เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงานเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ

ว้นที่ 8-9 มีนาคม 2549 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงานเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ ระหว่าง ศอ. 1 กับเทศบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมอุดมปัญญาความเห็น (4)

ข้าวปุ้น
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 

เล่าเรื่องดีๆมาให้ฟังด้วยนะค่ะ

ฉัตรลดา
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ แต่ขอเวลา 5 วันก่อนนะ ช่วงนี้เข้าวิปัสสนาวัดโอรสาธิราช ไปปุจฉา วิปัสสนาธรรมแล้วจะเอาธรรมะมาฝากค่ะ

boonnueang
IP: xxx.146.63.185
เขียนเมื่อ 

ด้านความคิด  ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความสวยงาน  เป็นระเบียบน่าอยู่น่าดู

-  ความปลอดภัยด้านสุขลักษณะ  จัดที่สุขาฯมีนำใช้อย่างเพียงพอ   ใช้นำยาฆ่าเชือโรคที่มีคุณภาพ

- ด้านการจราจรสร้างถนนในแนวตรง  โค้งมีป้ายบอกอย่างชัดเจนสามารถมองเห็นได้แต่ไกลและชัดเจน

-  มีสัญญาณไฟฟ้าแทนกฎจราจร

- จัดบริเวณออกกำลังกาย

- จัดสถานที่เป็นเวทีโฮมรูม  เพื่อการนันทนาการ

-  จัดที่อ่านหนังสือพิมพ์

- จัดทำข้อมูล อาสาพัฒนาขั้นมูลฐาน

- จัดสถานที่นิมนต์พระสงฆ์มานั่งแสดงธรรมในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา

- มีโปรแกรมการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยมาให้ความรู้

- จัดทำร่องนำที่ระบายนำให้สะดวกขณะฝนตก

- สร้างถังเก็บนำ     จัดเครื่องกรองนำดื่ม   และจัดให้มีนำใช้

-  จัดเครื่องดับเพลิงฉุกเฉิน(สารเคมีใช้ดับเพลิง)

                ฯลฯ

pannee
IP: xxx.157.71.4
เขียนเมื่อ 

วันนี้ต้องขอขอบคุณ คุณอ้วน และคุณหน่อย มากนะคะ ที่ได้มาเยี่ยมชม KM กองคลัง  และได้ให้คำแนะนำ การเชื่อมโยง เครื่องมือประเมิน  3 เครื่องมือ ให้เห็นชัดๆๆๆ  มาก ๆๆๆ ที่สามารถนำไปปรับกับแผน เพื่อให้เกิด การจัดการความรู้ ที่สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น    ขอบคุณมากคะ