ฟอสซิลที่บ้านตาก

อายุกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ปี

เอาภาพ "ต้นไม้กลายเป็นหิน" ที่ได้ไปชมมาเมื่อครั้งไปเยี่ยม รพ.บ้านตาก เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ มาให้สมาชิกได้เห็นความยิ่งใหญ่ค่ะ มีโอกาสเมื่อใดอย่าลืมแวะไปชมและศึกษาอดีตของบริเวณแถบนี้นะคะ ทางเข้าอยู่ตรงข้าม รพ.บ้านตากพอดี เจ้าหน้าที่ป่าไม้เล่าว่าฟอสซิลเหล่านี้มีอายุกว่า ๘,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ปี (ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ แจ้งว่ามีอายุมากกว่าแปดแสนปี) บริเวณนี้เคยเป็นแม่น้ำมาก่อน จะเห็นได้ว่าต้นไม้มีขนาดใหญ่มากๆ นอกจากนี้ยังมีฟอสซิลท่อนเล็กท่อนน้อยกระจายอยู่ตามพื้นดินด้วย บรรยากาศที่นั่นยังสงบเงียบ ช่วยให้เราจินตนาการถึงภาพความยิ่งใหญ่ในอดีตได้

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙

 

 หลุมที่ขุดนี้จริงๆ ลึกมาก (ท่วมศีรษะเรา)

 

 ต้นนี้ก็ใหญ่มากๆ

 

 ส่วนหนึ่งของทีมที่ไปบ้านตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)