การอบรมการใช้weblog ภายในโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 1

ในวันที่ 17 มีนาคม 2549 คณะครู โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 นนทบุรี ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ weblog จากคณะ สคส. ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนความเห็น (0)