ครู
นางสาว วิชุดา บัวแจงงาม

เปลี่ยนความคิด .....ชีวิตก็เปลี่ยน


เปลี่ยนความคิด .....ชีวิตก็เปลี่ยน

...เปลี่ยนความคิด  ชีวิตก็เปลี่ยน... 

วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2551 ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายสถานศึกษาประเภทหนึ่ง  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี ในการอบรมวันแรกท่านวิทยากรทุกท่านเน้นในเรื่อง ห้องเรียนคุณภาพ และบทบาท คุณลักษณะของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่ง  ดร.ชาญชัย  ทิพเนตร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย     ได้ฝากข้อคิดว่า  ...เปลี่ยนความคิด...ชีวิตก็เปลี่ยน... 

ห้องเรียนคุณภาพ  ประกอบด้วย

1.       การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

2.       ICT ในห้องเรียน

3.       การวิจัยในห้องเรียน (Classroom Action Research)

4.       การสร้างวินัยเชิงบวก ( Positive  Discipline)

 

            ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ  ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ถ้าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงยังคงใช้การสอนแบบเดิมๆ  ห้องเรียนคุณภาพคงไม่เกิดขึ้น   .....ท่านวิทยากรฝากไว้ให้คิด..... 

          

หมายเลขบันทึก: 194694เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2008 11:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 01:05 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

พยายามแล้วที่จะเปลี่ยนกระบวนการคิด เปลี่ยนวิธีการสอนให้สามารถ เข้าใจถึงความคิดของเด็กยุคใหม่และ แทรกคุณธรรมแลกเปลี่ยนกันระหว่างครูและผู้เรียน ครูยอมรับฟังความคิดแนวใหม่ นักเรียนยอมแก้ไขคุณธรรมให้คู่ขนานกันไป แต่ต้องใช้ปัจจัยประกอบและเวลา บวกด้วยศรัทธา

สวัสดี คะ

ห้องเรียนคุณภาพคือห้องเรียนที่เด็กได้เรียนรู้จาก การกระทำของอาจารย์ ด้วยหรือเปล่าคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี