หลักสูตร E-learning ของ ปตท.

  ติดต่อ

  E-learning ของ ปตท.  

ขณะนี้ ฝอ.พบญ. มีแล้ว 3 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร 5 ส - จะจัดให้กับพนักงานใหม่ได้อบรมทุกคน

2. หลักสูตรหัวใจการทำธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี - จะจัดให้กับผู้สนใจ และผู้ที่เลือกไว้ในระบบ Coach

3. หลักสูตรผลิตภัณฑ์หล่อลื่น - จะจัดให้กับผู้สนใจ และผู้ที่เลือกไว้ในระบบ Coach

ปัจจุบัน (ณ 17 มี.ค.49) มีความพยายามในการนำ Software ชื่อ Acule@rn มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนแบบ E-learning อย่างง่ายๆ โดยหน่วยงานที่ต้องการจะต้องจัดเตรียม File ที่เป็น Presentation และเตรียม Script ของวิทยากรให้น่าสนใจไว้ก่อน จากนั้น ฝอ.และ ICT จะช่วยดำเนินการเพื่อให้เกิดเป็นผลงาน และนำขึ้น Intranet หรือ ใส่ไว้ในระบบ E-learning ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E-learning

หมายเลขบันทึก: 19667, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-24 09:42:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)