บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 8 Modern Education : Learning Organization(LO)

เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคของเศรษฐกิจฐานความรู้(Knowledge Based Economy) รูปแบบของการทำธุรกิจ การดำเนินงานขององค์กรอยู่ในสภาพที่ต้องแข่งขัน ทั้งเป็นการแข่งขันกับตนเองและคู่แข่ง ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอด

Ed.D.(Educational and Learning Management) : NSRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1166303 การจัดการการศึกษาแนวใหม่ (Modern Approach in Educational Management) : ดร.พรเทพ รู้แผน,รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม (อธิการบดี)

***********************************************************************

อาทิตย์นี้เรียนกับท่านอาจารย์ดร.พรเทพ รู้แผน และท่านอธิการบดี รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม   ถึงคิวผมต้องนำเสนอแล้วครับ

หัวข้อที่นำเสนอคือ "องค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)"

Download ไฟล์ประกอบการบรรยาย

บทความ : http://www.pongsak.com/LO_Article_Pongsak.pdf

PowerPoint : http://www.pongsak.com/LO_PPT_Pongsak.pdf

Mindmap LO Marquardt : http://www.pongsak.com/Mindmap_LO_Marquardt.pdf

Password :   pongsak

ให้เพื่อนๆมาทำกิจกรรมที่ 4 ต่อนะครับ

**************************************************************

 เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคของเศรษฐกิจฐานความรู้(Knowledge Based Economy) รูปแบบของการทำธุรกิจ การดำเนินงานขององค์กรอยู่ในสภาพที่ต้องแข่งขัน ทั้งเป็นการแข่งขันกับตนเองและคู่แข่ง ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอด .. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางแห่งความฝันความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

196864

เขียน

27 Jul 2008 @ 07:58
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 01:15
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก