การฝึกงานวันที่ 16 มีนาคม 2549

สิ่งที่ทำ + สิ่งที่ได้รับ วันนี้
-ลง windows xp ต่อจากเดิม อีก 2-3 เครื่อง แล้วทำการอัพเดท
-เรียนรู้การแบ่ง partition โดยใช้ disk management
-ใน windows xp ไม่มีคำสั่ง fdisk
-พื้นที่ที่ทำการแบ่ง partition จะมีทั้งแบบ primary, extended, logical
-partition แบบ primary ควรมีอันเดียวต่อเครื่อง
-primary จะมีไว้เพื่อใส่ system (OS)
-การทำ extended ที่เหมาะสม ควรทำให้สุด
-ถ้าหากได้กำหนด drive ไว้เพียง drive เดียว และได้กำหนดพื้นที่ให้ drive นั้นหมดแล้ว จะไม่สามารถทำการ resize ได้ ต้องใช้โปรแกรม partition magic ช่วย
-หาก drive นั้นเป็นชนิด NTFS จะทำการ resize ได้ยาก
-การลง linux จะลงในพื้นที่ที่เป็น ส่วนของ unallocate
-linux สามารถอ่าน drive ชนิด NTFS ได้ แต่ไม่สามารถเขียนได้
-การจัดการเกี่ยวกับ partition จะจัดการในส่วนของ extended

วิธีการแบ่ง partition เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับลง Linux => Click

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)