ลูกชายเคยถามคำถามนี้กับผม ...นานมาแล้ว.... ซึ่งคำตอบที่จำได้ก็คือ "สถิติ" ..... มาวันนี้ หลังจากที่ผมได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 7 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  คำตอบต่อคำถามนี้ของผมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง .... คำตอบใหม่ที่คิดได้ก็คือ .....SOP (Standard Operating Procedure) และ/หรือ CPG (Clinical Practice Guideline)

       พูดง่ายๆ ก็คืออะไรก็ตามที่เราจัดทำไว้ในลักษณะที่เป็น "หลักปฏิบัติ" หรือจัดไว้ให้เป็น "แนวทาง" หรือเป็น "มาตรฐาน" ในการปฏิบัติงานนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีการ "ปรับเปลี่ยน" อยู่ตลอดเวลา เรียกได้ว่า เมื่อสร้างหรือกำหนดออกมาเป็นมาตรฐาน (Standardization) แล้ว ต้องกล้าที่จะ "ทำลาย" มาตรฐานเดิมที่ใช้อยู่นี้ เพื่อพัฒนาไปสู่ "สิ่งใหม่"  สร้างเป็นมาตรฐานใหม่ไว้ใช้ต่อไป

       ...ไม่ได้หมายความว่า "มาตรฐานเดิม" นั้นไม่ดี เพราะว่า "ขณะนี้" เป็นเรื่องที่ "ต่างกรรม ต่างวาระ" กัน เหตุปัจจัยทั้งหลายได้เปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้มีความจำเป็นที่ต้องคิด "สิ่งใหม่" ที่ "เหมาะสม" ยิ่งกว่าเดิม เป็นการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ตามกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Action) ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง