GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สิริภัทร

ความแตกต่างของ E BOOK , WBI , CAI

         E BOOK เป็นหนังสืออิเล็คทรอนิกส์  ที่มีภาพและเสียง  ผู้เรียนสามารถเปิดอ่าน  และเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่นได้

         WBI  เป็นการเรียนการสอนที่ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันได้  และสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่นได้

         CAI  เป็นบทเรียนสำเร็จรูป   มีลักษณะเป็นสื่อผสม คือมีภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และสามารถประเมินผู้เรียนได้ทันที 

         ความแตกต่างของ E BOOK , WBI , CAI คือ E BOOK จะไม่มีการโต้ตอบกับเป็นเพียงเสมือนหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้  มีภาพเสียงให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  เราไม่สามารถประเมินผู้เรียนได้ว่า  มีความรู้หรือไม่  ซึ่งแตกต่างจาก CAI , WBI เพราะ CAI , WBI ผู้เรียนสามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กัน  และสามารถประเมินผลผู้เรียนได้ทันที  แต่ระหว่าง CAI , WBI   ก็มีความแตกต่างกันคือ  เรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  แต่ CAI เป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 19327
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

มาให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่กำลังจะพัฒนาวิชาชีพครู

เพื่อนร่วมห้องที่ไม่ได้เรียนร่วมกัน