สุธิตา แก้วขำ

ความแตกต่าง ของ E-BOOK,WBI,CAI

E-BOOK คือ เป็นหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ที่ผู้เรียนไม่สามารถโต้ตอบกันได้                          WBI คือ เป็นการเรียนการสอนที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กันได้                                                                                                                   CAI คือ เป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น ผู้เรียนสามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันได้สามารถประเมินผลได้ทันทีมีความแตกต่างกันคือ E-BOOK จะไม่สามารถโต้ตอบกันได้เป็นเพียงหนังสือเสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีภาพเคลื่อนไหวมีเสียง ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเราไม่สามารถประเมินผลได้ ซึ่งแตกต่างจากWBI และ CAI คือ ผู้เรียนสามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กันได้และสามารถประเมินผลได้ทันที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุธิตา แก้วขำความเห็น (1)

พี่ร่วมห้อง
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังน้องแอ้นะจ๊ะ  

จากเพื่อนร่วมห้องที่ไม่ได้เรียนด้วยกัน