ดีใจจังค่ะ

ดีใจมากค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่เข้ามารับการอบรมการใช้บล็อก เพื่อการจัดการความรู้ อย่างสนใจ และเชื่อว่าทุกท่านได้เปิดการใช้บล็อกของตนเองเรียบร้อยแล้ว  หวังว่าทุกท่านจะมีข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของเราน่ะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sasivimolkmความเห็น (1)

ผู้อ่าน
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
การแสดงความคิดเห็นที่เราพิมพ์ที่อ่านดูส่วนของผู้ที่อบรมไปวันที่ 17 มี .ค.เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียนและเขียนข้อความที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านน้อยมาก การเสนอความคิดเห็นควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างจริงๆ