โครงการการศึกษาไร้พรมแดน ม.เทคโนโลยีสุรนารี เผยแพร่ความรู้ผ่าน e-Training ที่ http://sutonline.sut.ac.th/e-training โครงการการศึกษาไร้พรมแดน เห็นความสำคัญของการนำ e-Training มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยจัดโครงการพัฒนา e-Training สนับสนุนการสร้างความรู้ด้วยตนเองในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายของคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบ Web-Training และ CD-Training พร้อมคู่มือการใช้งาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถเรียนรู้ได้ ฟรี!!! ทุกหลักสูตร ท่านสมาชิกสามารถเลือกศึกษาหลักสูตรต่างๆได้ทั้งรูปแบบ Text และ Multimedia
***หากโรงเรียนใดต้องการรูปแบบ CD-Training สามารถติดต่อขอรับได้ที่โครงการการศึกษาไร้พรมแดน มีจำนวนจำกัด โทร.0-4422-3108 คุณศยามน