พระคุณภรรยาน่าเคารพ         
ควรนอบนบเทิดไว้ในใจหนา
ยามลำบากยากดีมีภรรยา             
ช่วยกู้หน้ามาเลี้ยงไม่เกลี้ยงตัว
   
ยามเจ็บป่วยเธอเฝ้าเราไม่เว้น         
ทุกเช้าเย็นดูแลแม่ทูนหัว
ไม่รังเกียจรังงอนตอนเช็ดตัว             
ไม่เคยกลัวสกปรกให้รกใจ
   
ยามเหนื่อยมาเธอเอาใจให้สดชื่น         
ยิ้มระรื่นหาน้ำท่าใบหน้าใส
ที่เหนื่อยมาก็ได้ห่างหายไป            
แสนปลื้มใจในพระคุณเธอจุนเจือฯ
   
คอยห่วงหาอาทรตอนลำบาก         
ร่วมทุกข์ยากลำบากทุกข์มากเหลือ
เธอช่วยเราไม่เคยบ่นทนกินเกลือ             
คอยเอื้อเฟื้อทนเศร้าไม่เร้ารัน

   
ขอยกย่องแม่ศรีเรือนเพื่อนคู่คิด         
ที่ทุ่มจิตทุ่มใจให้ตัวฉัน
เธอเปรียบปานแม่แก้วแววชีวัน            
บุญคุณนั้นขอเทิดไว้เหนือใจเอย