบทวนกลับไปมาได้ คือ

เลือกข้อมูล

จัดข้อมูล

นำไปใช้ปฏิบัติ เพิ่มพูนแก้ปัญหา

กลืนเป็นตน เรียนรู้เอง มีคุณธรรม


     วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ดร.สุวิทย์ มูลคำ มาให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด สู่มาตรฐานการประเมินภายนอก บรรยากาศวันนี้สนุกสนานมากดร.สุวิทย์ มีสื่อที่ดี ชัดเจน มีลูกเล่นลูกฮา เนื้อหาครบถ้วน เรียกว่าครบเครื่องเรื่องการคิด เหมือนหนังสือขายดีที่ท่านเขียนทีเดียว วันที่ ๑๙ ช่วงเช้าผมขออนุญาตไป
พบแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชตามที่แพทย์นัดเรื่องอาการเหนื่อยที่ยังไม่หายแพทย์ยังให้ยาแก้เครียดเหมือนเคยแต่เม็ดยาใหญ่ขึ้นแล้วรีบกลับมาประชุมต่อมาทันดร.โกวิทย์  นำงานที่ครูส่งมาวิพากษ์วิจารณ์และอธิบายเสริมเทคนิคการสอนคิด

      ในช่วงเย็น ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้าและทีมงานได้ นำเสนอสาระ
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ แต่ยังคงอิงมาตรฐานเรื่องนี้ผมจะนำมาคุยอีกครั้ง วันสุดท้ายเป้นการทบทวนเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องงาน และดร.อรทัย มูลคำ ได้ชี้แจงเรื่องการจัดประชุมยกระดับคุณภาพการคิดสัญจร ที่สพฐ.จะเปิดโอกาสให้ส่วนภูมิภาคจัดกันเอง โดยให้เสนอแผนการจัดมา สพฐ.
พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ ในที่สุดการประชุมก็สิ้นสุดลงมีการมอบเกียรติบัตรและปิดการประชุมตามธรรมเนียม

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#การประชุมยกระดับการคิด

หมายเลขบันทึก: 196865, เขียน: 27 Jul 2008 @ 08:07 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)