อัมพา ข่ายม่าน

ความแตกต่าง ระหว่าง WBI CAI และ e-book

   WBI และ CAI เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์โต้ตอบได้  และมีการประเมินผลให้ข้อมูลย้อนกลับทันที  ส่วน    e-book เป็นหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ที่ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีภาพเคลื่อนไหวได้  มีเสียงทำให้ผู้เรียนมีความสนใจแต่จะไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ ไม่มีการประเมินผลที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัมพาความเห็น (2)

น้องร่วมห้อง
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่กำลังจะพัฒนาวิชาชีพครู 

เพื่อนร่วมห้องที่ไม่ได้เรียนร่วมกัน

น้องสาว
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

พี่สาว   ลงชุมชนผิดนะคะ

น้องสาวที่ไม่ได้เรียนร่วมห้อง