รถตุ๊ก...ตุ๊ก

ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
Usernamechchuda
สมาชิกเลขที่49636
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ศิษย์เก่า  ร.ร.ชุมชนบ้านแสวงหา จ. อ่างทอง (2525)

               ร.ร.สิงห์บุรี  (2531)

               ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน (2535)

               ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (32541)

ปัจจุบัน    ครูบ้านนอก  อยู่ดอนเจดีย์  

งานพิเศษ  ดูแลห้องเรียนสีเขียว  ห้องโสตทัศนศึกษา

ใจรัก         ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม

                 ชอบอะไรที่โบราณ ๆ  โดยเฉพาะขนม