กิจกรรมครั้งที่2ดำเนินการทำkm ที่วิทยาลัยเทคนิตยะลา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 เนื่องจากระยะเวลาจำกัด คณะครูติดภารกิจการสอน จึงได้ดำเนินการฝึกนักศึกษาให้ทำหน้าที่แทนเป็นคุณอำนวยและคุณลิขิตจำนวน14คน แบ่งชาวบ้านเป็น7กลุ่ม ทำกิจกรรมเรื่องเล่า ขุมความรู้ สกัดแก่นความรู้ สร้างตารางอิสรภาพ และประเมินตนเอง มีครูที่ทำหน้าที่คุณอำนวย นักวิจัย และทีมงาน ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน ครูใหญ่ ฝ่ายความมั่นคง ในการประสานงานรวมกลุ่มชาวบ้าน ยานพาหนะ การเดินทาง และการควบคุมกิจกรรมเป็นอย่างดี