การฟื้นฟูพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ประสบภัยสึนามิชายฝั่งอันดามัน

            (15 มี.ค. 49) ไปร่วมประชุม “Advisory Committee Meeting for Japan Social Development Fund for Tsunami” จัดโดยสำนักงานธนาคารโลก ณ ประเทศไทย (Mr. Ian Porter เป็น Country Director คุณภมรรัตน์ ตันสงวนวงศ์ 0-2686-8361 เป็นผู้ประสานงานสำหรับกิจกรรมนี้)
            ภายใต้  Japan Social Development Fund for Tsunami ได้มี Implementing Partners ภายใต้ 3 โครงการดังต่อไปนี้
            1. JSDF 1 : The Population and Community Development Association (สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน), The Local Development Institute (สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา)/ Civil Society of Satun (ประชาคมสตูล), The Chumchonthai Foundation (มูลนิธิชุมชนไทย)
            2. JSDF 2 : The World Vision Foundation of Thailand (มูลนิธิศุภนิมิตร)
            3. JSDF 3 : The Asia Foundation (มูลนิธิอาเซีย)
            ได้ให้ความเห็นว่า การดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น จะสำเร็จด้วยดีและอย่างยั่งยืน ถ้าใช้หลักการสำคัญ คือ
            Area–based, Community–driven, Collaborative, Holistic, Continuing Development
            เก็บตก : ควรเรียกกลุ่มคนที่อยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า ซึ่งเป็น “คนไทย” แต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย ว่า “คนถิ่นพลัด” ไม่ใช่ “คนพลัดถิ่น”

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
17 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)