ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เรียนจบมานานมากแล้วความรู้ต่างๆก็ลืมไปหมดแล้ว  จึงอยากรู้เหตุการณ์ความรู้แบบใหม่ๆบ้าง ถ้าเพื่อนๆครูมีเวลาก็ใคร่ขอรับความรู้นั้น ขอบคุณครับ