ได้รับความรู้ในการสร้างบล็อก จัดโดย สพท.นนทบุรีเขต 1