บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 6 Modern Education : TQM and RBM

เราจะประยุกต์ใช้ TQM ในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพได้อย่างไร?

Ed.D.(Educational and Learning Management) : NSRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1166303 การจัดการการศึกษาแนวใหม่ (Modern Approach in Educational Management) : ดร.พรเทพ รู้แผน,รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม (อธิการบดี)

***********************************************************************

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Results Based Management : RBM)

 อาทิตย์นี้เรียนกับท่านอาจารย์ดร.พรเทพ รู้แผน และท่านอธิการบดี รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม  ยังอยู่ในหัวข้อของการบริหารจัดการคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพ(Quality Management and Quality Assurance System) ท่านอาจารย์ให้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ "เครื่องมือสนับสนุนการจัดการคุณภาพ"  อาทิตย์นี้นำเสนอเรื่อง

 • การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)(พี่ภู่)
 • TQM: การบริหารแบบคุณภาพทั่วทั้งองค์การ(พัชรี)

ประเด็นน่าสนใจ

 • What is Quality?(What Customer say is Quality)
 • ถ้าจะเริ่มทำ TQM จะต้องเริ่มที่จุดไหนก่อน ?
 • เราจะประยุกต์ใช้ TQM ในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพได้อย่างไร?(สำหรับผู้บริหาร)
 • เราจะประยุกต์ใช้ TQM ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร(สำหรับครู ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ทุกวันนี้เราจัดการเรียนในชั้นเรียนแต่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคุณภาพของกระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ถ้าเราให้ความสำคัญกับคุณภาพทุกขั้นตอนก็น่าจะทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น)

ในการทำวิจัยถ้าเราให้ความสำคัญกับกระบวนการทำวิจัยทุกขั้นตอน มีระบบตรวจสอบคุณภาพ ก็จะทำให้ผลการวิจัยมีคุณภาพด้วย

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม (RBM)

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม(TQM)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางแห่งความฝันความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
 • ตามมาดูครับอาจารย์
 • เรียนไม่น้อยเลยนะครับ
 • ให้กำลังใจ
 • ว่างๆๆแวะมาดูวิจัยในบันทึกล่าสุดนะครับ
 • วันก่อนก็ไปปรึกษาท่านดร.พรเทพ รู้แผนมาค่ะ
 • ไปกับพี่ที่รพ. ศิษย์เก่าอาจารย์ค่ะ
 • ก็ปรึกษาเรื่องแผนการสอนในงานโรงเรียนพ่อแม่ค่ะ

- ขอบคุณท่านอาจารย์ขจิต

- ขอบคุณ คุณศศิชล

ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นครับ