ต่อไปนี้เป็นดอกไม้ที่ไม่สมบูรณ์เพศ คือ มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่คนละดอกกัน เป็นดอกอะไรเอ่ย ? ใบ้ให้หน่อยนะครับ เป็นดอกไม้ของพืชเศรษฐกิจครับ

     
   
 

ภาพดอกตัวเมียและดอกตัวผู้ ของดอกอะไรเอ่ย?