แผนที่ความคิด (Mind Map)

Mind Map with Uthai Thai Local Wisdom

การใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) ในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี (Learning and Publicizing Uthai Thani Local Wisdom by Using ICT)
โดยนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เป็นการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าให้ดำรงอยู่และเผยแพร่สู่สากล

7 ขั้นตอนในการเขียน Mind Map
1. วางกระดาษเปล่าตามแนวนอน เริ่มจากกลางหน้า เพราะจะช่วยให้สมองมีอิสระในการคิดแผ่ขยาย แขนงกิ่งออกไปได้ทุกทิศทุกทาง
2. ใช้รูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ แทนประเด็นหลัก/หัวเรื่องที่เป็นแกนกลางของเรื่องที่นักเรียนกำลังคิด ที่ศูนย์กลางเรียกว่า “แก่นแกน”
3. ใช้สีสันให้ทั่วทั้งแผ่น ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับ Mind Map และช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
4. เชื่องโยง “กิ่งแก้ว” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเข้าไปกับ “แก่นแกน” ซึ่งเป็นภาพอยู่ตรงกลาง และเชื่อม “กิ่งก้อย” หรือความคิดย่อยๆ แตกแขนงออกมาจาก “กิ่งแก้ว” ออกเป็นขั้วที่ 2 และ 3 ตามลำดับ กิ่งทุกกิ่งต้อง เชื่อมโยงติดต่อกัน เป็นการ เชื่อมโยงความคิด จะทำให้เข้าใจและจดจำได้ง่ายมากขึ้น
5. วาดกิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง แทนที่จะเขียนเป็นเส้นตรง เส้นโค้งจะช่วยให้ดูเป็นธรรมชาติ และ ยังช่วยดึงดูดสายตาและต้องตาต้องใจมากขึ้น
6. ใช้ คำมูล เพียงคำเดียวที่สะท้อนใจความ หรือ ประเด็น สำคัญๆ เท่านั้น และหนึ่งคำมูลต่อหนึ่งกิ่ง เท่านั้น คำมูลที่เป็นคำหลักเพียงคำเดียว จะทำหน้าที่เหมือนเป็น “ตัวคูณ” ที่แตกแยกย่อยออกไปเกาะเกี่ยวกับ สิ่งอื่นๆ อีกมากมาย
7. ใช้รูปภาพ ประกอบให้ทั่วทั้ง Mind Map ภาพทุกๆ ภาพ ก็เหมือนกับ “แก่นแกน” มีความหมาย เท่ากับคำพันคำ ดังนั้น ถ้านักเรียนใช้ภาพ 10 ภาพใน Mind Map ก็เท่ากับว่านักเรียนได้บันทึกคำนับหมื่นคำ ลงไปเรียบร้อยแล้ว

จาก หนังสือ Mind Map กับการศึกษาและการบริหารความรู้ ผู้เขียน ขวัญฤดี ผลอนันต์ และ ธัญญา ผลอนันต์

Mind Map สอนการสร้าง Mind Map


http://www.buzanworld.com/mindmaps/img/mm21.jpg

Mind Map เป็นเครื่องมือช่วยคิดช่วยจำ เป็นการนำทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการใช้สมองทั้ง 2 ซีกอย่างสมดุล ซีกซ้าย วิเคราะห์ข้อมูล คำ ภาษา การเขียน คำนวณ เหตุผล และซีกขวา สังเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ จินตนาการ ดนตรี ศิลปะ มิติสัมพันธ์

       จากการที่นักเรียนวางแผนในการทำโครงงาน โดยการออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล และออกรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จริง  นำข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ สรุป เรียบเรียง จัดทำโครงร่างเว็บไซต์ และจัดทำแผนที่ความคิด (Mind Map) ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ผลงานของนักเรียนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของครูจงรัก  www.krujongrak.com  และขอเชิญชวนให้นักเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในเรื่องการใช้ Mind Map ในประเด็นต่อไปนี้

        1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร
        2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง
        3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้
        4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
        5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ
        6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

คำสำคัญ (Tags)#uthai thani local wisdom#แผนที่ความคิิด (mind map)

หมายเลขบันทึก: 196051, เขียน: 23 Jul 2008 @ 18:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 138, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
นายณัฐวุฒิ ศรีพิชัย ม6/4
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ผมได้เรียนรู้และรู้จัก Mind Map มานานแล้ว แต่ ยังไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นัก แต่พอได้มาเรียนรู้กับอาจารย์แล้วก็เลยเข้าใจวิธีการทำอย่างแท้จริงและถูกต้อง และยังเอาไปใช้กับการเรียนหรือการสอบได้อีกด้วยครับผม

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ก็เอามาใช้กับการประกอบการเรียน เพราะเวลาเราสรุปเรื่องต่างๆที่เรียนมา Mind Mapก็ช่วยได้มากครับอ่านนิดเดียวก็รู้เรื่องแล้ว หรือเมื่อตอนสอบกลางก็ช่วยได้มากเพราะเวลาอ่านหนังสือแล้วผมก็ใช้ Mind Map มาย่อเรื่องต่างที่อ่านเพื่อเวลาที่ไปทบทวนก่อนสอบจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับผม

-ตอนนี้ผมกำลังศึกษาMind Mapอีกประเภท ซึ่งเป็นโปรแกรมMind Mapหรือมายด์เมเนเจอร์(mind manager)ซึ่งผมเป็นคนที่ระบายสีไม่ค่อยเก่งคงจะสามารถทำได้เพราะเขามีรูปแบบการทำงานง่ายสำหรับคนที่ชอบทำในคอมพิวเตอร์นะครับผม

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ทำให้เข้าใจกับการอ่านหนังสือหรือการทำงานที่ต้องมีข้อมูลมากแล้วย่อให้น้อยลงเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ทำให้ทำงานเร็วและเข้าใจง่ายมากขึ้นครับผม

4. ประทับใจ Mind Map ของเพื่อนเรื่องอะไร

ก็น่าจะเป็นการทำขนมแคะครับผม เพราะ ผมชอทานอยู่แล้วพอได้ลองทำMind Mapเรื่องนี้แล้วได้ไปศึกษาจากแหล่งจริงก็เลยชอมากยิ่งขึ้นเพราะเจ้าของร้านเขาบอกว่าขนมแคะเป็นขนมของ จ.อทัยธานี(เก่งจริงๆเลย)ก็เลยคิดว่าอยากที่จะรักษาและอนุรักษ์เอาไว้ด้วยครับผม

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

เพราะชอบเรื่องความสวยงามครับ (อาจนำไปทำอาชีพเสริมได้ด้วย) เลยอยากศึกษาและลองทำเรื่องนี้ครับผม

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ก็อยากให้เพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจทุกคนนะครับ ลองค้นหาเรื่องที่เราสนใจแล้วนำเอาวิธีคิดของMind Mapไปศึกษาเรื่องนั้นๆแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันช่วยเราได้เยอะเลยครับผม ชอบMind Mapครับผม *_*

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ นักเรียน ม.6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ทุกคน

ในการตอบคำถาม ขอให้ใช้คำพูดหรือภาษาที่เป็นวิชาการนะค่ะ ไม่ควรใช้ภาษาวัยรุ่นที่นักเรียนชอบใช้ใน Hi5 เพราะจะมีนักวิชาการเข้ามาอ่านข้อมูลของนักเรียนเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบคำผิดและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนคลิกบันทึก ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยไว้นะค่ะ

น.ส.กิติญา อภิสิตานนท์ ม.6/4 เลขที่ 16
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ช่วงตอบคำถาม....^^

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร ?

-คือรู้จัก Mind Map มาตั้งนานแล้วแต่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ เคยทำตอนประมาณประถม เพราะคุณครูสั่งให้ทำ แต่พอได้มาเรียนกับอาจาร์ยก็ได้ทราบถึงรายละเอียดและวิธีการทำอย่างแท้จริง

2.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง ?

-ใช้ในการทำงาน สรุปรายงานต่างๆได้อย่างง่ายดาย ใช้ในการแยกประเด็นและหัวข้อในเรื่องต่างๆ

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้ ?

-เมื่อนำ Mind Map เข้ามาช่วยในการทำงาน การทำงานทุกๆอย่างก็เหมือนจะรวดเร็วขึ้นและเข้าใจมากขึ้น

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด ?

-ประทับใจ Miind Map เรื่องการบำบัดรักษาโรควัดหนองหญ้านาง เพราะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆ ใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรค

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสรรค์ Mind Map เรื่องที่ทำ ?

-ที่เลือกภูมิปัญญาการทำขนมแคะนี้ก็เพราะว่า โดยส่วยตัวชอบกินขนมชนิดนี้อยู่แล้วเลยอยากจะศึกษาขนมชนิดนี้ให้เข้าใจกว่านี้

6.เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจใช้ Mind Map ?

-อยากให้ทุกๆคนได้ใช้กันเยอะๆ เพราะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาสาระได้ง่ายดายขึ้น ไม่จำเจ รูปแบบสามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย Mind Map เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสรุปบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างสั้นๆและได้ใจความที่กระชับ

น.ส.อรวรรณ เสตานุช ม.6/4
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

- รู้จักมาตั้งแต่ประถมแล้วแต่ยังไม่รู้ถึงรายละเอียดของ Mind Map มากเท่าไหร่ในตอนนั้น

2.นำ Mind Map ไปใช้เรื่องใดบ้าง

- ใช้ในการสรุปบทความต่างๆให้น่าอ่านและเข้าใจมากขึ้น

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

- ทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่ทำไว้มากขึ้นจากเดิม

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

-เรืองการบำบัดรักษาโรควัดหนองหญ้านาง เพราะเป็นภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสมุนไพรต่างๆและการนวดแผนโบราณของจังหวัดเรา

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

- เพราะอยากทราบว่าสมุนไพรต่างๆรักษาโรคอะไรบ้าง

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

- อยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะค่ะเพราะ Mind Map จะช่วยให้เราจำและเข้าใจมากขึ้นด้วยค่ะ

น.ส.วารุณี พัดการค้า ม.6/4
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ตอบคำถาม

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

รู้จักมานานตั้งแต่เรียนประถม แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่พออยู่ อทว.ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าคือการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและแยกเรื่องต่างๆออกเป็นประเด็นที่สำคัญๆ

2.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ใช้ในการประกอบการเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับเนื้อเรื่องมากขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

จำได้ง่ายและเร็วขึ้น รู้ในประเด็นสำคัญต่างๆได้ดีขึ้น

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

เป็นการช่วยเรื่องความจำและความเข้าใจ ทั้งยังทำให้มีความสนุก ความน่าสนใจในการจัดทำ

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ร้านยาหอมหมอวิรัติเป็นร้านที่เปิดมาเป็นเวลานาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่สืบทอจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีความน่าสนใจมาก

6.เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

อยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้เพราะว่าจะช่วยให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นเยอะเลย

นางสาวน้ำผึ้ง ศูนย์น่วม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก mind map ได้อย่างไร -รู้จัก mind map

  -เพราะมีอาจารย์สอนให้เรียนตอนม.ต้น แต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจดี มาเริ่มเข้าใจตอนม.ปลาย

 2.นำ mind map ไปใช้เรื่องอะไรบ้าง

-การเรียน การใช้ชีวิตประจำวันในการวางแผน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ mind map ไปใช้

-ทำให้เรารู้จักการวางแผน และเกิดผลประโยขน์ต่อตนเองทำให้มีความเป็นระเบียบ

4.ประทับใจ mind map เรื่องใดมากที่สุด เพระเหตุใด

 -แนวความคิดทำให้เราจำง่ายมีความจำแม่นยำ

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสรรสร้าง mind map เรื่องที่ทำ

 -เนื่องจากจดบันทึกแล้วไม่ค่อยเข้าใจ จึงมีความคิดริเริ่มที่จะทำ mind map ขึ้น

6.เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจใช้ mind map

-อยากให้คนที่สนใจและเบื่อการจดบันทึกแบบเดิมๆหันมาทำ mind map รับรอง ว่าเข้าใจง่ายและสนุกคะ

อมรรัตน์ ชื่นเรือง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

รู้จัก Mind Map ตอนอยู่ ม.ต้น เพราะคุณครูให้เขียนเวลาทำใบงานเป็นประจำแต่ยังไม่ลึกซึ้งเหมือนเรียนกับคุณครูจงรัก

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องการสรุปเรี่องที่เรียนอยู่ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างเขาใจ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ในการทำงานแต่ละครั้งสามารถทำให้เข้าใจในการทำงานให้เข้าใจได้ง่าย

4. ประทับใจ Mind Map ของเพื่อนเรื่องอะไร

ประทับใจ Mind Map ของเพื่อนเรื่องวัดหนองหญ้านาง เพาะ มีความสวยและได้รางวัลมาด้วย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

เป็นเรื่องที่น่าศึกษาการประดิษฐ์เข็มกลัดผีเสื้อจากเยื่อใบบาง

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

เพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจที่มีปัญหาการสรุปเนื้อหาต่างๆที่ไม่เข้าใจ ลองนำเอาMind Map มาใช้ในการทำงานดู งานที่ยากและไม่เข้าใจจะออกมาอย่างมีขั้นตอนทำให้สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายขึ้นเลยที่เดียวค่ะ

นางสาววิณากร โตพิจิตร ชั้นม.6/4เลขที่ 27
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.ตอบ...รู้จักจากครูผู้สอน

2.ตอบ..นำไปใช้ในการแบ่งแยกงานต่างๆให้ง่ายต่อการอ่านมากขึ้น

3.ตอบ..เวลาเราเจออะไรที่ออกมาในรูปของ Mind MaP จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

4.ตอบ..เรื่องผ้าทอบ้านไร่เพราะเป็นภูมิปัญญาของจังหวัดอุทัยธานี

5.ตอบ..ก็ชอบอยู่บ้างเพราะท่าให้ทำก็ทำได้

6.ตอบ...อยากให้ทุกคนลองหันมาสรุปงานต่างๆในรูปแบบของ Mind Map บ้าง  เพราะมันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้น..

นส ไอลดา ไวการไถม. 6/4
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์.....ผมมาตอบคำถามครับ

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

เคยใช้ตั้งแต่ตอนอยู่ประถมแล้ว แต่เพิ่งจะได้มาเรียนรู้กับอาจารย์ และได้รู้ว่า Mind Mapมีความสำคัญในการทำงานในชีวิตได้จริงๆ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

แยกแยะวิเคราะห์ในการทำงาน ในการวางแผนในการทำงาน รู้จักการแบ่งขั้นตอนในการทำงาน

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ทำงานได้สะดวกขึ้น เข้าใจง่าย

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

เรื่องผ้าทอบ้านผาทั่ง เพราะ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาตั่งแต่บรรพบุรุษและยังเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านหัตถกรรม ศิลปะ เป็นต้น

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

สนใจในด้านสิ่งทออยู่แล้ว และอยากได้ประสบการณ์ในการทำงานค่ะ

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

วิธีที่สามารถช่วยในการทำงานต้องมีการวางแผนก่อน ซึ้งเราสามารถใช้ Mind Map

ช่วยในเรื่องการวางแผนในการดำเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากค่ะ

นางสาวจิรวรรณ ทับเส็ง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

หนูตอบว่า..............

รู้จักMind Map เพราะรู้จีกตอนเรียนประถมเพราะอาจารย์สอนการฝึกคิดด้วย Mind Map

เรานำ Mind Map ไปใช้สรุปงานหรือย่องานออกมาทางผังความคิด

จุดเปลี่ยนหลังนำMind Map ไปใช้ทำให้เราสรูปงานได้เขาใจและเร็วขึ้น

Mind Map ที่เราประทับใจคือ Mind Map การสานพัดเพราะเป็นผลงานที่สวยและประทับใจและได้ความรู้จากการทำMind Map เยอะเลย

แรงบันดาลใจในการสร้างMind Map คือจากครูจงรักแนะนำและอยากฝึงการใช้ความคิดและเผยแผร่ความคิดทาง Mind Map

เชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆและทุกคนสร้างMind Map เพราะทำแล้วสนุกและได้ฝึกการคิดอีกด้วยค่ะ

นางสาวธีรารัตน์ อบอาย เลขที่ 18 ชั้นม.6/4
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ.ดิฉันรู้จัก Mind Map ครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่ชั้นประถม เพราะคุณครูที่รร ก็สอนมาเหมือนกัน แต่มันเป็นเพียงการวาดรูปเป็น Mind Map แบบต่างๆ แล้วตกแต่งให้สวยงามเท่านั้นเอง แต่เพิ่งจะมาเข้าใจวิธีการสร้าง Mind Map จริงๆ ก็ตอนที่เรียนกับคุณครูจงรักค่ะจากที่เคยเข้าใจว่า Mind Map เป็นเพียงแค่การรวบรวมข้อมูลมาใส่หน้ากระดาษ 1 หน้า แล้วสรุปย่อๆพอเข้าใจ แท้จริงแล้ว Mind Map ไม่ใช่แค่การสรุปย่อเท่านั้น เราจะต้องคิดและวิเคราะห์ข้อมูลและแตกเรื่องราวต่างๆ บนเส้นใยของ Mind Map ให้ได้มากที่สุด อีกทั้ง Mind Map มีหลายรูปแบบให้เราได้ใช้ ซึ่งเราสามารถเลือกชนิดของ Mind Map ที่เหมาะสมกับข้อมูลนั้นๆ ได้อีกด้วยค่ะ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ.ใช้ได้หลายเรื่อง อย่างเช่นในการประกอบการเรียน และอีกอย่างในขณะนี้ กำลังเรียนเรื่องนี้พอดี มันก็จะข่วยในเรื่องของการเรียนได้มากเลยที่เดียว และอีกอย่างก็เอาไว้สรุปเรื่องต่างๆที่เราอยากรู้เก็บไว้ก็ได้ โดยที่ไม่ต้องอ่านอะไรมากเยอะแยะ อ่านแค่สรุปแล้วเราก็เข้าใจได้

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ.Mind Map มีประโยชน์ในหลายๆเรื่อง ที่ช่วยพัฒนาสมอง ช่วยในการจำ เพิ่มทักษะทางการคิด-วิเคราะห์ ได้ดี ยกตัวอย่างในช่วงนี้คือเรียนอยู่ชั้นม.6 ดิฉันจะมีสมุดเล่มหนาที่ใช้ในการบันทึกย่อเนื้อหาส่วนที่สำคัญ พอเข้าห้องสอบก็มีความรู้สึกว่า เนื้อหาต่างๆเหล่านั้นพันกันยุ่งเหยิงไม่มีระบบระเบียบ จนกระทั่งมาในตอนนี้ ตอนที่สอบกลางภาคเสร็จแล้ว ดิฉันจึงเปลี่ยนเป็นการสรุปย่อโดยใช้ Mind Map จัดระบบ แยกหัวข้อต่างๆ และก็ใช้สีระบายเพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะในการจำให้มากขึ้น และดิฉันก็คงคิดว่ามันคงจะเป็นผลดีที่สุดแล้ว และมันก็จะทำให้ฉันได้คะแนนมากขึ้นกว่าเดิม

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ.ชอบตอนอาจารณ์ให้ทำภูมิปัญญาชาวบ้านที่ให้ค้นคว้าหามาทำเองชอบมากภูมิใจมากที่สุดเพราะเราได้ทำเองและศึกษาเองทุกอย่างเลยภูมิใจที่สุด

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ.ดิฉันเลือกทำเรื่องผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง แรงบันดาลใจในการเลือกก็เพราะ เห็นมันเป็นสินค้า OTOPของอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีของเราเอง และอีกอย่างมันก็เป็นสินค้าที่ทำขึ้นเองด้วยฝีมือของชาวบ้านแถวนั้นเอง และมันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษให้มาและเค้าก็ยังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย สิ่งเหล่านี้มันทำให้ดิฉันภูมิใจและมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันจัดทำเรื่องนี้ และอีกอย่างผ้าทอมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามด้วยเพราะทอด้วยฝีมือของคนไม่ใช่เครื่องจักร

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ.ก็อยากให้เพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจนะค่ะลองค้นหาเรื่องที่สนใจแล้วนำเอาวิธีคิดของMind Mapไปศึกษาเรื่องนั้นๆแล้วทุกคนจะชอบ Mind Map และจะเข้าใจในการใช้Mind Map มากขึ้นกว่าเดิม และอีกอย่างการใช้ Mind Map นั้นมันจะทำให้เราเข้าใจงานที่เราทำเป็น Mind Map เข้าใจและลึกซึ้งมากขึ้น เพราะมันเป็นการสรุปเรื่องนั้นๆให้เรารู้เรื่องมากกว่าเก่า

นางสาวเศวตาภรณ์ จงการไถ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ตอบคำถาม mid mapคะ

1.รู้จักmid mapได้อย่างไร

รู้จัก mid map ตั้งแต่อยู่ ป.6 คะแต่รู้รายละเอียดไม่มากนัก

2.นำmid mapมาใช้เรื่องอะไรบ้าง

มาสรุปยอดความคิดเป็นหัวข้อย่อย

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind map มาใช้

มีความคิดเป็นส่วนตัว และรู้ว่าการคิดของเราเป็นระดับไหน

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

5.แรงบัลดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่จัดทำ

เรื่องการทำธูปหอมทองตะนาวคะ เนื้อหาเข้าใจดี อ่านง่าย

รู้สึกว่าการทำพัดจักสานเนงานที่ต้องให้ความประณีต ความมีสมาธิ ดิฉัน จึงสนใจจัดทำ mid map เรื่องนี้

6.เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind map

สำหรับเพื่อนๆที่ทำงานแล้วไม่เข้าใจ ให้ลองทำ mid map ดูคะเพราะจะเข้าใจมากขึ้น

นางสาว ประภัสสร วงศ์สิทธิพรรุ่ง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครู จงรัก เทศนา

1.รู้จัก mind map ได้อย่างไร -รู้จัก mind

-เพราะมีอาจารย์สอนให้เรียนตอนม.ต้น แต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจดี มาเริ่มเข้าใจตอนม.ปลาย

2.นำ mind map ไปใช้เรื่องอะไรบ้าง

-การเรียน การใช้ชีวิตประจำวันในการวางแผน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ mind map ไปใช้

-ทำให้เรารู้จักการวางแผน และเกิดผลประโยขน์ต่อตนเองทำให้มีความเป็นระเบียบ

4.ประทับใจ mind map เรื่องใดมากที่สุด เพระเหตุใด4

-แนวความคิดทำให้เราจำง่ายมีความจำแม่นยำ

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสรรสร้าง mind map เรื่องที่ทำ

-อยากทำเพราะอยารู้วิธีการทำขนมไม่เคยรู้จักมาก่อน

6.เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจใช้ mind map

-อยากให้คนที่สนใจและเบื่อการจดบันทึกแบบเดิมๆหันมาทำ mind map รับรอง ว่าเข้าใจง่ายและสนุกคะ

นายพลาดเดช บุญศรี ชั้น ม.6/4 เลขที่ 6
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.ศึกษาจากInternet ,จากคุณครู

2.ใช้ในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การตีความ ใช้ความคิด

3.ได้ความรู้ใหม่ๆ การคิดที่ลึกซึ้งไปอีก

4.เรื่องจักสานเพราะว่าผมทำ ผมมีความภูมิใจมาก มันเหมือนเป็นจิดวิญญาณอยู่ด้วย ของคนทำ

5.ต้องการศึกษาให้ลึกซึ้ง โดยสร้างหัวข้อใน Mind Map ก่อน เหมือนเป็นจุด Begin

ให้อยากรู้อยากเห็นและศึกษาต่อ

6.ทุกคนครับ! MIND MAP มันดีนะครับ พี่น้องครับ MIND MAP มันก็ดีนะครับ ผมอยากเชิญชวน คุณ ท่าน พี่ น้อง เพื่อน ญาติสนิท มิตรสหาย มาลองใช้ MIND MAP ครับ....

ด้วยรักและหวังดี ...

นายพลาเดช บุญศร๊

ประธานสมาคมคนรักเดียว..

นางสาวชนากานต์ จันทร์ดี ชั้น ม.6/4 เลขที่ 17
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.เพราะมีอาจารย์สอนให้เรียนตอนม.ต้น แต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจดี มาเริ่มเข้าใจ

ตอนม.ปลาย

2.ใช้ในการประกอบการเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับเนื้อเรื่องมากขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น

3.ทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่ทำไว้มากขึ้นจากเดิม

4.เรื่องผ้าทอบ้านไร่เพราะเป็นภูมิปัญญาของจังหวัดอุทัยธานี

5.เรื่องนี้เป็นภูมิปัญญาของจังหวัดอุทัยธานีที่มีมานานแล้วจึงอยากศึกษาเรียนรู้

6.อยากให้ทุกคนหันมาลองใช้เพราะมันมีประโยช์นดีมากๆทุกด้าน...

น้องมิ้นรักทุกคนคะ........จุ๊ฟ..จุ๊ฟ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับแวะมาเยี่ยมชมและลงชื่อไว้ ภาพ mind map สวยดีครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นการสอนที่ดีมากและน่สนใจมาก

น.ส.นฤมล กระเทศ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์จงรัก เทศนา หนูจะตอบคำถามแล้วนะคะ

1.ได้เรียนทำ mind map ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาแต่ก็ไม่ค่อยลึกซึ้งเท่ากับม.ปลาย

2.นำไปใช้แบ่งแยกความคิดในหัวข้อต่างๆ เช่น เวลาสอบสามารถสรุปหัวข้อเรื่องที่เรียน มาทั้งหมดแบบย่อๆ ในการใช้ mind map

3.ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น และได้ขยายความรู้ที่มีให้มากกว่าเดิม

4.เรื่องผ้าทอบ้านไร่ เพราะเป็นความงดงามของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานและมีความภูมิใจที่ได้เผยแพร่การทำผ้าทอให้แก่ผู้อื่นโดยผ่านทางการทำเว็บไซต์

5.เพราะเป็นภูมิปัญญาไทยที่งดงามน่าอนุรักษ์

6.อยากให้ทุกคนช่วยกันฝึกการใช้ mind map เพื่อพัฒนาความคิดให้ขยายขึ้นเรื่อยๆ

น.ส.ทรรศนรรจ์ ยุวดี ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ เรียนพิเศษกับครูสมัยประถม

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ แยกแยะข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ สรุปข้อมูลได้ง่ายขึ้น เวลาสรุปเรื่องอะไรก็เข้าใจง่าย

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ยาหอมหมอวิรัติ เพราะเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญในการรักษาคนและสมุนไพรไทย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เพราะเป็นสิ่งที่ดีเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญ

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ อยากให้เพื่อนลองทำดูค่ะ Mind Map ไม่อยากอย่างที่คิด และสะดวกในการสืบค้นข้อมูลด้วยค่ะ รวมถึงการศีกษาเรื่องราวต่างๆ

นายธนวรรษ เภตรา ชั้น ม.6/2 เลขที่ 6
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจาร์ ผมแม็คนะครับ จะขอตอบคำถามแล้วนะครับ

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ อาจาร์จิราพันธ์เคยสอนตอน ม.ต้น

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ใช้ในการประกอบการเรียน

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ สามารถสรุปความคิดได้เป็นขั้นตอน

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ประทับใจที่มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เป็นการรวมความคิดกันภายในกลุ่ม

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ Mind Map เป็นการวางแผนที่ดีเป็นขั้นตอนช่วยให้เข้าใจง่าย ทุกคนหันมาฝึกใช้

Mind Map กันเถอะ

น.ส.ชนามาศ จรูญพันธ์เกษม ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map มาตั้งนานเเล้วเพราะใช้ในการอ่านหนังสือ แต่อาจารย์จงรักช่วยสอนให้ทำได้ถูกต้องมากขึ้น

2. ใช้ Mind Map ในการจัดการกระบวนการความคิดตอนอ่านหนังสือสอบ

3. มีการคิดเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้

4. เรื่องภูมิปัญญาไทยที่อาจารย์จงรักให้ทำ เพราะว่าถูกต้องตามหลักการเเละสวยงามมาก

5.เพราะได้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทยจึงต้องการอนุรักษ์ไว้

6. Mind Map เป็นวิธีที่ดีมากอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยจัดกระบวนการการคิดของเราให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น อยากให้ทุกคนได้ลองนำไปใช้ดู

เขียนเมื่อ 

เคยเขียนเรื่องนี้ แต่โดนทีมงานบอกว่า ไม่ให้ใช้ คำว่า mind map ในนี้ เพราะบอกว่า เป็นลิขสิทธิ์

นางสาวบุศยา สุภาทิตย์ เลขที่ 40 ชั้น ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร
ตอบ รู้จักมาตั้งแต่ประถมเพระอาจารย์สอนให้ทำ
2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง
ตอบ สรุปความเวาลอ่านหนังสือสอบจะได้ง่ายต่อการจำ
3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้
ตอบ ทำให้เราเข้าใจในเรื่องที่ทำมากขึ้น ทำงานเป็นระบบมากขึ้น 4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ ประทับใจตรงที่มันเป็นขั้นเป็นตอน ส่วนใหญ่ก็สรุปมากจากความเข้าใจของเรา
5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ
ตอบ เนื่องจากทำให้จำง่ายและแยกเป็นขั้นตอนได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถใช้แยกขั้นตอนและอุปกรณ์การทำขนมไทยได้สะดวก
6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map
ตอบ
อยากให้เพื่อนๆทุกคนใช้ Mind Map กันเยอะ มันเป็นการสร้างองค์ความรู้และจัดลำดับการเรียนรู้ให้ตัวเอง

นาย วาณิช กิจสุวรณ ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ สมัยเรียนประถม คุณครูที่โรงเรียนได้สอนเพื่อให้เป็นการวางแผนความคิดที่ดี

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ สามารถแยกให้เป็นเหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและ การจัดการความคิด

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ สามารถเข้าใจอะไรได้รวดเร็ว และไม่งง ประหยัดเวลาอีกด้วย

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ เรื่องการทำโครงงานภูมิปัญญาไทย ของ ท่านอาจารย์ จงรักเทศนา

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เป็นการรวมความคิดกันภายในกลุ่ใล ฝึกกระบวนการจัดการงานต่างๆ

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ MInd Map เป็นสิ่งที่ดี สามารถช่วยจัดการความคิดของเราให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

จึงของเชิญเพื่อนทุกคนมาทำ Mind Map กัน เพราะ สามารถช่วยเราได้เป็นอย่างมาก

น.ส. ปวิตรา เลาหวิโรจน์ ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร                                                ตอบ ตอนชั้นประถมมีอาจารย์สอนให้ทำ

2.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง                               ตอบ นำไปสรุปย่อเนื้อหา แยกแยะเป็นหมวดหมู่ เพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นกับการอ่าน และวิเคราะห์

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้                         ตอบ ดูง่ายแล้วเข้าใจมากขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด         ตอบ ประทับใจเรื่องขนมไทยโบราณมากที่สุด เพราะเป็นภูมิปัญญาไทยโบราณที่ควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ    ตอบ เพราะเป็นภูมิปัญญาไทยโบราณที่ทุกคนรู้จัก ง่ายต่อ       การจดจำ

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map                                 ตอบ อยากให้ทุกคนลองมาทำกันดูนะค่ะ เพราะทำให้ง่ายและสะดวกต่อการสรุปข้อมูล

นายพงศกร พิมพ์ตา ม.6/2 เลขที่ 15
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์จงรัก ผมมาตอบคำถามแล้วครับผม

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ รู้จักเมื่อตอน ม.ต้น เพราะอาจารย์เคยสั่งให้ทำ แต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจในการทำ Mind Map ซักเท่าไหร่ แต่พอขึ้น ม.ปลาย เริ่มเข้าใจวิธีการทำมากยิ่งขึ้น

เพราะมีอาจารย์คอยแนะนำในการทำให้ครับ

2.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ นำไปใช้ในการเรียนได้ เช่น นำไปใช้เพื่อสรุปในเรื่องที่เราอ่านหนังสือ เพื่อที่จะได้เข้าใจ และสามารถทวนได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ ทำให้เข้าใจในเรื่องที่เราเรียนมากยิ่งขึ้น รู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีนี่แหละครับ เพราะเราได้ศึกษาหาข้อมูลเอง คิดด้วยตนเอง และทำด้วยตนเอง

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ กลุ่มของผมเลือกทำโครงงานเรื่อง ข้าวกุ้งกรอบแม่ป่วยลั้ง เพราะเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี สามารถนำไปเป็นของฝากได้ มีความอร่อย กรอบ

6.เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ การทำ Mind Map เป็นการฝึกเราในด้านต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านความคิด โดยการคิดให้เป็นระบบ รู้จักสรุปเนื้อหาที่เราอ่านหนังสือ มาทำให้เป็น Mind Map เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการอ่านทบทวน และการทำ Mind Map ก็ไม่ยากอย่างที่คิด

น.ส.ขวัญใจ เต่ามี ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..อ.จงรัก

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ สมัยเรียนประถม คุณครูที่โรงเรียนได้สอนเพื่อให้เป็นการวางแผนความคิดที่ดี

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ สามารถแยกให้เป็นเหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและ การจัดการความคิด

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ สามารถเข้าใจอะไรได้รวดเร็ว และไม่งง ประหยัดเวลาอีกด้วย

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ เรื่องการทำโครงงานภูมิปัญญาไทย ของ ท่านอาจารย์ จงรักเทศนา

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เป็นการรวมความคิดกันภายในกลุ่ใล ฝึกกระบวนการจัดการงานต่างๆ

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ MInd Map เป็นสิ่งที่ดี สามารถช่วยจัดการความคิดของเราให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

จึงของเชิญเพื่อนทุกคนมาทำ Mind Map กัน เพราะ สามารถช่วยเราได้เป็นอย่างมาก

น.ส.นันทพร กาชัย ม.6/2 เลขที่ 25ข.
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ รู้จักตอนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ใช้ในการแยกแยะข้อมูลและแบ่งหมวดข้อมูล

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ สามารถจำข้อมูลและเข้าใจข้อมูลได้มากขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ มีดช่างแขก เพราะเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุทัยธานี

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราศึกษา

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ อยากให้ลองทำกันดู เพราะ mind map มีประโยชน์มาก ฝึกให้เราคิดวิเคราะห์และช่วยให้เราจดจำเรื่องราวได้มากขึ้น

น.ส.นัฐภรณ์ รุทระกาญจน์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก mind map ได้อย่างไร

ตอบ รู้จักได้จากการที่ครูสั่งให้ทำงานโดยงานเป็นการแสดงควมคิดเห็นแบบ mind map

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ นำไปใช้ในการเรียนเวลาแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือแจงรายละเอียดของเนื้อหาในเรื่องที่เรียนออกมาเป็นกิ่งคาวมคิด

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ ทำให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียน เหมือนเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้โดยการสรุปเนื้อหาเป็นmind map ที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น จึงทำให้มีเวลาในการอ่านหนังสือหลายๆแนวมากขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ประทับใจmind map เรื่องการใช้หลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เพราะ เป็นการสรุปเนื้อหาได้อย่างละเอียดและเข้าใจ จึงทำให้อาจารย์ให้คะแนนเต็มและนำไปติดโชว์ที่บอร์ดหน้าห้องตอนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ ต้องการที่จะสรุปเนื้อหาเรื่องที่เรียนให้ได้มากที่สุดและต้องการทำให้อาจารย์และเพื่อนๆเข้าใจในสิ่งที่เราทำไปด้วยเช่นกัน

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ อยากให้ทุกๆคนลองทำ mind map เกี่ยวกับเรื่องการเรียนดู เพราะจะเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นและเป็นการฝึกการทำงานแบบแสดงความคิดต่างๆได้ด้วย

นายอภิชาติ บูรณะเรศน์ ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก mind map เพราะว่า อาจารย์เคยสั่งงานให้ทำ

2. ได้นำ mind nap ไปใช้ในเรื่องการทำงาน

3. หลังจากเมื่อนำ mind map ไปใช้แล้ว เราสามารถรวบรวมข้อมูล มาใช้ได้โดยง่าย

ดาย

4. ประทับจัย mind map เรื่อง ความเป็นระเบียบ และ ความสวยงาม

5. แรงบัลดาลใจใน mind map ในเรื่องที่ทำก็คือ ได้ความเห็นใจในผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ ไม่มีแรงทุนพอที่จะสามารถเผยแพร่ได้ทั่วถึงประชาชน คนสามัญทั่วไป

6. mind map เป็นเรื่องง่าย ถ้าหากเรานำมารู้จักใช้ และจะเกิดประโยชน์มากที่สุด ถ้าเราใช้เป็น

น.ส.ธมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์ ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

1. รู้จักเพราะเคยเรียนตอนอยู่ประถม

2.ใช้ในเรื่องการเรียนเพื่อมีกระบวนความคิดที่ถูกต้อง

3.มีความคิดที่เป็นระเบียบ เป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง

4.ประทับใจที่มีรูปแบบที่สามารถทำให้เข้าใจได้ง่าย

5.เพราะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.อยากให้ทุกคนไลองทำ mind map เพราะทำให้เรามีความเป็นระเบียบ และมีความคิดที่เป็นขั้นตอน

นางสาวอรจิรา เกตุรัตน์ ม.6/2 เลขที่ 36
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ รู้จักได้เพราะตอนอยู่ประถมคุณครูเคยสั่งให้ทำงานที่เป็น Mind Map

2.นำ Mind Map มาใช้เรื่องอะไรบ้าง

ตอบ นำไปใช้ในการเรียนเวลาสรุปข้อมูลต่างๆให้เข้าใจง่ายขึ้น

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map มาใช้

ตอบ ทำให้เข้าใจในการเรียนมากขึ้น เพราะเหมือนเป็นการสรุปเนื้อหาทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ยาหอมหมอวิรัติ เพราะเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร

5.แรงบัลดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

เพราะเป็นการรวบรวมความคิดกันภายในกลุ่ม

6.เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

การทำ Mind Map เป็นการช่วยสรุปความคิดของเราให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

นางสาวอนุธิดา จวงเรียม ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก Mind map จากการอ่านหนังสือ เเละจากที่คุณครูได้สอนมาตั้งเเต่ตอนเรียนประถม

2.เราสามารถนำ Mind map ไปใช้ได้ทุกเรื่องเพื่อช่วยให้เราสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ

3.ทำให้เราเป็นคนที่มีการคิดอย่างเป็นขั้นตอนจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น

4.ประทับใจ Mind map เรื่อง "การนวดสมุนไพร วัดหนองหญ้านาง" เนื่องจากมีสีสันสดใส ภาพสวยดี

5.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.Mind map เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในกระบวรการคิด การอ่าน เพื่อให้เราเป็นบุคคลที่มีความคิดอย่างเป็นขั้นตอน

นางสาวพรรณปพร เหมือนเสมา เลขที่27 ม6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์....หนูมาตอบคำถามเรื่องmind mapค่ะ

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

-เคยเรียนค่ะตั้งแต่อยู่ประถม  แต่พอมาเรียนกับอาจารย์หนูรู้สึกว่าmind mapของหนูดูมีระบบมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนหนูทำแบบเป็นก้อนเมฆดูไม่ค่อยเป็นระบบ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

-ใช้ในการจัดระบบความคิดและยังช่วยจัดข้อมูลให้เป็นระบบ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

-สามารถทำข้อมูลมากๆให้เป็นระบบและเข้าใจได้ง่าย

 4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

-เรื่องภูมิปัญญาไทยเพราะได้วาดรูปตรงท้ายดูเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

-แรงบันดาลใจในการสร้างข้อมูลที่สื่อได้อย่างเข้าใจง่าย

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

-mind map เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่จะทำให้สร้างข้อมูลปริมาณมากๆนำมาทำให้เป็นระบบ

************************************************

 

น.ส.อมรลักษณ์ เพ็ญเขตร์กิจ ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ตอบคำถาม

1.ดีฉันรู้จักMind Mapตอนเรียนประถมเพราะคุณครูที่โรงเรียนให้ทำส่งทุกวันเลยค่ะ

2.เรื่องต่างๆเอาไว้สรุปเรื่องที่เราเรียนค่ะ

3.ทำให้มีความจำที่ดีขึ้นและจำเข้าใจง่าย

4.เรื่องธูปหอมค่ะเพราะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในจังหวัดอุทัยธานี

5.เพราะเรื่องขนมหวานเป็นเรื่องที่น่าจะศึกษาอีกอย่างปัจจุบันก็จะเลือนหายลงไปทุกทีก็เลยอยากสืบทอดเรื่องขนมหวานต่อไปค่ะ

6.ดิฉันอยากให้เพื่อนๆลองทำ Mind Map ดูเพราะจะช่วยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและเรียนรู้ได้ง่ายค่ะ ง่ายแก่การจดจำ

น.ส.เพชรไพลิน คามบุตร ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก Mind map จากการอ่านหนังสือ เเละจากที่คุณครูได้สอนมาตั้งเเต่ตอนเรียนประถม

2.เราสามารถนำ Mind map ไปใช้ได้ทุกเรื่องเพื่อช่วยให้เราสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ

3.ทำให้เราเป็นคนที่มีการคิดอย่างเป็นขั้นตอนจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น

4.ประทับใจ Mind map เรื่อง "การทำขนมเปี๊ยสด" เนื่องจากมีสีสันสดใส ภาพสวยดี

5.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.Mind map เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในกระบวรการคิด การอ่าน เพื่อให้เราเป็นบุคคลที่มีความคิดอย่างเป็นขั้นตอน

นายธนาคม คุณวัฒนา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ ผมธนาคมครับ ตอบคำถามนะครับ

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ เคยทำงานที่ต้องใช้ Mind Map มาตลอดอยู่แล้ว

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ทำงานที่ร.ร.

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ วิเคราะห์อะไรให้ดูง่ายขั้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ เข้าใจง่าย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ จากเหตุผลของกลุ่ม

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ Mind Map เป็นอะไรที่เข้าใจง่าย ทำให้เราคิดแบบมีหลักการ

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ ตอนเรียนประถมศึกษาคุณครูได้สอนให้รู้เกี่ยวกับการทำ Mind Map

2.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ เพื่อจัดทำ Mind Map ในการเรียนวิชาต่างๆ เพราะมันเป็นการสรุปความเป็นขั้นตอนได้ดีมาก

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ ทำให้เราสามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพราะมันเป็นขั้นเป็นตอนดีมาก

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ การทำภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องขนมเค้กม้วนร้านแฟนซีนันเบเกอรี่ในครั้งนี้ เพราะมันเป็นการรวบรวมและสรุปออกมาได้เป้นขั้นตอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะ

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เพราะเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี

6.เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ Mind Map ไม่ยากอย่างที่คิดเลย แถมยังเป็นการจัดทำเป็นขั้นตอนให้เราเข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย โปรดอย่ามองข้าม Mind Map กันเลยนะคะ

นางสาวศิรประภา รัศมี ม.6/2 เลขที่ 43
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ รู้จักจากอาจารย์ตั้งแต่ตอนเรียนชั้นประถมศึกษาแต่ไม่รู้ว่าหลักการทำที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ใช้ในการประกอบการเรียน แยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สะดวกในการจำและเข้าใจง่าย

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ สามารถสรุปความคิดได้เป็นขั้นตอน จำง่าย เป็นคนคิดเป็นระบบ

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ประทับใจเรื่องมีดช่างแขก เพราะคิดว่าเป็นผลงานที่ทำได้ถูกต้องตามหลักที่สุด

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เป็นการรวมความคิดกันภายในกลุ่ม และจะเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้คงอยู่ต่อไป

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ อยากให้เพื่อนๆลองทำ Mind Map เพราะสะดวกในการจำ และทำให้เรารู้จักคิดแบบแยกแยะและเป็นระบบ

นายพีรวิชญ์ เย็นใจ ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ ตอนที่เรียนสมัยประถม คุณครูได้เคยให้ทำ Mind Map ส่งคุณครู

2.นำ Mind Map ไปใช้เรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ใช้ในการกระจายแผนความคิดของเรา

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ สามารถสรุปเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ประทับใจ Mind Map ที่ครูจงรักให้รุ่นพี่ๆทำมา เพราะมีรูปแบบที่สวยงาม

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่ทำ

ตอบ เพราะอยากจะเผยเพร่ภูมิปัญญาของจังหวัดอุทัยธานีให้ผู้อื่นได้รับรู้

6.เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจใช้ Mind Map

ตอบ Mind Map เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ดี และทำให้ผู้ที่มาศึกษาได้มีความเข้าใจได้ง่าย

นายสิทธิพงษ์ กวางแก้ว ม.6/2 เลขที่13
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์จงรัก ผมมาตอบคำถามครับ

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ รู้จักตอนที่เรียนม.1 อาจารย์เคยสอนให้ทำ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ไปใช้ในการสรุปความคิดให้เป็นหมวดหมู่เข้าใจง่ายและจดจำได้ดี

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ เป็นที่ทำงานเป็นระบบขั้นตอน และจดจำเนื้อหาที่ทำได้ดี

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ สามารถให้จำเข้าใจได้ง่าย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เพื่อให้ได้รับความรู้และจดจำได้แม่นยำ

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ การทำ Mind Map ทำให้เราเป็นคนทำงานเป็นระบบขั้นตอน ถ้าเราทำ Mind Map แล้วจะทำให้เราจำและเข้าเรื่องนั้นๆได้ดี

นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ ตอนเรียนประถมศึกษาคุณครูได้สอนให้รู้เกี่ยวกับการทำ Mind Map

2.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ เพื่อจัดทำ Mind Map ในการเรียนวิชาต่างๆ เพราะมันเป็นการสรุปความเป็นขั้นตอนได้ดีมาก

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ ทำให้เราสามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพราะมันเป็นขั้นเป็นตอนดีมาก

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ การทำภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องขนมเค้กม้วนร้านแฟนซีนันเบเกอรี่ในครั้งนี้ เพราะมันเป็นการรวบรวมและสรุปออกมาได้เป้นขั้นตอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะ

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เพราะเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี

6.เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ Mind Map ไม่ยากอย่างที่คิดเลย แถมยังเป็นการจัดทำเป็นขั้นตอนให้เราเข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย โปรดอย่ามองข้าม Mind Map กันเลยนะคะ

จักรกฤษณ์ คุ้มเมือง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณครูจงรัก เทศนา วันนี้อากาศสดชื่น แจ่มใสดีมากเลยครับ ผมเลยจะมาตอบคำถามของคุณครู เรื่อง Mind Map

1.รู้จัก mind map ได้อย่างไร

- ผมรู้จักเมื่อตอนเรียนในชั้นประถมศึกษา คุณครูเคยให้ลองทำเป็นการบ้าน ผมชอบมากเลยครับเพราะได้ฝึกระบายสี รู้สึกสนุกดีครับ และก็ได้ทำ mind map มาเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ครับ

2.นำ mind map ไปใช้เรื่องอะไรบ้าง

- ผมได้นำไปใช้ในการสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราเรียนต่างๆเป็นหัวข้อหลัก แล้วแยกออกเป็นหัวข้อย่อยๆ ทำให้ง่ายต่อการจดจำ เพื่อนำไปใช้สอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ mind map ไปใช้

- ทำให้ผมเป็นคนที่คิดงานเป็นระบบ ง่ายต่อการจดจำ ไม่ต้องเสียเวลาไปอ่านหนังสือที่ต้องเวลามากๆ สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สวยงาม

4.ประทับใจ mind map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

- เป็นเรื่องที่ผมทำครับ คือเรื่อง แหนมปลา ตำบลหาดทนง เพราะเป็นภูมิปัญญาของจังหวัดอุทัยธานี และผมก็ได้ตกแต่งให้สวยงามส่งคุณครูจงรักไปแล้วครับ

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง mind map เรื่องที่ทำ

- แรงบันดาลใจของผมคือ คุณครูจงรัก เทศนา คือตอนแรกผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ แต่พอมาเรียนกับคุณครูจงรัก ก็ทำให้ผมชอบและรักการทำ mind map มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถนำไปใช้ได้ทุกวิชา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเรา และคนรอบข้างได้

6.เชิญชวนผู้ที่สนใจใช้ mind map

- สำหรับผู้ที่สนใจในการทำ mind map ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของคุณครูจงรัก เพื่อศึกษาขั้นตอนในการทำ mind map ได้ครับ

นายจักรกฤษณ์ คุ้มเมือง ชั้น ม.6/2 เลขที่ 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

เขียนเมื่อ 

ดีครับ ขอบคุณมาก

น.ส.เสาวภา สนธิพรรค ชั้นม.6/2 เลขที่ 33
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์จงรัก วันนี้หนูจะมาตอบคำถามของคุณครู เรื่อง Mind Map ค่ะ

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ ตอนเรียนชั้นอนุบาล 1 คุณครูที่โรงเรียนสอนให้ทะค่ะ ตอนแรกก้ยังไม่ทราบค่ะว่าคืออะไร เพิ่งจะมาทราบตอนเรีย ป.3 ค่ะ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ส่วนมากอาจารย์จะให้ทำเกี่ยวกับเรืองที่เราเรียนะค่ะ เพื่อให้เราสามารถจำเรื่องที่เรียนได้ง่ายขึ้นค่ะ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ ค่ะ ก็สามารถจำเรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ประทับใจตรงที่ Mind Map ทำให้เรื่องที่เราไม่ได้กลับทำให้เราจำได้ดยิ่งขึ้นค่ะ

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ ก็เพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องที่เราศึกษาให้คนอื่นๆได้ทราบค่ะ

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ ก็สำหรับ Mind Map นะค่ะ Mind Map จะทำให้เรื่องที่ยากของคุณให้ง่ายขึ้นอย่างที่คุณไม่อยากจะเชื่อ ลองทำ Mind Map เพื่อที่คุณจะได้จดจำสิ่งที่คุณอยากจะจำได้อย่างงายดายนะค่ะ

  • นามสกุล "เทศนา"
  • คุ้นๆๆ นะครับ
  • อาจารย์เขียนเรื่องนี้ได้ดีมากครับ


  • สวัสดีครับ
  • ได้เข้าไปชม http://www.krujongrak.com/
  • เป็นเว็บที่ยอดเยี่ยม
  • รู้สึกจะดีกว่าเว็บ โรงเรียนนะ
  • อาจารย์เก่งจริงๆ
  • เรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลย

 

น.ส.กัญชลิกา ภู่บุญ ชั้น ม. 6 / 2 เลขที่ 18
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณครูจงรัก ขอโทษทีค่ะตอบคำถามเรื่อง Mind Map ช้ากว่าเพื่อนๆไปหน่อย...

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ เริ่มรู้จัก Mind Map มาตั้งแต่ชั้นประถมแล้วค่ะ คุณครูสอนให้ทำมาตลอดเลย ก็รู้สึกสนุกดีเพราะตอนนั้นได้เพลิดเพลินกับการระบายสียังไม่รู้ว่า Mind Map จะสำคัญมากในตอนนี้ค่ะ

2.นำ Mind Map ไปใช้เรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ก็นำไปใช้ในการจัดลำดับความคิด การจำระบบต่างๆในวิชาชีววิทยา และวิชาอื่นๆอีกด้วยค่ะ

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ จุดเปลี่ยนที่รู้สึกได้ก็คือว่า คิดงานได้เป็นระบบมากขึ้นเริ่มจากจุดใหญ่ๆแตกไปเป็นส่วนต่างๆได้เรื่อยๆ ทำให้จำเรื่องนั้นได้มากขึ้น โดยไม่ลืมค่ะ

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ประทับใจเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมไทยโบราณค่ะ เพราะเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องขนมที่มีมาแต่โบราณซึ่งสือทอดต่อกันมา

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่ทำ

ตอบ ได้คุยกันในกลุ่มว่าอยากอนุรักษ์และสืบทอดขนมไทยไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานรู้จักเพราะในสมัยนี้ค่านิยมทางตะวันตกกำลังมาแรงค่ะสิ่งนี้ก็เลยทำให้เลือกทำ Mind Map เรื่องนี้ค่ะ

6.เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจใช้ Mind Map

ตอบ การทำ Mind Map ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าอยากเก่งก็ต้องรู้จักจัดระเบียบความคิด

Mind Map ช่วยคุณได้ค่ะ ไม่เชื่อลองทำดูค่ะ รับรองว่าดีจริงๆค่ะ ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอย่างไร ขอแนะนำให้เข้ามาดูในเวบไซต์ของคุณครูจงรักค่ะ เพื่อศึกษาลำดับขั้นตอนในการทำได้ค่ะ...

น.ส.พัชรี สีใส ม.6/3
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา
1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร
ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพราะคุณครูบางท่านได้ให้อ่านและสรุปรวมเป็น Mind Map ค่ะ เป็นการระดมความคิดของตนเองให้ได้เนื้อหาที่สำคัญและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้เรียนรู้ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และมีโอกาสได้ทำ Mind Map รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map ขึ้นมาใช้ค่ะ
2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง
ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน การเขียน และการเรียนหนังสือในห้องเรียนในแต่ละวิชา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา และคอมพิวเตอร์ สามารถทำให้เราอ่านได้อย่างเข้าใจ กระชับ ได้เนื้อหาที่ดี สั้นเหมาะแก่การจำ และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีก และได้นำไปใช้กับการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบของโรงเรียนได้ด้วย
3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้
หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้เป็นคนที่จับใจความได้ดี สามารถ สรุปเนื้อหาของหนังสือที่มีหลายหน้ามารวมกันเป็น Mind Map เพียง 1 หน้า กระดาษเท่านั้น ได้เนื้อหาสำคัญสั้น ประหยัดเวลาในการอ่าน สามารถเข้าใจและจำเนื้อหาได้อย่างแม่นยำค่ะ
4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด
Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ธูปหอมทองตะนาว เพราะเป็นใบแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ในงาน Thailand Open Memory Championships and Mind Map Festival 2008 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ทางสถาบันนวัตกรรมความจำจัดขึ้น ความสำเร็จและความประทับใจนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่จะใช้ Mind Map ต่อไป ทั้งในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย จนถึงชีวิตการทำงานในอนาคตค่ะ
5. เรื่องที่เขียนแล้วได้รับรางวัลคือเรื่องอะไร ทำไมถึงเลือกที่จะเขียนเรื่องนี้ แรงบันดาลใจมาจากไหน
เรื่องที่เขียนแล้วได้รับรางวัลคือ เรื่องธูปหอมทองตะนาว เหตุผลที่เขียนเรื่องนี้เพราะชื่นชอบกลิ่นของธูป สีสันและความสวยงาม ซึ่งเป็นเครื่องหอมไทยเดิมของชาว จังหวัดอุทัยธานี ระดับ 5 ดาว ประทับใจในความเก่งของชาวจังหวัดอุทัยธานีที่ได้สั่งสมความรู้ ความสามารถ ตั้งแต่รุ่นของบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน เป็นภูมิปัญญาไทยแท้ๆ ที่ได้นำกลิ่นของสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมมาใช้ และอีกอย่างหนึ่งเป็นคนชอบไหว้พระด้วย จึงคิดที่จะทำเรื่องนี้ ส่วนแรงบันดาลใจก็ได้มาจากคุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยให้คำปรึกษาว่างานนี้ดีหรือไม่ดี ท่านคอยเป็นกำลังใจให้ตลอด และอีกท่านคือ คุณครูจงรัก เทศนา ที่ให้คำแนะนำว่าจะทำเรื่องนี้ดีหรือไม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ Mind Map ที่ถูกต้องค่ะ
6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map
อยากจะกล่าว ว่า Mind Map สามารถพัฒนาความคิดของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพได้ Mind Map ช่วยให้คนมีความจำที่ดี Mind Map สามารถทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น Mind Map ทำให้ทุกคนอยากอ่านหนังสือ Mind Map เป็นการระดมความคิด สามารถเป็นคนที่จับใจความได้ดี สำหรับผู้ที่สนใจลองระดมความคิดของตนเองเป็น Mind Map จะได้ประโยชน์มากค่ะ

น.ส.สุดารัตน์ คำแฝง ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

เริ่มรู้จักตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คุณครูสั่งให้ทำ Mind Map ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า Mind Map นั้นคืออะไรแต่พอถามเพื่อนในห้องก็เลยทราบ หลังจากนั้นก็เลยทำ Mind Map เป็นมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนคุณครูท่านก็สั่งให้ทำ Mind Map เพื่อสรุปเนื้อหาใจความสำคัญในแต่ละเรื่องที่ได้เรียนไปทำให้เราเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น พอขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณครูจงรักท่านได้สั่งให้เราทำ Mind Map เกี่ยวกับข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีที่เราสนใจจะทำค่ะ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

นำไปใช้ในการเรียนได้คือเราสามารถทำ Mind Map เพื่อสรุปเนื้อหาในแต่ละเรื่องที่เราได้เรียนมาในทุกๆวิชา เมื่อทำแล้วทำให้เราเข้าใจง่ายไม่ต้องกลับไปอ่านเนื้อหาเยอะๆให้งง และอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการช่วยให้เราประหยัดเวลายิ่งพอถึงเวลาใกล้สอบจะเป็นผลดีกับเรามากค่ะ

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากนำ Mind map ไปใช้นั้นทำให้จำเนื้อหาต่างๆที่เคยได้เรียนมาในแต่ละวันได้มากขึ้น เวลาใกล้จะสอบสามารถประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือในวิชานั้นๆได้เป็นอย่างดีทำให้มีเวลาพอที่จะอ่านอีกวิชาหนึ่งได้โดยไม่เครียดค่ะ

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีคือเรื่องมีดช่างอ้วนซามูไรค่ะ เพราะว่า Mind Map ใบนี้คิดว่าเป็นใบที่ทำแล้วดูสวยที่สุดแล้วก็มีเพื่อนชมอีกด้วยเลยทำให้ประทับใจกับMind map ใบนี้มากๆ อีกอย่างหนึ่งคือทำให้เราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการลงสีหรือว่าการวาดภาพต่างๆเพื่อที่จะตกแต่ง Mind map ของเราให้ดูสวยงามน่าสนใจค่ะ

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำก็คือมีความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีก็คือเรื่องมีดช่างอ้วนซามูไรนั่นเองค่ะ เลยไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วนำมาสรุบสร้างเป็น Mind map ค่ะ

6.เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจใช้ Mind map

ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนที่สนใจจะใช้ Mind map นะคะ ว่าการทำ Mind map นั้นไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนแล้ว บางคนอาจจะคิดว่ามันยุ่งยากแต่ที่จริงแล้วนั้นมันทำให้เราสร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆลงในกระดาษแผ่นเดียวได้อย่างง่ายๆ คิดว่าหลังจากทุกคนได้ลองทำดูคงจะสนุกและได้ประโยชน์จาก Mind map ที่เราทำไม่มากก็น้อยนะคะ

ทิพย์สุดา วังสีราช ม.6/2 เลขที่ 22
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์จงรัก เริ่มตอบคำถามเลยนะค่ะ...

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ เริ่มรู้จัก Mind Map ตอนขึ้นมัธยมต้นค่ะ เพราะอาจารย์สั่งให้ทำ แต่ตอนแรกๆก็ยังไม่เข้าใจเท่าไรว่าทำยังไง แต่พอเรียนไปเรื่อยๆก็เริ่มพอเข้าใจว่าการทำ Mind Map คือการเอาสาระสำคัญมาสรุปเป็นลำดับขั้น ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกขึ้นเพราะเราไม่ต้องไปอ่านเนื้อหาเยอะๆ แต่เราสามารถรู้เนื้อหาย่อๆจาก Mind Map ได้เลย

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ เราสามารถทำ Mind Map ไว้เพื่อใช้สรุปเนื้อหาในเรื่องการเรียน เช่นเมื่อเราอ่านเนื้อหาทั้งหมดเข้าใจหมดแล้ว เราก็ทำ Mind Map สรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดไว้เพื่อใช้ทบทวน เราจะได้ไม่ต้องอ่านใหม่ทั้งหมดอีก เพราะถ้าเราอ่านแค่ Mind Map เราก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ค่ะ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ หลังจากที่เริ่มทำ Mind Mapได้ ก็สามารถนำไปใช้ในเรื่องของการเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อเราทำ Mind Map เราก็จะสามารถอ่านเนื้อเรื่องโดยย่อให้เข้าใจได้โดยง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น จึงทำให้ใช้เวลาในการอ่านเรื่องหนึ่งๆไม่นานอย่างที่เคย ทำให้เราสามารถไปอ่านวิชาอื่นได้โดยไม่เสียเวลามากเกินไปค่ะ

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ การทำ Mind Map นอกจากจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นแล้ว Mind Mapยังเป็นการช่วยให้เราได้ฝึกคิด วิเคราะห์ด้วย และยังเป็นการทำให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตบแต่ง Mind Mapด้วยค่ะ เพราะถ้าเราทำ Mind Mapได้สวย ก็จะเป็นจุดสนใจให้เราอยากอ่านมากยิ่งขึ้น และช่วยในการจดจำมากยิ่งขึ้น

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ คืออยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีค่ะ ซึ่งเรื่องที่จัดทำคือเรื่องแหนมปลา เพราะเมื่อทำเป็น Mind Map แล้ว เราก็จะสามารถถ่ายทอดข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รู้มา ให้คนอื่นได้เข้าใจได้เหมือนที่เราเข้าใจ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเองค่ะ และยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ อยากให้ทุกคนได้ลองทำและใช้ Mind Map มากๆค่ะ เพราะมันมีประโยชน์มากๆ และไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายๆคนเข้าใจ ถ้าทุกคนได้ลองทำแล้วจะรู้ว่า การทำ Mind Map จะทำให้เราได้คิดในหลายๆด้าน และทำให้เราจดจำอะไรได้ง่ายและนานขึ้นค่ะ

นางสาววราภรณ์ ตอไพบูลย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา
1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

  ได้รู้จัก Mind Map ตั้งเเต่ชั้น ป.4 ได้เรียนรู้จากคุณครูที่สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ เเละพอเข้ามาเรียน ชั้น ม.1 ที่ อทว อาจารย์บางท่านก็ให้ทำ Mind Map ก็เป็นการฝึกต่อเนื่อง เเละเป็นการพัฒนาการทำMind Map ดียิ่งขึ้น

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

นำ Mind Map ไปใช้ในการย่อความจับใจความสำคัญ  ใช้ย่อในห้องเรียนเเละใช้ย่อความก่อนสอบทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเเละทำให้จำเเม่นขึ้น

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

เมื่อทำ Mind Map  ก็ทำให้จำได้เร็วขึ้น เมื่อทำเเล้วก็สามารถอ่านได้อีกเรื่อย ๆ ทำให้เรามีเวลาอ่านอย่างอื่นมากขึ้น  เเละอีกอย่างหนึ่งคือ ทำ Mind map ทำให้เราเเยกเเยะประเด็นเเละหัวข้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ประทับใจตรงที่ทำให้เราเเยกประเด็นได้เเละจับใจความสำคัญได้ดี  เเละทำให้เราหัดคิดวิเคราะห์ก่อนทำ Mind Map ทุกครั้ง

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

เเรงบันดาลใจที่จัดทำ Mind Map คืออยากเผยเเพร่ภูมิปัญญาไทย ที่ได้จัดทำขึ้น คือภูมิปัญญาไทยเรื่องขนมไทยนะจ๊ะ ให้ผุ้อื่นที่สนใจได้เข้าใจอย่างชัดเจน  เพราะการจัดทำMind Map คือการเเยกเเยะเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน เเละทำให้ผู้อ่านเห็นภาพด้วย  จึงทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ก็อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจใช้ mind map ลองฝึกทำฝึกใช้ mind map ไปประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจำวัน  เพราะมีประโยชน์มาก ทำให้เราสามารถจัดการกับเรื่องที่ยุ่งยากได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

                             -----ขอบคุณค่ะ-----

สุพัชชา นิรามัยธรรมกร ม.6/3เลขที่ 26
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

เริ่มรู้จักตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณครูสั่งให้ทำ Mind Map ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า Mind Map นั้นคืออะไรแต่พอถามเพื่อนในห้องก็เลยทราบ หลังจากนั้นก็เลยทำ Mind Map เป็นมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนคุณครูท่านก็สั่งให้ทำ Mind Map เพื่อสรุปเนื้อหาใจความสำคัญในแต่ละเรื่องที่ได้เรียนไปทำให้เราเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น พอขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณครูจงรักท่านได้สั่งให้เราทำ Mind Map เกี่ยวกับข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีที่เราสนใจจะทำค่ะ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

นำไปใช้ในการเรียนได้คือเราสามารถทำ Mind Map เพื่อสรุปเนื้อหาในแต่ละเรื่องที่เราได้เรียนมาในทุกๆวิชา เมื่อทำแล้วทำให้เราเข้าใจง่ายไม่ต้องกลับไปอ่านเนื้อหา

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากนำ Mind map ไปใช้นั้นทำให้จำเนื้อหาต่างๆที่เคยได้เรียนมาในแต่ละวันได้มากขึ้น เวลาใกล้จะสอบสามารถประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือในวิชานั้นๆได้เป็นอย่างดี

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีคือเรื่องx]ปลาย่างค่ะ เพราะว่า Mind Map ใบนี้คิดว่าเป็นใบที่ทำแล้วดูสวยที่สุดแล้วก็มีเพื่อนชมอีกด้วยเลยทำให้ประทับใจกับMind map ใบนี้มากๆ

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำก็คือมีความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีก็คือเรื่องปลาย่างนั่นเองค่ะ เลยไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วนำมาสรุบสร้างเป็น Mind map ค่ะ

6.เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจใช้ Mind map

ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนที่สนใจจะใช้ Mind map นะคะ ว่าการทำ Mind map นั้นไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนแล้ว บางคนอาจจะคิดว่ามันยุ่งยากแต่ที่จริงแล้วนั้นมันทำให้เราสร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆลงในกระดาษแผ่นเดียวได้อย่างง่ายๆ คิดว่าหลังจากทุกคนได้ลองทำดูคงจะสนุกและได้ประโยชน์จาก Mind map ที่เราทำไม่มากก็น้อยนะคะ

ณัฐพร โตมณีนิลรัตน์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า Mind Map นั้นคืออะไร แต่พอขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณครูจงรักท่านได้สั่งให้เราทำ Mind Map เกี่ยวกับข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีที่เราสนใจและ Mind Map ยังนำมาใช้กับวิชาอื่นๆในการสรุปเนื้อหาด้วย

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

นำไปใช้ในการเรียนได้คือเราสามารถทำ Mind Map เพื่อสรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อที่เราได้เรียนมาในทุกๆวิชา เมื่อทำแล้วทำให้เราเข้าใจง่ายไม่ต้องกลับไปอ่านเนื้อหา

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากนำ Mind map ไปใช้นั้นทำให้จำเนื้อหาต่างๆที่เคยได้เรียนมาในแต่ละวันได้มากขึ้น เวลาใกล้จะสอบสามารถประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือในวิชานั้นๆได้เป็นอย่างดีทำให้มีเวลาพอที่จะอ่านอีกวิชาหนึ่ง

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีคือเรื่องการทำธุป เพราะว่า Mind Map เพราะทำออกมาสวยและข้อมูลครบถ้วน

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำก็คือมีความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีก็คือเรื่องปลาย่างนั่นเองค่ะ เลยไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วนำมาสรุบสร้างเป็น Mind map ค่ะ

6.เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจใช้ Mind map

ก็อยากจะให้ทุกๆคนที่สนใจจะใช้ Mind map นะคะ ว่าการทำ Mind map นั้นไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนแล้ว และยังสามารถนำมาปรับใช้กับวิชาอื่นได้อีกมากมาย

นางสาวปริศนา เก็งธัญการ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

-รู้จักจากคุณครูจงรัก เพราะว่าคูณครูจงรักได้ให้นักเรียนชั้นม.6ทุกคนได้ทำ Mind Map และสอนให้สรุปความคิดลงใน Mind Map

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

-ใช้ในเรื่องการเรียนเวลาเรียนก็สรุปความคิดเป็น Mind Map เพื่อความสะดวกสบายในการอ่านทบทวนและง่ายสำหรับการจดจำ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

-ก็ช่วยให้ดิฉันจำในเรื่องที่อ่านง่ายขึ้นและได้มากกว่าการอ่านหนังสือธรรมดา

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

-เรื่องการบำบัดรักษาโรค วัดหนองหญ้านางค่ะเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีและเป็นการนำเอาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

-เป็นเรื่องที่น่าสนใจและใกล้บ้านของดิฉันและดิฉันก็ไปอบไอน้ำยาสมุนไพรเป็นประจำ

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

-ดิฉันก็อยากจะเชิญชวนให้กับทุกคนที่ต้องใช้การจำเป็นหลักได้ลองใช้ Mind Map เป็นเครื่องช่วยในการจำเพราะ Mind Map เป็นเครื่องช่วยในการจำที่ดีอีกอย่างหนึ่ง

นางสาวพัชรี บาระมี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

นางสาวพัชรี บาระมี เลขที่ 34 ชั้น ม.6/3

สวัสดีค่ะอาจารย์จงรัก เริ่มตอบคำถามเลยนะค่ะ...

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ เริ่มรู้จัก Mind Map ตอนอยู่ป.5ค่ะ เพราะครูสั่งให้ทำ แต่ตอนแรกๆก็ยังไม่เข้าใจเท่าไรว่าทำยังไง แต่พอเรียนไปเรื่อยๆก็เริ่มพอเข้าใจว่าการทำ Mind Map คือการเอาสาระสำคัญมาสรุปเป็นลำดับขั้น ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกขึ้นเพราะเราไม่ต้องไปอ่านเนื้อหาเยอะๆ แต่เราสามารถรู้เนื้อหาย่อๆจาก Mind Map ได้เลย

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ นำ Mind Map ไปใช้ในการย่อความจับใจความสำคัญ ใช้ย่อในห้องเรียนเเละใช้ย่อความก่อนสอบทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเเละทำให้จำเเม่นขึ้น

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ เมื่อทำ Mind Map ก็ทำให้จำได้เร็วขึ้น เมื่อทำเเล้วก็สามารถอ่านได้อีกเรื่อย ๆ ทำให้เรามีเวลาอ่านอย่างอื่นมากขึ้น เเละอีกอย่างหนึ่งคือ ทำ Mind map ทำให้เราเเยกเเยะประเด็นเเละหัวข้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ การทำ Mind Map นอกจากจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นแล้ว Mind Map ยังเป็นการช่วยให้เราได้ฝึกคิด วิเคราะห์ด้วย และยังเป็นการทำให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตบแต่ง Mind Mapด้วยค่ะ เพราะถ้าเราทำ Mind Mapได้สวย ก็จะเป็นจุดสนใจให้เราอยากอ่านมากยิ่งขึ้น และช่วยในการจดจำมากยิ่งขึ้น

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เเรงบันดาลใจที่จัดทำ Mind Map คืออยากเผยเเพร่ภูมิปัญญาไทย ที่ได้จัดทำขึ้น คือภูมิปัญญาไทยเรื่องปลาย่างให้ผุ้อื่นที่สนใจได้เข้าใจอย่างชัดเจน เพราะการจัดทำMind Map คือการเเยกเเยะเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน เเละทำให้ผู้อ่านเห็นภาพด้วย จึงทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ ก็อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจใช้ mind map ลองฝึกทำฝึกใช้ mind map ไปประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจำวัน เพราะมีประโยชน์มาก ทำให้เราสามารถจัดการกับเรื่องที่ยุ่งยากได้ง่ายยิ่งขึ้น

-----ขอบคุณค่ะ-----

นางสาวกรุณา ประทุมพงษ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร เริ่มรู้จัก Mind Map

คร่าวๆตั้งแต่อยู่ประถมแล้วค่ะ โดยรู้จักจากครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา และเริ่มทำได้ก็ตอนเพื่อนสอนให้ลองหัดทำ แล้วคุณครูก็ลองให้ไปทำเป็นการบ้านประจำเลยค่ะ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ได้นำ Mind Map ไปใช้ในการเรียนหลายๆวิชาแล้วค่ะ เพราะเป็นการสรุปเนื้อหาจากที่เรียนแล้วเขียนเป็น Mind Map ก็ทำให้จำง่ายขึ้น ลงสีให้สวยก็ทำให้เกิดความอยากอ่านมากขึ้นเมื่อได้เห็น

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

หลังจากที่นำ Mind Map ไปใช้ในการเรียนแล้วรู้สึกว่า สามารถจับใจความสำคัญของการอ่านได้ดี และทำให้เกิดความสามารถในการจำเนื้อหาที่เราใช้เรียนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ประทับใจ Mind Map ทุกเรื่องและทุกแผ่นที่ได้ทำ เพราะมันช่วยให้เรามีความสามารถในการจำและเมื่อได้เห็นสีสรรค์ของการสร้าง Mind Map ก็ทำให้เกิดความดึงดูดสายตาของผู้อ่านได้ดี

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

แรงบันดาลใจที่ได้เลือกสร้าง Mind Map คือ การสร้าง Mind Map เป็นการช่วยสร้างความจำที่เป็นเนื้อหลักสำคัญๆของเราได้ดี และสามารถแบ่งความจำของตนเองให้ออกเป็นหมวดๆได้

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ขอให้ผู้ที่กำลังสนใจจะลองใช้ Mind Map หรือยังไม่เคยลองใช้ ให้ลองหัดใช้ หัดทำดู แล้วคุณก็จะรู้ว่าเองว่ามันดีมากขนาดไหน

นางสาวนิศากร มูลพฤกษ์ เลขที่ 8 ม.6/6
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร    

ตอบ เริ่มรู้จัก Mind Map ตอนเรียนประถมค่ะเท่าที่จำได้ประมาณ ป.4 เพราะครู เคยสอนให้ทำเป็นใบงาน แรกๆก็ยังไม่เข้าใจทำไม่ได้เลยค่ะ แต่พอเรียนไปเรื่อยๆก็เริ่มพอเข้าใจว่าการทำ Mind Map คือต้องสรุปสาระคำคัญมาเขียนง่ายๆและต้องอ่านแล้วเข้าใจ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกขึ้น

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ นำไปใช้ในการเรียนได้ทุกวิชาเลยค่ะ ก็เพราะว่าเราสามารถทำ Mind Map เพื่อสรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อที่เราได้เรียนมาในทุกๆวิชา เราก็จะอ่านและเข้าใจได้ง่ายกว่า และไม่ต้องกลับไปอ่านเนื้อหาให้ยุ่งยากและซับซ้อนอีก

 3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ หลังจากนำ Mind map ไปใช้ในการสรุปเนื้อหาต่างๆให้สั้นขึ้นและสามารถอ่านได้เข้าใจมากกว่าเดิม สามารถประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือในวิชานั้นๆได้เป็นอย่างดีทำให้มีเวลาพอที่จะอ่านหนังสืออย่างอื่น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ประทับใจ Mind Map ในทุกๆเรื่อง ที่สามารถสรุปเนื้อหาหลายๆหน้า ให้มาเหลือ1แผ่นเท่านั้น และยังสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายอีกด้าย

 5. แรงบันดาลใจในการสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้ให้ทำคือการบำบัดรักษาโรควัดหนองหญ้านางเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีและเป็นการนำเอาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น นำมาทำเป็นยามีการอบสมุนไพร และนวดลูกประคบ

 6. เชิญชวนให้ผู้สนใจให้ใช้ Mind Map

ตอบ ลองมาใช้ Mind Map เวลาทำรายงาน กันเยอะๆนะค่ะ มันไม่ยากอย่างที่คิดหรอก ลองนำไปทำกันดู จะประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะ

นางสาวสุภัค สีธูป ม.6/2 เลขที่ 32
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ เคยเรียนตั้งแต่สมัยที่อยู่ชั้นประถมกับครูที่ ร.ร

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ แยกแยะข้อมูลเป็นหวมดหมู่ และสะดวกในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ สรุปข้อมูลได้ง่ายขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ เข็มกลัดผีเสื้อ เพราะเป็นการประดิษฐ์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยนำยาทาเล็บมาประกอบด้วย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เป็นการช่วยสร้างความจำที่เป็นเนื้อหลักสำคัญๆของเราได้ดี และสามารถแบ่งความจำของตนเองให้ออกเป็นหมวดๆได้

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ อยากให้เพื่อนลองทำดูนะคะ Mind Map ไม่อยากอย่างที่คิด และสะดวกในการสืบค้นข้อมูลด้วยค่ะ รวมถึงการศีกษาเรื่องราวต่างๆ

น.ส.ฤทัยรัตน์ มั่นอินทร์ เลขที่ 28 ชั้น ม.6/2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัดดีค่ะอาจารย์

ตอบคำถามที่ถามไว้นะคะ

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

- รู้จักจากครูตอนประมาณหนูอยู่ประถมปลายๆค่ะ ครูสอนให้สรุปเรื่องที่เรียน เพื่อง่ายในการจดจำบทเรียนค่ะ เพราะการทำmind map สามารถตกแต่งออกมาให้สวยงาม ทำให้น่าจดจำดีค่ะ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

- ใช้ในการเรียน โดยหลังจากอ่านหนังสือเรียนแล้วก็แยกเป็น mind map เพื่อให้ง่ายในการจำไปสอบ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

- ทำให้เรามีความคิดเป็นลำดับขั้นตอนมากขึ้นและยังพัฒนาให้มีความคิดที่

สร้างสรรค์ สร้าง mind map ให้ออกมาสวยงาม

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

- ประทับใจเกือบทุกเรื่องที่ได้ทำ เพราะมันทำให้เราเข้าใจในเรื่องที่ทำได้ดีขึ้น

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

- ถ้าได้เห็น Mind Map ที่สวยงามและเราทำด้วยตนเอง ก็เลยคิดว่าจะทำ

ให้้้เรื่องที่จัดทำน่าสนใจมากขึ้น และเรื่องที่จัดทำก็จำออกมาดี

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

- การทำ Mind Map ช่วยให้เรามีการคิดที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้น จึงอยากชวนให้ทุกคนใช้ Mind Map ในการทำงานแล้วจะทำให้งานออก

มาแล้วตรงเป้าหมายที่เราได้วางไว้

นางสาวจิราพร ตรุโนภาส เลขที่ 9 ม. 6/3
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ชั้น ป.5 ได้เรียนรู้จากคุณครูที่สอนวิชคณิตศาสตร์ ท่านได้ให้ฝึกทำ Mind Map ของแต่ละบทเรียน เมื่อได้เข้ามาเรียน ชั้น ม.1 ที่

อุทัยวิทยาคม คุณครูในแต่ละวิชาก็ได้ให้ทำ Mind Map จึงเป็นการฝึกทำ Mind Map อย่างต่อเนื่องมาตลอด

2.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ข้าพเจ้าได้นำ Mind Map ไปใช้ในการย่อสรุปเนื้อหาและจับใจความสำคัญ

ของเรื่อง ส่วนมากจะใช้ย่อสรุปเนื้อหาที่เรียนเพื่อนำมาอ่าน ตอนเวลาสอบ ทำให้ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น

3.จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ เมื่อข้าพเจ้านำ Mind Map ไปใช้ทำให้ได้ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ

ทำให้ได้อ่านหนังสือได้หลายวิชามากขึ้น

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ข้าพเจ้าประทับใจตรงที่ว่า Mind Map ได้ทำให้เราได้ฝึกคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาต่างๆ ได้ดีและยังได้ฝึกให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ เพราะ Mind Map จะดูดีหรือน่าสนใจก็ต้องเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ที่ทำให้ผลงานออกมาดูดีเช่นกัน

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ แรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้จัดทำ Mind Map คือ อยากมีส่วนร่วมในการได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีในเรื่อง ผ้าทอลายโบราณ บ้านโคกหม้อ อยากให้ผู้อื่นได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาอย่างเข้าใจ เพราะการจัดทำเป็น Mind Mapได้แยกเป็นประเด็นต่างๆ สามารถทำให้ผู้อื่นได้เข้าใจในเนื้อหาได้ดี

6.เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ ข้าพเจ้าอยากเชิญชวนให้ทุนคนได้ลองมาทำ Mind Map ดูกัน เพราะ

Mind Map มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ สามารถสรุปประเด็นสำคัญทำให้เราได้ฝึกเป็นคนคิดวิเคราะห์ได้ดีอีกด้วย

+++ขอบคุณค่ะ+++

นางสาวศุภพิชญ์ชา พุทธวงค์ เลขที่23 ม.6/3
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครู จงรัก เทศนา

 1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

 ตอบ รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่5 เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนตอนประถมได้เริ่มจัดทำ แบบการเรียนการสอนขึ้น โดยได้สรุปรวบรวมบทเรียนในแต่ละบทลงเป็น Mind Map ทำให้นักเรียนเข้าใจและง่ายต่อการจำ และทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นเมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่โรงเรีนอุทัยวิทยาคม คุณครูบางท่านก็ได้ให้ทำ Mind Map จึงได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ก็ได้ฝึกการทำ Mind Map กับครูจงรักอีกครั้ง ทำให้ได้เรียนรู้และรู้จักการทำ Mind Map เพิ่มขึ้น

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

 ตอบ ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการจับใจความและเนื้อหาที่สำคัญ ในฟังและการอ่าน ทำให้ได้เนื้อหาที่ดี กระชับ จึงเข้าใจและง่ายต่อการจำ และที่สำคัญยังเป็นการประหยัดเวลาในการจดจำและสามารถนำกลับมาทบทวนใหม่ได้อย่างสะดวก

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ เมื่อได้นำ Mind Map มาใช้ ทำให้ตัวเองมีประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะการทำ Mind Map ช่วยให้จำเร็วขึ้น และสามารถจับใจความและสาระสำคัญได้ดี จึงทำให้การอ่านของเราเป็นไปอย่างแม่นยำและช่วยเพิ่มเวลาในการอ่านด้วย ทำให้มีเวลาในการอ่านอย่างอื่น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด

ตอบ เรื่องที่ได้ทำ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผ้าทอโบราณบ้านโคกหม้อ เหตุผลที่ประทับใจเพราะ ได้แสดงแนวคิดการทำ Mind Map ของตัวเอง โดยได้สรุปเนื้อหาจากการที่ไปสำรวจด้วยตัวเอง และได้คิดการนำเสนอออกมาอย่างสมบูรณ์ และทำให้ได้นำประสบการณ์ที่ได้ทำครั้งนั้นไปใช้ได้อีก

 5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ตอบ ได้รับแรงบันดาลใจจาก การที่อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปํญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเรื่องที่ได้จัดทำคือเรื่อง ผ้าทอโบราณบ้านโคกหม้อ ดิฉันอยากให้ทุกคนได้รับรู้และได้ศึกษา เพราะการจัดทำ Mind Map เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นสำคัญ ทำให้ทุกคนที่ต้องการศึกษาเข้าใจได้เป็นอย่างดี

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind Map ตอบ อยากจะให้ทุกคนได้ลองทำกัน เพราะการทำ Mind Map นั้น มีประโยชน์มากเป็นอย่างมาก ทำให้เราได้ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ สามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ และง่ายต่อการจำทำให้การเรียนของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นางสาวพรทิพย์ ดีวัน เลขที่15 ม6/3 ก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครู จงรัก เทศนา

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากว่าคุณครูที่โรงเรียนตอนประถมได้จัดทำ แบบการเรียนการสอนขึ้น โดยให้นักเรียนสรุปบทเรียนในแต่ละบทลงเป็น Mind Map ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ดีมากขึ้นและง่ายต่อการจดจำ อีกทั้งยังทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งด้วย และยังทำให้สนุกกับการเรียนโดยใช้ Mind Map ในการเรียน หลังจากนั้นเมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คุณครูบางท่านก็ได้นำ Mind Map มาใช้ในการสอน ทำให้ได้เข้าใจในเน้อหาของบทเรียนมากขึ้นและในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ก็ได้ฝึกการทำ Mind Map กับครูจงรักอีกครั้ง ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการทำ และหลักการในการทำ Mind Map ที่ถูกต้องอีกด้วย

2.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ได้ในเรื่องของการจับใจความสำคัญและเนื้อหาสาระที่สำคัญ ในฟังและการอ่าน ทำให้ได้เนื้อหาที่ดี สั้น กระชับ จึงทำให้เข้าใจในเรื่องที่เราฟังและง่ายต่อการจดจำด้วย และที่สำคัญยังเป็นการประหยัดเวลาในการจดจำและเรายังเข้าใจได้มากขึ้นอีกด้วยและยังสามารถนำกลับมาทบทวนได้ใหม่อีกครั้งอย่างสะดวกสบาย

3.จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ เมื่อได้นำ Mind Map มาใช้กับตัวเอง ทำให้ตัวเองมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เพราะการทำ Mind Map ช่วยให้การจดจำของเราเร็วขึ้น และสามารถจับใจความและสาระที่สำคัญได้ดีกว่าการจดจำในลักษณะอื่นๆ จึงทำให้การอ่านของเราเป็นไปอย่างแม่นยำและง่ายต่อการจดจำ และยังลดเวลาในการอ่านหนังสืออีกด้วย ทำให้มีเวลาในการอ่านอย่างอื่นอีกมากมาย

4.ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด

ตอบ เรื่องที่ได้ทำ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เป็นเรื่อง ผ้าทอโบราณบ้านโคกหม้อ เหตุผลที่ประทับใจเพราะ เป็นเรื่องที่ได้ทำเองและได้สำรวจหาข้อมูลมาด้วยตนเองและยังได้แสดงแนวคิดการทำ Mind Map ของตัวเอง โดยได้สรุปจากเนื้อหาที่ได้ไปสำรวจมาด้วยตัวเอง และได้ทำออกมาด้วยความตั้งใจและสมบูรณ์ พร้อมยังทำให้ได้ประสบการณ์จากการทำครั้งนี้ไปใช้ได้อีกด้วย

5.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ตอบ ได้รับแรงบันดาลใจจาก การที่ตนเองได้เข้าไปสำรวจมา และได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของงานจนรู้สึกประทับใจในความตั้งใจของผู้สืบทอดที่จะสืบสานการทอผ้าให้คนทั่วไปได้มารู้จักจึงอยากที่จะให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเรื่องที่ได้จัดทำก็คือเรื่อง ผ้าทอโบราณบ้านโคกหม้อ ดิฉันจึงอยากให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาและรู้กระบวนการและความเป็นมาของผ้าทอโบราณนี้ เพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

6.ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind Map

 ตอบ อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาลองทำ Mind Map กัน เพราะการทำ Mind Map นั้น มีประโยชน์ต่อตัวเราเองเป็นอย่างมาก ทำให้เราได้มีเทคนิควิธีใหม่ๆในการอ่านหนังสือ ง่ายต่อการจำและยังทำให้เราอ่านแล้วจดจำได้มากขึ้นพร้อมทั้งยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยและยังทำให้เราสนุกกับการทำ Mind Map อีกด้วย

นางสาวรติรมย์ ถมยา เลขที่ 18 ม.6/3
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ดิฉันได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ที่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ตามความเข้าใจของเราค่ะ เป็นการสรุปเนื้อหา โดยเกิดจากความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน และได้มีโอกาสทำ Mind Map ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map ขึ้นมาใช้ค่ะ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ดิฉันได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง เพื่อจับประเด็นหรือใจความสำคัญในของแต่ละวิชา ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ ได้เนื้อหาที่ดี สั้นเหมาะแก่การจำ และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง และยังสามารถนำไปใช้เวลาที่อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในแต่ละครั้งด้วยค่ะ ซึ่งช่วยดิฉันได้มากเลยค่ะ

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ดิฉันได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้ดิฉันเป็นคนที่สามารถจับใจความสำคัญ เพื่อสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้จากการอ่านและการฟังได้เป็นอย่างดี และดิฉันคิดว่ายังช่วยให้ดิฉันมีประสิทธิภาพในการเรียนและการอ่านหนังสืออย่างยิ่ง เพราะการที่ดิฉันได้ทำ Mind Map ช่วยให้ดิฉันเข้าใจและจำเนื้อหาได้อย่างแม่นยำค่ะ

4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ดิฉันประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผ้าทอลายโบราณบ้านโคกหม้อ เพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ผ้าทอลายโบราณบ้านโคกหม้อ มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ดิฉันและเพื่อนๆ ในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการทอผ้าเพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map

ดิฉันอยากจะกล่าว ว่า Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ และสามารถช่วยให้เรามีความจำที่แม่นยำและรวดเร็ว ยังทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย และยังเป็นการระดมความคิด สามารถทำให้เราจับใจความ เนื้อหาสาระต่างๆ ได้ดี ก็อยากให้เพื่อนๆ ทุกคนลองฝึกทำ Mind Map ดิฉันเชื่อว่าเพื่อนๆ จะต้องได้รับประโยชน์จากการทำ Mind Map แน่นอนค่ะ ซึ่ง Mind Map สามารถทำให้เราได้ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ สามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้เป็นอย่างดี และง่ายต่อการจำทำให้เราเรียนอย่างประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มาริสา โปรยอุปถัมภ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

รู้จักตั้งแต่ตอนที่คุณครูที่โรงเรียนประถมสอน

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

สรุปความคิด โน๊ตย่อหนังสือที่อ่าน

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ใช้เวลาในการทบทวนเนื้อหาอ่านได้ไวขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

เป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นความคิดรวบยอดของเรื่องที่เขียน เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้แนเขาใจอะไรงานขึ้น

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

การได้เห็นMind Map ที่ทำให้รู้สึกดี

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

อยากบอกให้ทุกคนมาหันสนใจเพราะเป็นสิ่งที่ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

น.ส.อรณิชา โตวิวัฒน์ ม.6/1
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ดิฉันได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ที่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีและที่เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของดิฉัน ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ตามความเข้าใจของดิแนค่ะ ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน และได้มีโอกาสทำ Mind Map ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map ขึ้นมาใช้ค่ะ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ดิฉันได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง ในด้านการเรียน ดิฉันจะจดย่อความในรูปของ Mind Map ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ ได้เนื้อหาที่ดี และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง และยังสามารถนำไปใช้เวลาที่อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในแต่ละครั้งด้วยค่ะ ซึ่งช่วยดิฉันได้มากเลยค่ะ

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ดิฉันได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้ดิฉันเป็นคนที่สามารถจับใจความสำคัญ เพื่อสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้จากการอ่านและการฟังได้เป็นอย่างดี

4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ดิฉันประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ยาหอมหมอวิรัติ เพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ และยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ยาหอมหมอวิรัติ มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ดิฉันและเพื่อนๆ ในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการรักษาโรคด้วยสมุนไพร เพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map

ดิฉันอยากจะกล่าว ว่า Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ และสามารถช่วยให้เรามีความจำที่แม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะ Mind Map เป็นการสรุปเนื้อหาให้สั้นกระชับ เวลามาอ่านจะได้ทบทวนอย่างรวดเร็ว

นายนพพล ชาติอุดมพันธ์ เลขที่ 5 ชั้น ม.6/1
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์จงรัก

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ สำหรับผมเริ่มรู้จัก mindmap ตั้งแต่สมัยประถมแล้วครับ เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีมักเน้นให้นักเรียนสร้าง mindmap ส่งเป็นการบ้าน

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ใช้สรุปเนื้อหาเพื่อจัดระเบียบความรู้ให้จดจำได้ง่ายขึ้น และน่าสนใจ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ ทำให้ผมสามารถจัดระเบียบความคิดของตัวเองได้ดีขึ้น สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ตามขั้นตอน

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ประทับใจในรูปแบบของ mindmap เพราะมีการแบ่งแยกหัวข้อของเนื้อหาอย่างชัดเจน

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เพื่อให้ผู้อื่นสนใจในโครงงานของข้าพเจ้า เพราะการทำ mindmap นั้น ทำให้น่าสนใจกว่าเนื้อหาที่เรียงต่อกันยาว ๆ

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ mindmap สามารถช่วยเราด้านการจัดระเบียบข้อมูลได้จริง ดังนั้น การสร้างmindmapจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจบทเรียนหรือประสบความสำเร็จในการทำงานมากขึ้น

นางสาววิภาวรรณ มังเทศ เลขที่ 30 ชั้น ม.6/1 ตอน ข
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา เรื่องการตอบคำถาม

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ดิฉันได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพราะคุณครูบางท่านให้อ่านและสรุปความคิดรวบยอดให้เป็น Mind Map ซึ่งเป็นการระดมความคิดของตนเองให้ได้เนื้อหาที่มีใจสำคัญและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เป็น Mind Map โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map ขึ้นมาใช้ค่ะ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน การเขียน และการเรียนหนังสือในห้องเรียนในแต่ละวิชา เช่น ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น สามารถทำให้เราอ่านได้อย่างเข้าใจ ประหยัดเวลาในการอ่านทบทวน และได้นำไปใช้กับการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบของโรงเรียน และมหาวิทยาลัยได้ด้วย

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้เป็นคนที่จับใจความได้ดี สามารถ สรุปเนื้อหาของหนังสือที่มีหลายหน้ามารวมกันเป็น Mind Map ได้เนื้อหาสำคัญ ประหยัดเวลาในการอ่าน สามารถเข้าใจและจำเนื้อหาได้อย่างแม่นยำ

4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง น้ำผึ้งแท้ธัญทิพย์ เพราะเป็นใบงานที่ดิฉันทำแล้วสวยที่สุดที่เคยทำมา

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง น้ำผึ้งแท้ธัญทิพย์ มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากจะศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ดิฉันและเพื่อนๆ ในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของน้ำผึ้งเพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map

สรุปรวบยอด สาระเข้าใจ ความหมายสำคัญ ประหยัดเวลา นำมาสู่ความสำเร็จ

มาริสา โปรยอุปถัมภ์ 6/1 เลขที่ 39
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

รู้จักตั้งแต่ตอนที่คุณครูที่โรงเรียนประถมสอน

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

สรุปความคิด โน๊ตย่อหนังสือที่อ่าน

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ใช้เวลาในการทบทวนเนื้อหาอ่านได้ไวขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

เป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นความคิดรวบยอดของเรื่องที่เขียน เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้แนเขาใจอะไรงานขึ้น

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

การได้เห็นMind Map ที่ทำให้รู้สึกดี

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

อยากบอกให้ทุกคนมาหันสนใจเพราะเป็นสิ่งที่ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

น.ส.วิไลลักษณ์ ม่วงอิ่ม เลขที่ 31 ชั้น ม.6/1
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ดิฉันรู้จักMind Map ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพราะอาจารย์สั่งให้ทำบ่อยๆ

เพื่อเป็นการสรุปความคิดรวบยอด

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ดิฉันได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง เพื่อจับประเด็นหรือใจความสำคัญในของแต่ละวิชา ซึ่งช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจด้วยข้อความสั้นๆ

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ดิฉันได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้ดิฉันเป็นคนที่สามารถจับใจความสำคัญ สรุปเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้จากการอ่านและการฟังได้เป็นอย่างดี แยกเนื้อหาแต่ละหัวข้อได้อย่างถูกต้อง

4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ดิฉันประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การกัดกระจก เพราะดิฉันได้นำข้อมูลที่สัมภาษณ์มาจัดทำอย่างเป็นระเบียบ แยกใส่แต่ละหัวข้อทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ผ้าทอลายโบราณบ้านโคกหม้อ การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการกัดกระจกเป็นภูมิปัญญาใกล้ตัว ใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ได้อีกด้วย

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map

ดิฉันคิดว่า Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจในสิ่งที่อ่าน หรือรับฟังได้มากขึ้น ทำให้เราสรุปความคิดรวบยอดได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องเสียเวลาจำให้มากมาย ช่วยประหยัดเวลาในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้น

นายพลภูมิ พัฒนไทยานนท์ เลขที่ 7 ชั้น ม.6/1 ตอน ก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ตามความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน และได้มีโอกาสทำ Mind Map ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง ในด้านการเรียน โดยจะจดย่อความในรูปของ Mind Map ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ ได้เนื้อหาที่ดี และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง และยังสามารถนำไปใช้เวลาที่อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในแต่ละครั้ง

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้สามารถจับใจความสำคัญ เพื่อสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้จากการอ่านและการฟังได้เป็นอย่างดี

4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ยาหอมหมอวิรัติ เพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ และยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ยาหอมหมอวิรัติ มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยสมาชิกในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการรักษาโรคด้วยสมุนไพร เพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map

Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ และสามารถช่วยให้เรามีความจำที่แม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะ Mind Map เป็นการสรุปเนื้อหาให้สั้นกระชับ เวลามาอ่านจะได้ทบทวนอย่างรวดเร็ว

*********************

น.ส.สุวิมล ชัยสุธีกุล เลขที่ 33 ชั้น ม.6/1
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ข้าพเจ้ารู้จัก Mind Map ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพราะคุณครูสั่งให้ทำบ่อยๆ

เพื่อเป็นการสรุปความคิดรวบยอด

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ข้าพเจ้าได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง เพื่อจับประเด็นหรือใจความสำคัญในของแต่ละวิชา ซึ่งช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจด้วยข้อความสั้นๆ

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ดิฉันได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้ดิฉันเป็นคนที่สามารถจับใจความสำคัญ สรุปเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้จากการอ่านและการฟังได้เป็นอย่างดี แยกเนื้อหาแต่ละหัวข้อได้อย่างถูกต้อง

4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การกัดกระจกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะข้าพเจ้าได้นำข้อมูลที่สัมภาษณ์มาจัดทำอย่างเป็นระเบียบ แยกใส่แต่ละหัวข้อทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ลูกประคบ วัดหนองหญ้านาง การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการกัดกระจกเป็นภูมิปัญญาใกล้ตัว ใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ได้อีกด้วย

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map

ข้าพเจ้าคิดว่า Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดให้มีประสิทธิภาพเข้าใจในสิ่งที่อ่าน หรือรับฟังได้มากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องเสียเวลาจำให้มากมาย ช่วยประหยัดเวลาในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้น

น.ส.มณธิชา กรเอี่ยม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ข้าพเจ้ารู้จัก Mind Map ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพราะคุณครูสั่งให้ทำบ่อยๆ

เพื่อใช้เป็นการสรุปความคิดรวบยอดของข้อมูล

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ข้าพเจ้าได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง เพื่อสรุปประเด็นหรือใจความสำคัญในของแต่ละวิชา ซึ่งช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจด้วยข้อความสั้นๆ ทำให้จำได้ง่ายขึ้น

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ดิฉันได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้ดิฉันเป็นคนที่สามารถจับใจความสำคัญ สรุปเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้จากการอ่านและการฟังได้เป็นอย่างดี แยกเนื้อหาแต่ละหัวข้อได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มีด กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ช่างสวัสดื เพราะข้าพเจ้าได้นำข้อมูลที่สัมภาษณ์มาจัดทำอย่างเป็นระเบียบ แยกใส่แต่ละหัวข้อทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย และมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในภูมิปัญญา

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ต่าง ๆ ของรุ่นพี่ที่เคยทำไว้แล้ว ซึ่งมีความหลากหลายมาก และเรื่องที่ข้าพเจ้าทำก็ยังไม่มีใครทำ ข้าพเจาจึงนำมาทำเพื่อมานำเสนอให้ได้รู้จัก

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map

ข้าพเจ้าคิดว่า Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดให้มีประสิทธิภาพเข้าใจในสิ่งที่อ่าน หรือรับฟังได้มากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องเสียเวลาจำให้มากมาย ช่วยประหยัดเวลาในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้น และเป็นวิธีที่สั้นที่สุดในการสรุป

น.ส.ชลาธร วิเชียรรัตน์ เลขที่ 19 ม.6/1
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ข้าพเจ้ารู้จัก Mind Map ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพราะคุณครูสั่งให้ทำบ่อยๆ

เพื่อใช้เป็นการสรุปความคิดรวบยอดของข้อมูล

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ข้าพเจ้าได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง เพื่อสรุปประเด็นหรือใจความสำคัญในของแต่ละวิชา ซึ่งช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจด้วยข้อความสั้นๆ ทำให้จำได้ง่ายขึ้น

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ดิฉันได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้ดิฉันเป็นคนที่สามารถจับใจความสำคัญ สรุปเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้จากการอ่านและการฟังได้เป็นอย่างดี แยกเนื้อหาแต่ละหัวข้อได้อย่างถูกต้อง

4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มีด กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ช่างสวัสดื เพราะข้าพเจ้าได้นำข้อมูลที่สัมภาษณ์มาจัดทำอย่างเป็นระเบียบ แยกใส่แต่ละหัวข้อทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย และมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในภูมิปัญญา

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ต่าง ๆ ของรุ่นพี่ที่เคยทำไว้แล้ว ซึ่งมีความหลากหลายมาก และเรื่องที่ข้าพเจ้าทำก็ยังไม่มีใครทำ ข้าพเจาจึงนำมาทำเพื่อมานำเสนอให้ได้รู้จัก

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map

ข้าพเจ้าคิดว่า Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดให้มีประสิทธิภาพเข้าใจในสิ่งที่อ่าน หรือรับฟังได้มากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องเสียเวลาจำให้มากมาย ช่วยประหยัดเวลาในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้น

น.ส.จินดารัตน์ ประเทืองทิพย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ข้าพเจ้ารู้จัก Mind Map ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

นำไปใช้ในการเขียนสรุปเนื้อหาที่เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและช่วยในการจดจำได้

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ทำให้ข้าพเจ้ามีความจำดีขึ้น ทำข้อสอบได้ดีขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ข้าพเจ้าประทับใจเรื่อง สุชาติโบวี่ มากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มของข้าพเจ้าเอง

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

คิดว่าจะทำให้้้เรื่องที่จัดทำน่าสนใจมากขึ้น และเป็นการจัดข้อมูลให้เป็นระบบ

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

อยากให้ทุกคนสนใจเรื่อง Mind Map เพราะเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์แก่ผู้ที่นำไปใช้เป็นอย่างมาก

น.ส.อารยา ควัฒน์กุล ม.6/1 เลขที่ 38
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ข้าพเจ้ารู้จัก Mind Map ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา เพราะคุณครูเคยสั่งให้ทำ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

นำไปใช้ในการเขียนสรุปเนื้อหาที่เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและช่วยในการจดจำได้

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ทำให้ข้าพเจ้ามีความจำดีขึ้น ทำข้อสอบได้ดีขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ข้าพเจ้าประทับใจเรื่อง สุชาติโบวี่ มากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มของข้าพเจ้าเอง

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

คิดว่าจะทำให้้้เรื่องที่จัดทำน่าสนใจมากขึ้น และเป็นการจัดข้อมูลให้เป็นระบบ

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

อยากให้ทุกคนสนใจเรื่อง Mind Map เพราะเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์แก่ผู้ที่นำไปใช้เป็นอย่างมาก

นางสาวณิชนันทน์ รักกิจการพูล ชั้น ม.6/1 เลขที่ 21
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ตามความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน และได้มีโอกาสทำ Mind Map ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง ในด้านการเรียน โดยจะจดย่อความในรูปของ Mind Map ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ ได้เนื้อหาที่ดี และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง และยังสามารถนำไปใช้เวลาที่อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในแต่ละครั้ง

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้สามารถจับใจความสำคัญ เพื่อสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้จากการอ่านและการฟังได้เป็นอย่างดี

4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ยาหอมหมอวิรัติ เพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ และยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ยาหอมหมอวิรัติ มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยสมาชิกในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการรักษาโรคด้วยสมุนไพร เพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map

Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ และสามารถช่วยให้เรามีความจำที่แม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะ Mind Map เป็นการสรุปเนื้อหาให้สั้นกระชับ เวลามาอ่านจะได้ทบทวนอย่างรวดเร็ว

*********************

นางสาวพีรพิมล นะวะมวัฒน์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 25
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ตามความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน และได้มีโอกาสทำ Mind Map ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง ในด้านการเรียน โดยจะจดย่อความในรูปของ Mind Map ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ ได้เนื้อหาที่ดี และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง และยังสามารถนำไปใช้เวลาที่อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในแต่ละครั้ง

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้สามารถจับใจความสำคัญ เพื่อสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้จากการอ่านและการฟังได้เป็นอย่างดี

4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ยาหอมหมอวิรัติ เพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ และยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ยาหอมหมอวิรัติ มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยสมาชิกในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการรักษาโรคด้วยสมุนไพร เพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map

Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ และสามารถช่วยให้เรามีความจำที่แม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะ Mind Map เป็นการสรุปเนื้อหาให้สั้นกระชับ เวลามาอ่านจะได้ทบทวนอย่างรวดเร็ว

*********************

นาวสาวพัณณิตา จำเนียรไวย ชั้น ม.6/1 เลขที่ 42
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ตามความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน และได้มีโอกาสทำ Mind Map ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง ในด้านการเรียน โดยจะจดย่อความในรูปของ Mind Map ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง

3. จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ เป็นอย่างดี

4. Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การกัดกระจก เพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ และยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง การกัดกระจก มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยสมาชิกในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการการกัดกระจก เพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

6. ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ใช้ Mind map

Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ และสามารถช่วยให้เรามีความจำที่แม่นยำและรวดเร็ว

*********************

นายเศรษฐสิทธิ์ จำเรียง ม.6/1 เลขที่ 12
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1.ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ตามความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน และได้มีโอกาสทำ Mind Map ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map

2. ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง ในด้านการเรียน โดยจะจดย่อความในรูปของ Mind Map ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง

3. หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ เป็นอย่างดี

4. Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ และยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

5. ได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง การกัดกระจก มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยสมาชิกในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการการกัดกระจก เพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

นายอารัญ ทัพศิริ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 15 ตอน ก.
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง การกัดกระจก มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยสมาชิกในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการการกัดกระจก เพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

2.Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การกัดกระจก เพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ และยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

3.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ตามความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน และได้มีโอกาสทำ Mind Map ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map

4.ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ

ใช้ Mind map Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ และสามารถช่วยให้เรามีความจำที่แม่นยำและรวดเร็ว

5.จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ เป็นอย่างดี

6.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง ในด้านการเรียน โดยจะจดย่อความในรูปของ Mind Map ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง

+++++++++++++++++++++

นางสาวดารณี อาบมณี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์จงรัก ดิฉันนางสาวดารณี เป็นตัวแทนกลุ่มขนมเค้ก แม่บ้านล่อมฟัก

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ เรียนรู้จากอาจารย์จงรักค่ะ

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ใช้ในการสรุปความคิดเวลาอ่านหรือเรียนรู้วิชาต่างๆ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกวิชา

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ เรื่องวิธีทำที่ไม่ยากมาก ทำแล้วเข้าใจง่าย และดูดีมีสไตส์

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ ทำให้เข้าใจเรื่องที่ทำมากขึ้นและยังเป็นการรวมความคิดของคนในกลุ่มอีกด้วย

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ เสียเวลานั่งทำ Mind Map นิดเดียว แต่ทำให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายและ จำได้นาน

นายศุภชัย มัทธวรัตน์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 11 ตอน. ก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยสมาชิกในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการการกัดกระจก เพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

2.Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว เพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ และยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

3.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ตามความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน และได้มีโอกาสทำ Mind Map ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map

4.ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ

ใช้ Mind map Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ และสามารถช่วยให้เรามีความจำที่แม่นยำและรวดเร็ว

5.จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ เป็นอย่างดี

6.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง ในด้านการเรียน โดยจะจดย่อความในรูปของ Mind Map ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง

+++++++++++++++++++++

นางสาวขนิษฐา กาศชัยการ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 16
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

- รู้จักตั้งแต่สมัยตอนเรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ครูได้สอนให้เขียน Mind Map และนำไปใช้ในการเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนรวดเร็วยิ่งขึ้น จนมาถึงปัจจุบันนี้ แต่ละวิชาก็นำ Mind Map มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

- ใช้ในการย่อเนื้อหา สรุปความสำคัญ ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ ช่วยทำให้อ่านแล้วเข้าใจและจำได้ยิ่งขึ้น

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

- ทำให้แยกแยะประเด็นสำคัญของเนื้อเรื่องที่ทำออกมาได้อย่างชัดเจน ประหยัดเวลาในการทำงานและอ่านหนังสือ

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

- Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว เพราะเป็นมายแมพที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้น และสรุปเนื้อหาต่างๆลงใน Mind Map ด้วยความตั้งใจอย่างมาก

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

- แรงบันดาลใจ ที่ทำ Mind Map เรื่องผ้าทอบ้านเก้านิ้ว เพราะว่า กลุ่มของข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้า และเพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี ด้วย

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

- การใช้ Mind Map ทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงาน และเป็นการสรุปประเด็นสำคัญของงาน ทำให้เราเข้าใจ และการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น

นางสาวขนิษฐา กาศชัยการ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 16

นางสาวปิยดา ฬาทอง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้าน.ส.ปิยดา ฬาทอง

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ รู้จักเพราะอาจารย์สั่งงาน

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ เรื่องการเรียน

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ เข้าใจง่ายขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ เข้าใจได้ง่ายกว่าอ่าน

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เป็นการรวบรวมความคิด

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ มาทำ Mind Map กันเยอะๆนะค่ะ ทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นจริงๆ

นายธนชัย ยังช่างเขียน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ผ้าทอโคกหม้อมาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

2.Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผ้าทอโคกหม้อเพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ และยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

3.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน

4.ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ

ใช้ Mind map Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ และสามารถช่วยให้เรามีความจำที่แม่นยำและรวดเร็ว

5.จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ เป็นอย่างดี

6.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง ในด้านการเรียน โดยจะจดย่อความในรูปของ Mind Map ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง

นางสาววธัญญา รอดบุญเกิด
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูจงรัก ดิฉันนางสาววธัญญา

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ คุณครูที่โรงเรียนตอนประถมสอน

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ การเรียน

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ ความคิดเป็นระบบระเบียบมากขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ ทำให้เข้าใจเรื่องที่ทำมากขึ้นและยังเป็นระบบระเบียบมากขึ้น

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ Mind Map ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

นางสาวสุลักษณ์ ยศสมบัติ ชั้นม.6/1 เลขที่ 43
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

- รู้จักตั้งแต่สมัยตอนเรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนถาวรวิทยา ครูสอนให้เขียน Mind Map เพื่อสรุปประเด็กสำคัญของเนื้อหา และเมื่อข้าพเข้าได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ก็ได้มีการใช้ Mind Map อย่างแพร่หลาย

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

- ใช้ในด้านการเรียนการสอน การสรุปเนื้อหา และประเด็นที่สำคัญของเรื่องต่างๆ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

- ทำให้แยกประเด็นสำคัญออกมาได้อย่างชัดเจน ทำให้ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ ช่วยทำให้อ่านแล้วเข้าใจและจำได้ยิ่งขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

- Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว เพราะเป็น Mind Map ที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจ และได้สรุปประเด็นสำคัญลงใน Mind Map ด้วย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

- แรงบันดาลใจ ที่ทำ Mind Map เรื่องผ้าทอบ้านเก้านิ้ว เพราะว่า กลุ่มของข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้า และเพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี ด้วย

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

- Mind Map เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราแยกประเด็นสำคัญของเนื้อเรื่องออกมาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำงาน และจดจำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น

นางสาวสุลักษณ์ ยศสมบัติ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 43

นางสาวภัคศุภางค์ ตั้งเจริญศิลป์ เลขที่ 26 ม.6/1
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.จงรัก คำตอบเรื่องแผนที่ความคิดทั้งหมด 6 ข้อมีดังนี้

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

- รู้จักตั้งแต่สมัยตอนเรียนประถมศึกษาเพราะครูสอนให้หัดเขียน Mind Map เพื่อสรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง เริ่งจากหัวข้อใหญ่แล้วแตกย่อยไปเรื่อยๆ จนมีความชำนาญในการทำแผนที่ความคิดมากขึ้น

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

- ใช้ในด้านการเรียนการสอน การสรุปเนื้อหา และประเด็นที่สำคัญของเรื่องต่างๆ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

-สามารถอ่านบทความหรือเนื้อหาได้เร็วขึ้น ทั้งยังสรุปจับใจความให้สั้น กะทัดรัด ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

- Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขนมกงหนองแก แม่วิเชียร เพราะเป็น Mind Map ที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจ พยายามใส่เนื้อหาให้ครบถ้วน ตกแต่งลงลวดลายสีสันให้มีความสวยงามและได้สรุปที่สำคัญของเรื่องทั้งหมดด้วย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

 - เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องขนมกง และเพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี ประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

- Mind Map เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราแยกประเด็นสำคัญของเนื้อเรื่องออกมาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำงาน และจดจำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น การออกแบบใส่สีเป็นรูปภาพประกอบเป็นการฝึกคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสมองได้เป็นอย่างดี

 

       จาก นางสาวภัคศุภางค์ ตั้งเจริญศิลป์ เลขที่ 26 ม.6/1

นายวชิระ อินสิงห์ ชั้นม.6/1 เลขที่ 8
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ ได้รู้จัก mindmap ตั้งแต่ได้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากคุณครูให้เขียนเพื่อสรุปเนื้อหาในบทเรียนแต่ละบทที่ได้ศึกษามา

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ -ใช้สรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษาเพื่อจดจำได้ง่ายขึ้น

-ใช้ช่วยในการเขียนเรียงความ เรื่องสั้น และบทความต่างๆ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ -ทำให้สามารถจัดระเบียบความคิดของตัวเองได้ดีขึ้น สามารถสื่อสารความคิดของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี

-สามารถอ่านหนังสือทบทวนความรู้ได้มากขึ้นกว่าเดิม

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ รูปแบบของ Mind Map ที่มีความเรียบง่าย ทำให้เข้าใจได้ง่าย และดึงดูดความน่าสนใจได้ดี

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ -mindmap ทำให้เนื้อหามีความน่าสนใจ

-ทำให้ผู้อ่านสามารถจดจำเรื่องที่นำเสนอได้ดีขึ้น

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ การสร้างmindmap เป็นการจัดระบบความคิดของเรา ทำให้เราสามารถจัดการ จดจำ และสื่อสารข้อมูลได้ดีขึ้น

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา คำตอบเรื่องแผนที่ความคิดทั้งหมด 6 ข้อมีดังนี้

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

- รู้จักตั้งแต่สมัยตอนเรียนประถมศึกษา ซึ่งคุณครูได้สอนให้ใช้มาโดยตลอด และก็ได้เรียนกับครูจงรัก ก็ได้ความรู้มากขึ้น

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

- ใช้ในด้านการเรียนต่าง ๆ การสรุปเนื้อหา การทำงานส่งครู การอ่านหนังสือ และการสรุปประเด็นที่สำคัญของเรื่องต่างๆ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

-สามารถอ่านบทความหรือเนื้อหาได้เร็วขึ้น ทั้งยังสรุปจับใจความให้สั้น กะทัดรัด ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ตลอดจนสามารถอ่านทบทวนได้ง่ายขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

- Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขนมกงหนองแก แม่วิเชียร เพราะเป็น Mind Map ที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจ อีกทั้งชิ้นงานของกระผมยังได้รับคัดเลือกส่งไปประกวดด้วย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

- เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องขนมกง และเพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี ประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

- การสร้าง Mind Map ไม่ใช่เรื่องยากเลย สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ให้เหลือเพียงแค่ประเด็นที่สำคัญ ๆ และช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน และสามารถพัฒนาสมองได้เป็นอย่างดี

นายณัฐพงศ์ บางแบ่ง เลขที่ 4 ชั้น ม.6/1

นางสาวณัฐพร สุราฤทธิ์ ม.6/1 เลขที่44 ตอนข.
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก เทศนา

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐพร สุราฤทธิ์ ม.6/1 เลขที่44 ตอนข.

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ รู้จักตั้งเเต่ตอนอยู่ประถมศึกษาปีที่6(รร.พระหฤทัย ดอนเมือง)คุณครูที่นั้นเคยนำมาสอนให้เด็กนักเรียนได้ใช้ ซึ่งเมื่อได้ทำ Mind Mapping ก็รู้ว่ามันเป็นกระบวนการคิดสรุปเนื้อหาใจความสำคัญๆของเเต่ละเรื่อง

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ข้าพเจ้ามักจะนำไปใช้ในด้านการเรียนหนังสือ เมื่อเรียนในเเต่ละบทจบก็จะพยายามสรุปเป็น Mapping เเทนการจด Short-note เมื่อใกล้สอบข้าพเจ้าจึงมักจะอ่านจำใจความสำคัญสั้นๆใน Mind Map เเทน เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการเข้าใจเเละเป็นวิธีการจำที่เป็นระบบ สามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆวิชาอีกด้วย

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ ข้าพเจ้าสามารถจับใจความสำคัญของเนื้อหาทั้งหมดได้ โดยใช้ระยะเวลาไม่มากนักเเละที่สำคัญทำให้ข้าพเจ้ามีความจำที่เป็นระบบสามารถจำได้ยาวนานไม่ลืมง่ายๆ

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ Mind Map ที่ประทับใจข้าพเจ้ามากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขนมไทยเเม่สุนี เพราะเป็น Mind Map ที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตัวเอง ซึ่งนับว่าเป็นความภูมิใจที่ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ขนมไทยโบราณที่ปัจจุบันไม่ค่อยจะมีขายเเละไม่ค่อยมีคนรู้จัก เช่น ขนมสัมปะนี อาลัว ทองเอก เป็นต้น

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ กลุ่มของข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง ขนมไทยเเม่สุนี เพื่ออยากที่ให้คนสมัยใหม่ได้รู้จักขนมไทยโบราณที่ปัจจุบันมีคนทำผลิตขายค่อนข้างน้อย เพื่อให้คนรุ่นหลังๆได้รู้จักมากขึ้น จึงทำเพื่อจะได้เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ Mind Map หากเพื่อนๆลองได้ฝึกทำบ่อยๆ เพื่อนๆก็จะรู้ตนเองว่าเราสามารถประหยัดเนื้อที่ในการจำในสมองได้มากขึ้นเเละสามารถรับสิ่งใหม่ๆเข้าไปได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย สามารถจดจำได้อย่างเป็นระบบเเละจำได้อย่างรวดเร็ว เเม่นยำ (โฆษณา!รวดเร็ว เเม่นยำ จำเป็นระบบ ต้องMind Map เท่านั้น)สามารถลอกเลียนเเบบได้นะคะ

นายจักรพันธ์ เพ็ชรัตน์ เลขที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูจงรัก  เทศนา
กระผมนายจักรพันธ์  เพ็ชรัตน์
เลขที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ตอน ก

จะขอคำตอบเรื่องแผนที่ความคิดทั้งหมด 6 ข้อมีดังนี้

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร
รู้จัก Mind Map ที่ถูกต้องและถูกหลักการจริงๆ เมื่อตอนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยที่คุณแม่ได้ซื้อหนังสือของคุณธัญญา ผลอนันต์ มาให้อ่าน

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง
สามารถนำไปใช้ในการมองภาพรวมของเรื่องต่างๆ ที่เราสนใจ โดยมองเป็นขั้นตอน ลำดับความสำคัญ ทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการจัดเรียงข้อมูลให้เป็นรูปแบบอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เข้าใจข้อมูลนั้นๆ ได้ง่าย

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้
จุดเปลี่ยนหลังจากนำไปใช้ก็คือ ทำให้ลำดับความคิดได้เป็นขั้นตอน เมื่อจะนำความคิดเหล่านั้นออกมาใช้ ก็สามารถหยิบออกมาได้ง่ายขึ้น และทำให้สามารถจำได้นานขึ้น เพราะเป็นความจำที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เป็นระบบ

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
จริงแล้วก็ประทับใจในทุกเรื่อง เพราะล้วนแล้วแต่เกิดจากความตั้งใจแต่เรื่องที่ประทับตอนนี้มากที่สุดคือ ผลไม้กวน เพราะว่านอกจากจะได้ฝึกการทำ Mind Map แล้วยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้และทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ
แรงบันดาลใจคือ มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับเคยได้ไปสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพนี้ตั้งเเต่ตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วจึงทำให้พอทราบถึงรายละเอียดของผลไม้กวนอยู่บ้าง จึงเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่เลือกทำผลไม้กวนนี้

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map
การใช้ Mind Map เป็นการจัดกระบวนการความคิดรวบยอดอย่างสมบูรณ์ เพราะเป็นการดึงประเด็นสำคัญมาเชื่อมโยงกันทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่เราต้องการศึกษาได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจได้ลองใช้ Mind Map ครับ

น.ส.เนตรนภา หลากสุขถม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยสมาชิกในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการการกัดกระจก เพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

2.Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว เพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ และยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

3.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ตามความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน และได้มีโอกาสทำ Mind Map ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map

4.ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ

ใช้ Mind map Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ และสามารถช่วยให้เรามีความจำที่แม่นยำและรวดเร็ว

5.จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ เป็นอย่างดี

6.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง ในด้านการเรียน โดยจะจดย่อความในรูปของ Mind Map ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง

น.ส.เนตรนภา หลากสุขถม ม. 6/5 เลขที่ 13
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1.แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind map เรื่องที่ทำ

ได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่อง ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว มาจากการปรึกษากันของเพื่อนๆ ในกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยสมาชิกในกลุ่มต่างมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของการการกัดกระจก เพราะในการจัดทำ Mind Map นี้เป็นการแยกเนื้อหาสาระ และประเด็นที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษานี้ได้รับประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด

2.Mind Map ใบที่ประทับใจที่สุด

Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว เพราะเป็นการแสดงความคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดของตนเอง โดยได้ใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ อย่างมีสีสันลงไปใน Mind Map อย่างอิสระ และยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

3.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ได้รู้จัก Mind Map ตั้งแต่ได้ศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา เนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาสั้นๆ และได้ใจความ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่าย และให้เราสรุปเนื้อหาที่ได้อ่านและมาเขียนเป็น Mind Map ตามความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะได้เนื้อหาใจความที่สำคัญและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และได้มีการเรียนรู้โดยการทำ Mind Map มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และในหลายๆ วิชาก็มีการให้ทำ Mind Map เช่นกัน และได้มีโอกาสทำ Mind Map ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณครูจงรัก เทศนา เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้น Mind Map

4.ต้องการกล่าวอะไรเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ

ใช้ Mind map Mind Map สามารถช่วยพัฒนาความคิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ และสามารถช่วยให้เรามีความจำที่แม่นยำและรวดเร็ว

5.จุดเปลี่ยนแปลง หลังจากนำ Mind map ไปใช้

หลังจากที่ได้นำ Mind Map ไปใช้นั้น ทำให้สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ เป็นอย่างดี

6.นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ได้นำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการอ่าน และการฟัง ในด้านการเรียน โดยจะจดย่อความในรูปของ Mind Map ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ กระชับ และประหยัดเวลาที่จะกลับมาอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง

น.ส.ธนพร แพรเขียว ม.6/5
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

รู้จักจากอาจาย์ผู้สอน ที่สั่งงานให้ทำ และเห็นจากรุ่นพี่ที่เขาทำกัน และเป็นการสรุปเนื้อหา ที่เรียนได้เข้าใจ และง่ายและใช้ความคิดสร้างสรรค์

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

การเรียน การสรุปบทเรียนต่างๆได้ง่ายและสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และสิ่งที่เราสนใจเราก็สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานต่างๆได้

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

มาความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น จัดทำง่าย จัดระเบียบความคิดได้ง่ายขึ้น เรียบเรียงเนื้อหาดีขึ้น

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ปลาสวาย กลุ่ม นายสุริยา สิงค์อุดร

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

แรงบันดาลใจคือ มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับเคยได้ไปสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพนี้ตั้งเเต่ตอนชั้นม. 4 แล้วจึงทำให้พอทราบถึงรายละเอียดวิธีการทำของธูปหอมทิพรัตน์อยู่บ้าง จึงเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่เลือกทำผลไม้กวนนี้

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

การใช้ Mind Map เป็นการจัดกระบวนการความคิดรวบยอดอย่างสมบูรณ์ ได้จัดระเบียบความคิดต่างๆเพราะเป็นการดึงประเด็นสำคัญมาเชื่อมโยงกันทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่เราต้องการศึกษาได้ง่ายขึ้น และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจได้ลองใช้ Mind Map

นางสาวนวนิตย์ ชินวิภาส ม.6/1 เลขที่ 22
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์จงรัก
ดิฉันนางสาวนวนิตย์  ชินวิภาส ม.6/1 เลขที่ 22


1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร
ตอบ
เรียนรู้จากโรงเรียนสมัยประถม,จากหนังสือ I'm Gifted, So Are You ! ของ Adam Khoo (ที่นำเทคนิคมากจากTony Buzen) และเรียนกับคุณครูจงรัก

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง
ตอบ ใช้เป็นเทคนิคในการจดงาน การสรุปเนื้อหาที่ซับซ้อน ซึ่งนำไปใช้ได้ในทุกวิชา และทุกภาษา

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้
ตอบ
สามารถสรุปเนื้อหาต่างๆได้มากขึ้น รู้และเข้าใจ ซึมซับได้ง่ายขึ้นกว่าการจดบันทึกแบบเดิมๆ

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ
ประทับใจเรื่องขนมกงหนองแก แม่วิเชียร เนื่องมาจากกลุ่มของดิฉันเป็นผู้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นผลงานที่ตั้งใจทำเป็นอย่างยิ่ง เป็นการสรุปประเด็นสำคัญๆ ได้อย่างชัดเจน และมีการใช้สีสรรที่สวยงามอีกด้วย

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ
ตอบ แรงบันดาลใจในการเลือกทำเรื่อง ขนมกงหนองแก แม่วิเชียร เนื่องมาจากมีความสนใจในภูมิปัญญานี้ ต้องการอนุรักษ์สืบต่อไป และเพื่อทำให้เข้าใจข้อมูลและความคิดของคนในกลุ่มมากยิ่งขึ้น

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้  Mind Map
ตอบ Mind Map เป็นเครื่องมือสำคัญในการระดมความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหา จัดระบบความคิด จดงาน และการจดบันทึก ไม่ต้องเสียเวลามากก็สามารถจับประเด็น สรุปเนื้อหาได้เป็นอย่างดี

 

น.ส.เยาวลักษณ์ รูปปัทม์ ม.6/1 เลขที่ 28
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์จงรัก

ดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์ รูปปัทม์ม.6/1 เลขที่ 28

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

ตอบ เรียนรู้จากโรงเรียนสมัยมัธยมศึกษาตอนต้น น่าจะเป็นตอนม.1หรือ ม.2 นี่แหละค่ะตอนนั้นอ.จิราพันธ์สั่งให้ทำงาน

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ ใช้สรุปประเด็นสำคัญๆในการอ่านหนังสือ ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นเทคนิคการจำต่างๆ

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

ตอบ สามารถทำให้เราจำอะไรได้ง่ายขึ้น เป็นสิ่งที่ช่วยเราก่อนสอบ เพราะทำให้เราไม่ต้องอ่านหนังสือหลายๆหน้า เพียงแค่มี mind map แผ่นเดียวเราก็สามารถเข้าใจแล้ว

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ ประทับใจเรื่องน้ำผึ้งธัญทิพย์ เพระว่าเป็นงานชิ้นแรกที่ตัวเองตั้งใจทำเป็นอย่างมาก และถูกหลักการในการทำ mind map ด้วย นอกจากนั้นเป็นงานชิ้นแรกที่ตัวเองทำได้สวยงาม สีสันสดใสดี

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

ตอบ เนื่องมาจากสนใจในการเลี้ยงผึ้ง และน้ำผึ้งก็ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้น อีกอย่างเป็นภูมิปัญญาที่น่าศึกษาอีกอย่างหนึ่ง

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

ตอบ Mind Map เป็นสิ่งที่ช่วยเราจัดกระบวนการคิดให้เป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้เราเข้าใจอะไรได้ง่าย ทำให้เราจำสิ่งที่ยากๆได้ง่ายขึ้น ทำให้เราไม่เสียเวลาอ่านหนังสือหลายๆหน้าด้วยค่ะ

นางสาวจริยา สงวนเผ่า ม.6/1 เลขที่ 17
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์จงรัก
ดิฉันนางสาวจริยา สงวนเผ่า ม.6/1 เลขที่ 17

1.รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร
ตอบ เรียนรู้จากโรงเรียนสมัยประถมและเรียนรู้เพิ่มเติมกับคุณครูจงรัก


2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง
ตอบ ใช้สรุปเนื้อหาที่เรียนมาเป็นแผนผัง ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น


3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้
ตอบ สามารถเข้าใจเนื้อหาที่สรุปได้มากยิ่งขึ้น อ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น


4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ ประทับใจเรื่องขนมกงหนองแก แม่วิเชียร เนื่องมาจากกลุ่มของดิฉันเป็นผู้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นผลงานที่ตั้งใจทำเป็นอย่างยิ่ง


5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ
ตอบ แรงบันดาลใจในการเลือกทำเรื่อง ขนมกงหนองแก แม่วิเชียร เนื่องมาจากต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสืบต่อไป และยังทำให้เข้าใจข้อมูลและความคิดของคนในกลุ่มมากยิ่งขึ้น


6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map
ตอบ Mind Map เป็นการนำข้อมูลมาสรุป สามารถจับประเด็นได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย จึงอยากให้ทุกท่านรองมาฝึกทำ Mind Map

ปฐมพงศ์
IP: xxx.53.83.100
เขียนเมื่อ 

1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร

- ตอนมาอยู่ที่ อทว.

2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง

- ใช้ในการย่อเนื้อหา สรุปความสำคัญ ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ ช่วยทำให้อ่านแล้วเข้าใจและจำได้ยิ่งขึ้น

3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้

- ทำให้แยกแยะประเด็นสำคัญของเนื้อเรื่องที่ทำออกมาได้อย่างชัดเจน ประหยัดเวลาในการทำงานและอ่านหนังสือ

4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

- Mind Map ที่ประทับใจมากที่สุด คือ Mind Map ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว เพราะเป็นมายแมพที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้น และสรุปเนื้อหาต่างๆลงใน Mind Map ด้วยความตั้งใจอย่างมาก

5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ

- แรงบันดาลใจ ที่ทำ Mind Map เรื่องผ้าทอบ้านเก้านิ้ว เพราะว่า กลุ่มของข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้า และเพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี ด้วย

6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

- การใช้ Mind Map ทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงาน และเป็นการสรุปประเด็นสำคัญของงาน ทำให้เราเข้าใจ และการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น