วันนี้ ในช่วงเช้าได้ติดตั้ง window ต่อก็ใช้เวลานานมากกว่าในการติดตั้งแต่ละเครื่อง ซึ่งวันนี้ก็เกิดปัญหาอีกคือแผ่น window ที่เอามาลงนั้นเป็นแผ่นปลอมทำให้ต้องลง window ใหม่ เนื่องจากไม่มีการป้อน key และในแผ่นก็ได้กำหนดภาษา และ เวลาไว้เรียบร้อยเล้ว เราไม่ต้องไปกำหนดอะไรใหม่โดย ซึ่งแตกต่างกับการใช้แผ่นแท้ที่ต้องมีการป้อน key ภาษา และวันที่ ก็มั่วกันอยู่นานค่ะ...

ข้อแตกต่างระหว่าง OEM กับ CO-OPERATE

  • OEM จะไม่ใช้ key เถื่อน มี่ key เดียวใช้ในองค์กร ต้อง activate เวลาลงโปรแกรม
  • CO-OPERATE ใช้ key เถื่อน ไม่ต้อง activate เวลาลงโปรแกรม

การconnect แบบ ADSL จะใช้ IP ดังนี้

192.168.1.2xx

255.255.255.0

192.198.1.254

192.168.1.254

การแบ่ง partiton

- hard disk จะแบ่งเป็น partition

- primary มี 4 สามารถตั้งเป็น extended partition ได้ primary ควรจะมีอันเดียวใน window ถ้ามีหลายอันควรใช้ partition bartic ช่วย

- primary จะมีไว้ลง system

วิธีการแบ่ง partition ทำได้ดังนี้โดย คลิกขวาที่ my computer -> manage -> disk manage ถ้าต้องการจะลง LinuxTLE ก็จะต้องแบ่งพื้นที่ไว้ด้วยโดยการลดจำนวนพื้นที่ของไดรว์ฟอื่นลง ซึ่งพื้นที่ที่แบ่งให้ LinuxTLE นั้นจะเป็นแถบสีดำ

การลบไดรว์ฟ D ออกโดยไม่ต้องเข้าไปลบใน DOS ทำได้โดย เข้าไปคลิกขวาที่ my computer -> manage -> disk manage คลิกขวาที่ไดรว์ฟ D แล้วเลือกคำสั่งลบไดรว์ฟ

ข้อสังเกต

ถ้ากำหนดเป็น NTFS Linux จะอ่านและเขียนและกู้ยาก

ถ้ากำหนดเป็น FAT จะง่ายในการอ่าน เขียน และกู้ระบบ