วิสัยทัศน์: ปฏิรูปการเรียนรู้  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่สากล ให้เป็นที่ประจักษ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี : สังกัดเอกชน  สพทง นนทบุรี เขต 1  กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 3 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด่วน ติดต่อขอระเบียบการ 09 2058595 (ทุกวัน) 025251287 เวลาราชการ ค่าเทอมถูกที่สุดในย่านนี้ แต่เน้นคุณภาพมากที่สุด   หลักฐาน  รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง  สำเนาทะเบียนบ้าน  สูติบัตร ด่วนนะจ๊ะ เบิกค่าเทอมได้  แสดงผลงานนักเรียนและรับสมัครที่ Big C ติวานนท์ วันที่ 21-22-23 เมษายน 2549 นี้ อย่าปล่อยโอกาสให้ลอยนวลกับบุตรหลานของท่าน