Photoshop 7/CS : ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่นักออกแบบงานกราฟิกดีไซน์สําหรับสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์นิยมนำมาใช้งาน
          PhotoShop เป็นที่รู้จักกันดีด้านของการตกแต่งภาพ และกราฟิกต่างๆ ปัจจุบัน PhotoShop ยังสามารถนำมาพัฒนาควบคู่ ไปกับการสร้าง Web Design ได้เป็นอย่างดี และยังมีโปรแกรมเสริมที่มาคู่กับ PhotoShop 7/CS คือ Image Ready ใช้ควบคู่กับการ Design Web โดยเฉพาะ จึงทำให้การสร้างกราฟิกสำหรับอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้น