การจัดงานนิทัศน์สัมพันธ์ 2006

โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)  เป็นเจ้าภาพจัดงาน"นิทัศน์สัมพันธ์ 2006"  เมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2549  มีการแข่งขัน/ประกวดกิจกรรมความสามารถของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มาระการเรียนรู้  ประกวดสื่อการสอนของครู  และแสดงนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนทั้ง 8 โรงเรียน  นับเป็นเกียรติที่โรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้  หากมีข้อผิดพลาดประการใด  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)  ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย