เรามักจะพบผู้ป่วยที่มาบำบัดรักษายาเสพติด ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบเสมอๆ โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสมีหลายชนิด ได้แก่ เอ,บี,ซี,ดี แต่ที่พบบ่อย ได้แก่ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี  อัตราการเป็นพาหะของไวรัสชนิดนี้พบได้ ร้อยละ 6-10 ของประชากร ซึ่งการรักษาไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แต่การรักษามีจุดมุ่งหมายเพื่อประคับประคองให้ตับมีสภาพดีขึ้น และสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ การรักษาที่ดีคือ การพักผ่อนให้เพียงพอ ลดกิจกรรมรวมทั้งการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมากๆ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นอาหารอ่อน ย่อยง่าย เช่น อาหารจำพวกแป้ง ผักและผลไม้ ไม่ควรรับประทานอาหารมันจัดหรือไขมันมาก เพราะจะทำให้ตับต้องทำงานมากขึ้นจะมีอาการคลื่นไส้ และอาเจียนมากขึ้นได้ ถ้ามีอาการบวมต้องงดอาหารรสเค็ม                           

     การดื่มน้ำหวานจำนวนมากๆ ไม่ได้ช่วยให้โรคหายเร็วขึ้น แต่กลับมีผลเสียคือ น้ำตาล มากเกิน ไป จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในตับทำให้ตับโต มีอาการจุกแน่นนานกว่าปกติ

     เป็นวิทยาการใหม่ที่เราจะได้นำมาเป็นแนวทางในการดูแล ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยต่อไปค่ะ