#โปรแกรมพื้นฐานที่เป็นประโยชน์

1.AntiVir PersonalEdition Classic
- เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัส
**ควรมีการตรวจสอบการ update อย่างสม่ำเสมอ
2.
Mozilla Firefox
- เป็น Browser ตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ไม่แพ้ IE
- สามารถใช้ได้ทั้งบนวินโดวส์และลินุกซ์
3.Adobe Reader
- เป็นโปรแกรมที่ใช้อ่านไฟล์ประเภท PDF
- เป็น software แประเภท freeware
- สามารถใช้ได้ทั้งบนวินโดวส์และลินุกซ์
4.CutePDF Writer
- เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแฟ้ม PDF
- สามารถอ่านวิธีการใช้งานได้จาก การสั่งพิมพ์ให้เป็นแฟ้มแบบ PDF
5.LEXiTRON
- เป็นโปรแกรมพจนานุกรม ไทย เป็น อังกฤษ ,อังกฤษ เป็น ไทย
6.Open Office
- เป็นโปรแกรมเอกสารในสำนักงาน สามารใช้งานได้แทน Microsoft Office
- สามารถเปลียน file type ได้หลายประเภท
- สามารถใช้ได้ทั้งบนวินโดวส์และลินุกซ์
7.Freemind
- เป็นโปรแกรมเขียนผังความคิด ออกมาในรูป mind map
- สามารถอ่ารรายละเอียดพร้อมวิธีการลงโปรแกรมได้จาก
การจัดการความคิดด้วย Freemind

8.Core FTP LE
- เป็นโปรแกรมไว้สำหรับถ่ายโอนข้อมูล FTP
- คล้ายกับ filezilla
9.7zip
- เป็นโปรแกรมบีบอัดและขยายแฟ้มข้อมูล
- สามารถใช้ได้ทั้งบนวินโดวส์และลินุกซ์

**โปรแกรมทั้งหมดสามารถอ่านรายละเอียดและการติดตั้งพร้อม download program ได้ที่
รวมโปรแกรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์
โดย อ.วิภัทร ศรุติพรหม

#ขั้นตอนการติดตั้ง LinuxTLE 7.0

สามารถ Download ขั้นตอนการติดตั้งเป็นไฟล์ PDF ได้ที่http://rd.cc.psu.ac.th/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,6/

Ruk Tongruk
Computer Science # 3
Prince of Songkla University(Phuket)