16 มีนาคม 2549 (yah)

วันที่ 4 ของการฝึกงาน

 วันนี้ตอนบ่าย ศึกษา การติดตั้ง linux ก่อนที่จะมีการติดตั้ง linux เราต้องมีการจัดการกับ partition ก่อน ซึ่งปกติ partition จะมีอยู่ 2 แบบ คือ primary partition และ Extended partition  โดยปกติ Hard disk 1 ลูก สามารถแบ่งได้  ไม่เกิน 4  partition และมี Extended partition ได้เพียง partition เดียวเท่านั้น ซึ่ง Extended partition สามารถแบ่ง logical drive ได้เท่าไหร่ก็ได้ (แต่ไม่เกิน z)

      การลบ partirion แบบง่ายๆ

      ปกติ widows xp จะไม่ใช้คำสั่ง  FDISK เราจะมาทำแบบง่ายๆคือ เลื่อนเมาส์คลิ๊กขวาที่    My computer เลือก  Computer Management..   แล้วเลือก Disk Management  จะปรากฎหน้าต่างให้ สังเกตเห็นว่ามีส่วนของ logical drive เรานำเมาส์คลิ๊กขวาที่แถบสีฟ้าของ drive (กรณีที่เราต้องการลบ drive D) เลือก Delete ตรงแถบสีฟ้าก็จะเปลี่ยนแถบสีเขียว (แสดงว่ามันถูกลบแล้ว และเป็นพื้นที่ว่าง)  กรณีที่เราจะลง linux เราจะต้องทำการ Delete อีกครั้งหนึ่งก็จะได้พื้นที่ สีดำ(unallocate) เป็นพื้นที่ว่างจริงๆ  ก่อนลง linux เราต้องสร้าง New Logical Drive Drive เลือก size และ file system จะได้เป็น Partition ตัวใหม่ รอให้การ format เสร็จสิ้น การติด linux เมื่อเราติดตั้งเส็จแล้วแล้วลอง login เป็น root ก่อนใช้ password ทีติดตั้งไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)