ยินดีที่ได้รู้

เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ ทำให้การสื่อสารมีประโยชน์มากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนอนุบาลวัฒนผลความเห็น (0)