วันนี้วันที่ 17 มีนาคม 2549 เป็นวันแรกที่เข้ามาสร้างบล๊อก ด้วยการสมัครสมาชิกจากการอบรมการใช้บล็อกเพื่อจัดการเรียนรู้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการ ณ โรงเรียนเบญจมราชนุสรณ์ นนทบุรี การสมัครสมาชิกและการใช้งานบล็อกง่ายมาก ขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ที่มีความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดชุมชนการศึกษาการแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกัน