โรงเรียนธัมมสิริศึกษากำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 3 ขวบ ถึง ประถม6 ติดต่อ 025251287 (เวลาราชการ) 09 2058595 (ทุกวัน) ค่าเล่าเรียนถูกที่สุดในนนทบุรี แต่เน้นคุณภาพ อย่าปล่อยโอกาสของบุตรหลานท่านให้ลอยนวล