เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม   ๒๕๕๑  เวลา บ่ายสองโมงครึ่ง  เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ ช่วงระยะสามเดือน เข้าพรรษา โรงเรียนบ้านเมืองแปงได้ดำเนินโครงการเข้าวัดทุกวันพระ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา  วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้มาสวดมนต์เย็น โดย พระอภิภูพงษ์ ฐิตตธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดเมืองแปง นำสวดมนต์เด็กๆและคุณครู

 Dsc00144

 

ฟังสวดมนต์เย็นแปล ใช้  บทสวดมนต์

Pray-1

หลังจากสวดมนต์เย็น เข้ากัมมัฏฐาน นั่งสมาธิ แล้ว เจ้าอาวาสได้ให้ธรรมะแก่เด็กๆ คือ

                                   การเจริญสติปัฏฐาน ๔  และอานาปานสติ

Pray-2

สติปัฏฐาน 4 เป็นโลกุตตรธรรมและเป็นที่อบรมสติได้อย่างดี ประกอบด้วย

1.      กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้พิจารณากายนี้สักแต่ว่ากาย มิใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เราเขา

2.      เวทนานุสติปัฏฐาน ให้พิจารณาเวทนา คือ สุข ทุกข์ และไม่สุข ไม่ทุกข์ เป็นอารมณ์ว่า เวทนานี้สักว่า เวทนา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา

3.      จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้พิจารณาใจที่เศร้าหมอง หรือผ่องแผ้ว เป็นอารมณ์ว่า ใจนี้ก็สักว่าใจ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา

4.      ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้พิจารณาธรรมที่เป็นกุศล และอกุศล ที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่า ธรรมนี้ก็สักว่า ธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา

Pray-3

การเจริญอานาปานสติคือการเจริญสติปัฏฐาน

ต่อจากนี้ไปทุกวันพระคณะครู นักเรียน จะได้ปฏิบัติธรรม ทำวัตรเย็นร่วมกับทางวัด

                                             ครูแอน

                                                  เมืองแปง    ปาย   แม่ฮ่องสอน

                                                ๒๕   กรกฎาคม    ๒๕๕๑