ผู้รักกล้วยไม้และเกษตรกรที่ปลูกเลี้ยงและจำหน่ายกล้วยไม้ ของจังหวัดพิษณุโลกได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรมกล้วยไม้ของจังหวัดพิษณุโลกในชื่อ ชมรมกล้วยไม้สองแคว โดยจะจัดประกวดในวันเสาร์สุดท้ายของเดือน เริ่มเดือนนี้ (25 มีนาคม) เวลา ส่งกล้วยไม้เข้าประกวด 10.00-13.00 น. และเริ่มตัดสินในเวลา 13.30 เป็นต้นไป  ขอเชิญทุกท่านที่สนใจในความสวย-ความหอมของกล้วยไม้ร่วมส่งกล้วยไม้เข้าประกวดหรือเข้าชมได้ ที่ สวนกล้วยไม้สุภรณ์ 979/6 ถ. บรมไตรโลกนารถ 29  อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000 ถ้าไปไม่ถูกสามารถโทรถามได้ที่เบอร์นี้ครับ คุณสุภรณ์  055-241532, 019715861