ระหว่าง 18-26 มีนาคม 2549 QA Forum ของ ทปอ. ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์ (NZ) ทำให้ผมได้มีโอกาสไป NZ เป็นครั้งแรก และได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ดังนี้

         1. จันทร์ที่ 20 มีนาคม 49 
    
         ณ Auckland University of Technology

         2. อังคารที่ 21 มีนาคม 49 
    
         ณ Massey University

         3. พุธที่ 22 มีนาคม 49 
    
         ณ New Zealand Universities Audit Academic Unit (AAU)

         4. พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 49 
    
         ณ University of Canterbury

         5. ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 49 
    
         ณ University of Otago

         ในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะห่างเหินสมาชิก NUKM blog ไปบ้างครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร