วันนี้ 17 มีนาคม 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้จัดอบรมการใช้ Blog เพื่อการจัดการความรู้ มีคณะครูให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมมากมาย นับว่าเป็นการเริ่มต้นชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง