เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ผมไปเที่ยวฟาร์มผึ้ง ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Apiary" ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่ถ่าย Presenter เสื้อสามารถสคส. จากภายในมน. ไปนอกสถานที่  จุดประสงค์หลักในการไปครั้งนี้เพื่อถ่ายภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว (VDO) ตลอดจนเก็บข้อมูล การเก็บน้ำหวาน/น้ำผึ้ง ของผึ้ง ลองชมภาพบรรยากาศที่เก็บมาฝากก่อนนะครับ