ศรีนครินทร์เวชสาร เป็นวารสารของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอนิพนธ์ต้นฉบับ ( Original Article )   บทฟื้นฟูวิชาการ ( Review Article)  ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อวารสาร

ศรีนครินทร์เวชสาร

(SMJ //   Srinagarind Medical Journal)

ISSN

0857-3123

กำหนดออก

รายสามเดือน

URL

http://www.smj.ejnal.com/e-journal/journal/

URL ฉบับปัจจุบัน

http://www.smj.ejnal.com/e-journal/currentissue/

URL ฉบับย้อนหลัง

http://www.smj.ejnal.com/e-journal/pastissues/

 

สืบค้นบทความวารสาร

http://www.smj.ejnal.com/e-journal/search/?specific=T

 

เจ้าของ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น