ด้วยทางโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์  จะจัดงานประจำปีการศึกษา 2548  เพื่อหารายได้สมทบทุนการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ตามโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้น

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย  อาทิเช่น

- การแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน

- การดื่มน้ำชาเพื่อการกุศล

- การแสดงบนเวทีของนักเรียน

- ตลก "ร๊อคข้าวปุ้น"

- สอยดาว

- ฯลฯ

บุคคลที่มีใจบุญใจกุศลแรงกล้า...ขอให้มาร่วมงานกันมาก ๆ นะค่ะ...งานนี้รับรองได้บุญแน่ ๆ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน...และมีใจกุศล